Interaktivní mapa – skrýt
Interaktivní mapa – zobrazit
Hrad Velhartice byl založen na přelomu 13. a 14. století na skalním ostrohu, obtékaném říčkou Pstružnou. Tento hrad si patrně jako rodové sídlo pánů z Velhartic počal stavět Bušek starší z Velhartic, hrad dostavoval Bušek mladší, oba byli věrní a oblíbení komorníci Karla IV.
Dominanta Hamrů, památkově chráněný kostel. Obnovená křížová cesta.
Pseudogotický kostel postavený v letech 1889–1890 na místě zbořeného nevyhovujícího kostela ze 16. století.
Dřevěná kaple Panny Marie byla vystavěna v roce 1791 nad pramenem léčivé vody v nadmořské výšce 950 metrů.
Pozapomenutá kulturní památka ze 14. století zapsaná na Seznamu ohrožených nemovitých památek. Zámecký areál je celoročně přístupný, komentované prohlídky, akce.
Původně renesanční dům, ve kterém bydlíval zástavní držitel hradu Kašperka, tajemník krále Ferdinanda I., královský rada a místokancléř českého království, Jiří z Lokšan.
Pětipatrová věž je vysoká 81,6 metrů byla postavena v letech 1547 - 1555 mistrem Antoněm.
Expozice je instalována v původních prostorách krypt, dnes nazývaných katakomby, a jezuitského gymnázia. Vypráví návštěvníkům příběh barokních jezuitských Klatov.
Základy jezuitského chrámu byly položeny roku 1656, staviteli byli Dominik Orsi a Carlo Lurago. Tři portály v čele kostela jsou dílem Kiliána Ignáce Dienzenhofera.
Byl postaven krátce po založení města, v druhé polovině 13.století. Po roce 1685 byl na oltář umístěn obraz Panny Marie Klatovské, spojený se zázrakem Panny Marie.
Klášter s kostelem ze 14. století, vypleněný za husitských válek a obnovený po třicetileté válce. Roku 1786 byl objekt předán k užívání gymnáziu. V současné době Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání.
Kostel vybudovaný v letech 1729 – 1732 v barokním stylu. Půdorys šesticípé hvězdy a dvě kopule s hvězdou.
Postavena v letech 1557 - 1559 mistrem Antoňem, přestavba v letech 1848 - 1850. V roce 1924 bylo přistavěno další patro.
Expozice Historie klatovské koleje
Alej smíření byla založena v místě bývalé osady Táflova Huť asi 5 km severně od Kubovy Hutě.
Arciděkanský kostel sv. Markéty je hlavní dominantou města. Jedná se o gotickou trojlodní baziliku z poloviny 14. století.
Byl postaven kněžnou Metternichovou zřejmě v letech 1723 – 1725 podle vzoru pražského Karlova mostu. Má 8 oblouků a nese šest barokních soch svatých.
Věž byla zbudována v roce 1689 v těsném sousedství děkanského kostela.
Na břehu Roklanského potoka stojí nemovitá kulturní památka, známá pila na rezonanční dříví.
Vedle dřevěné lesovny z roku 1804 byla r. 1856 postavena kamenná stavba. Místo známé z románu Karla Klostermanna Ze světa lesních samot.
Šumavská osada, vesnická památková rezervace. Stavebně ani architektonicky nenarušený skanzen tyrolských roubených domů, tzv. volarského typu.
Je typickou dominantou krajiny horního Pootaví. Vypíná se na lesnatém výběžku hory Žďánova asi 3 km severně od Kašperských Hor.
V Rechli vede přes Vydru unikátní 72 metrů dlouhý dřevěný hradlový most. Je věrnou replikou bývalého historického mostu.
Novodobá rotunda vysvěcená 4. srpna 1940. Nádherný výhled na Javorník, Stašsko a Vimpersko.
Osmiboká vyhlídková plošina poskytuje nádherný výhled na Šumavu, Pošumaví i do hlubokého vnitrozemí.
Původní kaplička byla postavena r. 1860, v roce 1956 byla rozbořena. Obnovena byla v roce 2006. Křížová cesta se čtrnácti zastaveními.
Zřícenina barokní kaple z roku 1730 v lesích 1 km od osady Loreta u Týnce.
Typická stavba pro zdejší kraj je prvně písemně doložena v letech 1836-1839
Byla postavena roku 1924 podle projektu významného architekta Bohuslava Fuchse a je zapsána jako nemovitá kulturní památka.
Zaniklá osada Fürstenhut v nadmořské výšce 1024 m. Obnovený hřbitov a základy kostela, fungující restaurace. Křižovatka turistických tras.
Kostel charakteristický svým šindelovým pokrytím postavený v letech 1824 – 1826 na místě dřevěné kaple Panny Marie Růžencové, která zde stávala od roku 1761.
Prvním zdejším svatostánkem byla kaple Panny Marie, postavená v roce 1714 na místě, kde se do té doby sloužila mše svatá pod širým nebem. Ta však již nemohla stačit. Její přestavbou začal vznikat v roce 1724 kostel.
Kostel gotického původu ze 14. stol., z doby rozkvětu těžby zlata v okolí Hartmanic.
Jedna z nejvýznamnějších památek rané středověké architektury v jihozápadních Čechách – trojlodní bazilika sv. Mikuláše z počátku 14. století. Kaple sv. Anny, historický hřbitovní areál.
Kostel sv. Mikuláše byl postaven v raně gotickém stylu v roce 1350 a v roce 1384 byl obsazen vlastním farářem. Později byl zničen a znovu opět postaven.
V dochovaných zmínkách o této křížové cestě je uvedeno prvé vysvěcení v r. 1815.
Nádraží ve výšce 995 m nad mořem na trati Strakonice - Vimperk - Volary.
Necelý kilometr za Lenorou směrem na Volary překračuje Vltavu krytý dřevěný most (tzv. rechle). 25 m dlouhá stavba je cennou technickou památkou.
Poutní kostel Panny Marie Sněžné byl vystavěn na jižním okraji města v novorománském slohu v letech 1850 - 1867 v sousedství kaple Grantl se zázračným obrazem Panny Marie Klatovské. Tradice mariánských poutí je živá dodnes.
Obnovené základy kaple z let 1730–1731. Malebný výhled do hamerského údolí.
Zřícenina kdysi rozsáhlého hradu Prácheň, který v roce 1315 zde vystavěl Bavor III. ze Strakonic. Nedaleko se nachází kostel sv. Klimenta - devátý křesťanský kostelík v Čechách, zřejmě vysvěcený samotným Metodějem.
Umělá zřícenina - kopie irského hradu Ballymotte. Skalní útvary upravené do podoby zvířat (želva, drak, žába).
Radnici nejvíce poznamenala úprava z roku 1911, kdy dostala novou věž s cimbuřím a fasádu, zjevně inspirovaná nedalekým hradem.
Vrchol s vyhlídkovou věží se nachází se 7 km jižně od Prášil. Známý cíl turistů a cykloturistů návštěvníkům nabízí za dobrého počasí nádherný výhled prakticky na celou Šumavu a Bavorský les i Alpy.
44 km dlouhý vodní kanál spojující povodí Vltavy a povodí Dunaje. U osady Jelení Vrchy vede kanál asi 389 m dlouhým tunelem.
Nádražní budova symetrické koncepce se dvěma dvoupatrovými stavbami na křídlech a spojovací částí, je přesně ve svém středu rozdělena státní hranicí.
Sídlo významného českého rodu Czernínů (Černínů). Muzeum Josefa Dobrovského, expozice historie rodu Černínů, expozice Jaroslava Kvapila ...
Pětimetrová dřevěná věž v centru Hojsovy Stráže obsahuje hodinový stroj, kolemjdoucí mohou sledovat astronomické informace na několika cifernících.
K náboženským obřadům byla využívána do konce 19. století a navštěvovalo ji údajně až 200 věřících. V současné době (2018) je synagoga zchátralá, nová majitelka podniká kroky k rekonstrukci a přeměně na kulturně-historické centrum.
Starou vodní tvrz na zámeček v dnešní podobě přestavil hrabě Prokop Krakovský z Kolowrat roku 1729. Zámek důkladně opravil v barokním slohu, ale původní renesanční ráz stavby setřen nebyl.
Délka kanálu je 14,4 km, spojnice Vydry a Křemelné pro plavení dřeva obchází nesplavnou část Vydry.
Památku před drastickými rekvizicemi stříbra na počátku 19. století zachránili vykoupením místní farníci.
Původně budova Městské spořitelny z let 1904 – 1907 patří mezi nejvýznamnější klatovské secesní stavby.
První sklářská huť stála v Anníně již v polovině 18. století.
Původní bezděkovský zámek byl postaven v roce 1737 na místě původní gotické tvrze. Do současné podoby byl přestavěn v letech 1854-1856.
Historie téměř zaniklé osady Prenet s kaplí z roku 1408, studánka u údajně léčivou vodou.
Tvrz byla postavena ve druhé polovině patnáctého století jako centrum malého panství. Později byla renesančně a barokně upravena, ale většina slohových prvků zanikla při úpravách v devatenáctém století.
Jednolodní kostel z roku 1693 na návrší nad obcí.
V roce 1892 byla zahájena na místě vyhořelého původního kostela výstavba kostela nového, kamenného, podle vzoru novogotického kostela v Knížecích Pláních.
Kostel byl postaven na náměstí v samém centru obce v letech 1899 – 1901 a je tak jedním z nejmladších kostelů v okrese Klatovy.
Pomník na převaděčské stezce nedaleko Kvildy, věnovaný Čechům i Němcům, kteří po roce 1948 pomáhali svobodomyslným občanům k útěku na Západ.
Je zdoben raně barokním štítem s erby Koců z Dobrše a Karlů ze Svárova z roku 1684.
První písemná zmínka je z roku 1352, nejstarší budova Nýrska.
Konec druhé světové války na Bělsku
Kaple z roku 1669 má tvar pravidelného šestihranu a je zaklenuta šesticípou hvězdicí. Oltář je barokní.
Stavba divadla byla dokončena v roce 1935. Divadlo je zajímavě technicky řešeno, součástí scény je skála za jevištěm.
Nýrský židovský hřbitov leží asi 1 km jižně od nádraží, na kopci, který se dříve nazýval „Lohe“. Židovská obec v Nýrsku údajně hřbitov založila v 15. stol., ale doložen je teprve od první poloviny 18.století.
Zřícenina hradu 2,5 km od Nýrska. Hrad založen ve 14. století, sídlo loupeživého rytíře Jindřicha Kostomlatského.
Jediný dochovaný z původně tří kostelíků v prostorách městského hřbitova, postavení v roce 1380.
Kaple z roku 1696 postavená na místě chalupy v níž žili manželé Hirsperkovi a přechovávali tam obraz Panny Marie, která se stala zdrojem zázraku v roce 1685.
Kostel z počátku 13. století, přestavěný v letech 1735 - 1748 v barokním slohu.
Postaven na místě hlídkové veže v letech 1712 až 1725, zrušený za císaře Josefa II. V současné době zřícenina.
Renovovaná křížová cesta a základy kaple v těsném sousedství areálu klatovské nemocnice
Renovovaná křížová cesta a základy kaple v těsném sousedství areálu klatovské nemocnice
Synagoga byla postavena v roce 1876 a sestávala se z modlitebny a školních místností.
Na hřbitově se nachází více než 400 náhrobků a památník obětem nacismu.
Hlavňovice se mohou pochlubit krásnou alejí, která získala ocenění Alej roku 2021.…
Bývalý královácký dvorec v údolí Vydry z počátku 16. století. Nyní známý autokemping.
Nepřehlédnutelný velký kříž na rozcestí z Mlázov na Hradiště a Lukoviště. Obnoven v r. 2016. V autobusové zastávce je umístěna malá galerie.
Zaniklá obec v těsné blízkosti česko-bavorské hranice. Nádherné panoramatické výhledy na Šumavu, Bavorský les a Alpy.
Původně gotický kostel z první poloviny 14. století byl počátkem 18. století barokně přestavěn. Na faře působil budoucí arcibiskup pražský a kardinál Miloslav Vlk.
Nejvyšší vrchol Českého lesa, Kurzova rozhledna s výborným výhledem na Český les a Šumavu a za ideálních podmínek až na Alpy.
Černé jezero je rozlohou největší na Šumavě. Své jméno dostalo od zdánlivě černé barvy vody jezera, vznikající odrazem okolních hustých lesů.
Jezero leží na jižním svahu Jezerní hory ve výšce 1030 m n. m.. Podle pověsti je zde prý utopen ďábel.
Poutní místo se studánkou údajně léčivé vody. Rodný dům Dr. Šimona Adlera, muzeum. Kostel sv. Vintíře.
Památky lidového stavitelství v Pošumaví a na Šumavě. Záchrana ohrožených objektů lidového stavitelství z jihozápadních Čech.
Farní a poutní kostel 7 km severovýchodně od Kašperských Hor je výraznou dominantou šumavského podhůří. Původně románsko gotická stavba byla v letech 1736 – 1739 radikálně přebudována a upravena do dnešní barokní podoby.
Zaniklá dřevařská osada 4 km od Prášil. Turistický hraniční přechod.
Místo Hauswaldské kaple nedaleko Srní je opět přístupné i pro postižené občany přicházející, či přijíždějící na invalidním vozíku s vírou v uzdravení, tak aby byl dovršen onen zázrak, ke kterému sem v minulosti přicházeli lidé.
Nejvýše položená synagogu v Česku, významné kulturní centrum regionu. Expozice o česko-německo-židovském spolužití na Šumavě.
Zřícenina hradu třináct kilometrů na jihozápad od Klatov. Spolu s přilehlým zámkem a komplexem staveb v podhradí je dnes spravována Galerií Klatovy / Klenová.
Zřícenina hradu ze 14. století, cca. 2 km od obce Strážný. Jeden z nejvýše položených hradů v ČR.
Hrad patří k nejmohutnějším a nejrozsáhlejším středověkým hradním stavbám v Čechách. Původní hradní jádro vzniklo na počátku 14. století.
Sředověký hrad s gotickou věží Rumpál nezaměnitelnou dominantu Strakonic. Hradní safari a park.
Pozdně gotický vodní hrad s vodním opevňovacím systémem při řece Úhlavě severně od Klatov. Domov filmové Popelky.
Vrchol s nadmořskou výškou 765 m se nachází v masivu Pržmo. Přibližně před 2,5 tisícem let zde bylo vybudováno keltské hradiště.
Kostel postavený v roce 1373 jihozápadně od Velhartic. Údajně je místem děje pověsti ztvárněné v Erbenově v baladě Svatební košile a dalších záhadných jevů.
Zděná hrobka rodiny Kordíků, vlastníků čachrovského panství v 19. století, stojí při okraji lesa nedaleko serpentin pod Čachrovem.
Zaniklá šumavská osada, obnovená hřbitovní kaple a torzo kostela, zvon smíření.
Pranýře byly místem veřejného trestání a hanby a připoutávali se k nim odsouzenci, na něž se nevztahovaly hrdelní tresty.
Znovuobnovená kaple v Knížecím Dvoře (Fürstenhof). Krásné místo z výhledem do hamerského údolí a horu Ostrý.
Známé poutní místo tvoří kaple Bolestné Matky Boží a kaplička nad studánkou léčivé vody. Křížová cesta z Pocinovic.
Z dálky viditelná kaple byla postavena v 2. polovině 16. století.
Nově obnovená kaple z konce 19. století v lese nad Horním Staňkovem.
Kaple sv. Jana Nepomuckého je situována v lese nad Dešenicemi na trase na Zelenou Lhotu.
Malebná kaplička v téměř zaniklé dřevařské osadě.
Kašna byla v roce 1958 prohlášena nemovitou kulturní památkou. V roce 2016 byla odborně zrestaurována.
V Kašovicích se nachází dvě historické zajímavosti. První z nich je zřícenina tvrze, která se nachází na návrší v bývalém modřínovém lesoparku nad vsí.
V historii sídlo významné královácké rychty Kochánov, zaniklá obec. Poutní kaple Panny Marie Lurdské.
Zřícenina hrádku na strmém vrchu nad řekou Úhlava, 1,5 km od Švihova. Stará Úhlava - přírodní památka vzniklá při regulaci toku řeky Úhlavy, ohrožené druhy rostlin a živočichů.
Obnovené pozůstatky zbořeného kostela sv. Martina a pietně upravený zničený hřbitov
Dominanta městečka z rozhraní 12. a 13. století.
Původní svatyně založena českým králem Vladislavem a vysvěcena třetím královým synem Albrechtem, salcburským arcibiskupem r. 1179.
První písemná zmínka o kostele Povýšení sv. Kříže v Chlistově pochází z roku 1360.
Jednou z dominant Všerubského průsmyku je impozantní poutní kostel sv. Anny na vrchu Tanaberk.
Původní kapli z roku 1698 rozšířil na barokní kostel v letech 1718 – 1721 stavitel Marc Antonio Gilmetti.
Významná památka celého Pošumaví. Vystavěn byl jako románský okolo r. 1200, v období kolonizace oblasti spojené s rozvoje rýžování zlata.
Kostel poprvé zmíněn r. 1384, současná podoba z roku 1870.
Původně románský kostel z přelomu 12. a 13. století, barokně přestavěn.
Jeden z nejstarších šumavských kostelů na vršku nad Otavou nedaleko Annína. Vzácné nástěnné malby ze 14. století. Barokní kostnice.
Farní kostel z roku 1802, odstřelený v roce 1979. V současné době obnovené zbytky kostela.
Raně gotický kostel z 15. století.
Kostel zasvěcený svatému Vavřinci leží na mírném návrší. Je obklopen hřbitovem. Kostel stojí na kopečku nad říčkou Pstružnou na místě bývalé rýžovnické osady Vzduny.
Barokní hřbitovní kostel byl postaven v roce 1786. Pod kostelem rostou dvě památkově chráněné lípy.
Kostel v Dlouhé Vsi je poprvé zmiňován roku 1368, v 18. století proběhla barokní přestavba kostela.
Kostel sv. Jiljí, dnes hřbitovní, je pozůstatkem prvotního zemanského sídla ve Švihově.
Původní kostel stál již v roce 1384, byl postupně přestavován a zvětšován.
Kostel Zvěstování Panny Marie, je románského původu. Byl postavený již na sklonku 12. nebo začátkem 13. století. Původní stavba tohoto kostela byla gotická.
Kulturní památka dokládající způsob života v odlehlém pohraničí Šumavy. 5 km severovýchodně od Hartmanic.
V Lipně nad Vltavou se nedaleko známé Stezky v korunách stromů nachází Království lesa - opravdové království pro děti se vším všudy.
Od Kubovy Hutě přes Zátoň, Lenoru až ke Stožci byla v předválečných letech 1937–1938 vybudována linie bunkrů, tzv. řopíků, které měly odrazit první útok nepřítele.
Původní sklářské dřevěné domky byly postavené pro první zaměstnance sklárny po roce 1834.
Údolní vodní nádrž, podzemní hydroelektrárna
Zaniklá obec na Domažlicku v těsné blízkosti hranice s Bavorskem s postupně obnovovanými základy budov. Informační tabule o životě místních obyvatel i Železné oponě, která znamenala konec obce.
Na Mařském vrchu u obce Svatá Maří poblíž Vimperka je unikátní stavba svého druhu - rotunda s kaplí sv. Václava s přistavěnou hranolovou vyhlídkovou věží. Kamenné moře.
Meditační zahrada s Památníkem obětem zla v Plzni-Doudlevcích je místem naděje, pravdy, odpuštění a usmíření. Od jara do podzimu září barvami květů.
Velhartice si uchovaly svébytný a působivý charakter malého agrárního pošumavského městečka se zvlněnou hladinou střech, stoupající od jihu z údolí Pstružné severním směrem k pomyslnému horizontu.
Malá osada nedaleko Hartmanic. V roce 1494 se u Mochova rozhořela jedna z prvních sklářských hutí na Šumavě. Stromořadí památných modřínů opadavých.
V roce 1987 byl hornovltavický most prohlášen kulturní technickou památkou.
Muzeum motocyklů v Železné Rudě se nachází v budově bývalého loveckého zámečku, mimo motocyklů vystavuje i historické automobily a jízdní kola.
Muzeum je umístěno v původní dřevěné budově seismické observatoře Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR
Muzeum seznamuje s historií vaření piva v regionu. Pivní lahve, reklamní cedule, vývěsní štíty histinců, …
Dresiny od roku 1825 do nedávné současnosti. Možnost si osahat, vyzkoušet dresiny z českých filmů i seriálů. Zahradní modelová železnice pro děti.
Národní památník hustské bitvy u Domažlic, kaple Nejsvětější Trojice, nádherný výhled. Sochařské naučná stezka.
Vesnička vzdálená 6 km od centra Sušice. Typické šumavské usedlosti prohlášené za kulturní památky.
Zděná obecní pec na chleba z roku 1837, v létě se zde pravidelně pořádá veřejné pečení chleba, koláčů, housek a lenorských placek.
Hradiště z období 5.-7. století před Kristem, nedaleko Kašperských Hor. Po staletí lidé z okolí viděli v podivuhodném objektu sídlo obrů.
Památník symbolizuje historii a tradici místní krajiny Královského hvozdu, jež byly utvářeny generacemi obyvatel společnou prací po staletí v proměnách života ve spojení s lidskými osudy těch, kteří zde žili a žijí.
Jeden z nejkrásnějších výhledů na Šumavě se otevírá z vrcholu Pancíře. Otevře se nám pohled na Šumavu a daleko do Bavorska.
Most postavený v 30. letech 20 století zpřístupňuje do té doby špatně dostupnou oblast Paští. Samonosný železobetonový oblouk je vklenutý na obou březích Otavy do skály.
Systém nádrží pro posílení možnosti plavby dřeva byl vybudován v letech 1799–1801 na horním toku Modravského a Roklanského potoka.
Zaniklá obec v Českém lese, v blízkosti bavorské hranice. Před válkou téměř 1000 obyvatel. Nyní samota, pietně upravený hřbitov, nově postavená kaplička.
Polorozpadlý statek na samotě uprostřed krásných luk s nádhernými výhledy nedaleko Čachrova. V letech 1991 - 1994 zde žil a zřejmě i vraždil doživotně odsouzený vrah Ivan Roubal.
Skalní útvar, na kterém se nacházejí dva masivní a v dávných (zřejmě předkeltských) dobách uměle postavené kameny.
Malíř skla Andreas Hartauer se zapsal se do podvědomí zdejších obyvatel svou písní "Tief drin im Böhmerwald", známou pod českým textem "Tam v krásné Šumavě"
Pomník v centru Prášil na památku 32 zlikvidovaných obcí na Prášilsku
Popis trasy pro pěší, cyklisty i lyžaře k pramenu Studené Vltavy, na rozhlednu na Haidelu s alpskou vyhlídkou a do zaniklé obce Leopoldsreut, s kostelíkem sv. Jana Nepomuckého.
Vesnička Puchverk v údolí Kepelského potoka se zachovalým vodním mlýnem.…
Roklanská chata byla vybudována v letech 1935–1936 v blízkosti Roklanské hájenky z poloviny 19. století. Šlo o nejvýše položené trvale obývané stavení na Šumavě, známé z románů Karla Klostermanna.
Stavení nedaleko Hlavňovic je jedinečným dokladem tradiční šumavské architektury. Chráněná památka UNESCO.
Rozhledna a kaple cca. 12 km od Klatov směrem na Domažlice. Panoramatický výhled na Český Les, Šumavu a klatovskou kotlinu.
Bolfánek - rozhledna na vrchu Žďár (583 m.n.m.) nedaleko městečka Chudenice. Měří 45m a poskytuje nádherný výhled na široké okolí.
Výhled na Klatovy a Šumavu. Na místě rozhledny stával ve středověku gotický kostelík Proměnění Krista Pána, později pak barokní kostel sv. Anny.
Původní keltské hradiště s vrcholem (902 m n.m.) Z rozhledny kruhový rozhled na Šumavu, Kašperk i do vnitrozemí.
V podhradí velhartického hradu se nalézá soubor staveb lidové architektury. Jde o zachráněné hodnotné stavby přesunuté z různých míst Pošumaví.
Světově proslulá sklárna vyrábějící luxusní secesní sklo fungovala do roku 1939. Secesní vila rodiny Spaunů z roku 1904 od významného architekta vídeňské secese Leopolda Bauera.
Socha sv. Jana Nepomuckého je čistě provedená rokoková pískovcová socha. Socha je památkově chráněna od roku 1969.
Staré stezky přes Šumavu nebyly významné jen z hlediska obchodu a cestování. V neposlední řadě plnily nezastupitelnou úlohu v oblasti pohybu myšlenek a výměny kulturních hodnot.
Mezi zastávkou Brčálník a stanicí Špičák prochází železniční trať pod Špičáckým sedlem tunelem dlouhým 1 747 metrů.
Špitální kostelík byl součástí špitálního areálu a je jediným pozůstatkem celého ústavu.
Vodní mlýn z první poloviny 18. století. Pekelské údolí 5 km od Hartmanic. Nezapomenutá kulisa z filmů a pohádek.
Celoročně přístupná 670 metrů dlouhá lávka, která je zakončená 40 metrů vysokou vyhlídkovou věží
Zaniká obec Ober Dürnbrunn a Unter Dürnbrunn. Dodnes stojící kaplička Panny Marie je nejvýše položenou kapličkou na české straně Šumavy, jde o zmenšenou kopii zbořené Hauswaldské kaple u Srní.
Téměř zaniklá obec 7 km západně od Nýrska. Bývalá královácká rychta. Z původně významné obce zůstalo pouze několik chalup, jde o součást obce Chudenín.
Zalesněný vrch nad Sušicí, 845 m n.m. Rozhledna s nádherným výhledem a turistická chata.
Kaplička obehnaná nízkou zídkou při cestě z Palvínova na Mouřenec je vzpomínkou na Třicetiletou válku.
Zaniklé osady Horní a Dolní Světlé Hory se nachází cca. 4,5 km Strážného. Před 100 lety zde žilo cca. 700 obyvatel. Nyní jen torza budov.
Vesnička 4 km od Nýrska. Na návrší kostel sv. Linharta postavený mezi lety 1420 až 1430. Jízda sv. Linharta.
Součást plánované souvislé linie lehkého opevnění Československa v letech 1937 a 1938
Osada vzdálená 3 km od Hartmanic, dříve středisková obec, nyní postupně ožívá. Znovupostavená kaple Panny Marie Bolestné, památné stromy.
Zaniklá obec poblíž Prášil. V současné době pouze pomník obětem 1. sv. války. Nádherné výhledy do údolí řeky Křemelné.
Znovupostavená poutní kaple na místě poustevny sv. Vintíře. Skála na vrcholu hory Březník. Místo, kde se psala dávná historie.
5 km západně od Lipenské přehrady se tyčí hora Vítkův kámen a na ní zřícenina nejvýše položeného hradu v České republice.
Nositel Nobelovy ceny, básník Jaroslav Seifert, věnoval vltavickému hřbitovu jednu ze svých básní.
Chata se nachází mezi ramenem říčky Ostružná a širokou mlýnskou strouhou, odvádějící vodu od mlýna a pily, na prostorné, rovné louce.
Zaniklá osada v hraničním pásmu, která byla v minulém režimu srovnána se zemí. Zachoval se kostel sv. Jana Nepomuckého a budova bývalé trafiky.
Rozhledna na vrcholu bývalého skokanského můstku, horolezecká stěna, k rozhledně vede lanová dráha.
Zámeček v Lenoře byl postaven ve 40. letech 19. století jako sídlo rodiny majitele lenorských skláren Wilhelma Kralika.
Zámeček je nejstarší zachovalou budovou v Železné Rudě. V současné době je opět opraven a je v něm umístěna expozice historických motocyklů.
Barokní zámek z 18. století. Veřejnosti nepřístupný.
OBJEKT NENÍ ZPŘÍSTUPNĚN VEŘEJNOSTI. Tvrz ze 14. století, přestavěná na hrad a 19. století na zámek.
První zmínka o Hrádku pochází z roku 1298. Muzeum Františka Pravdy. Zámecký park a botanická zahrada.
Malý empírový zámek postavený na konci 18. století Janem Rudolf Černínem poblíž léčivého pramene na svahu vrchu Žďár.
Nádherný barokní zámek poblíž Plzně skrývá jedinečnou malířskou výzdobu.
Opravený renezanční zámeček se slunečními hodinami nedaleko hradu Rabí.
Mezi téměř zapomenuté stránky historie Šumavy patří podnikatelské úsilí kašperskohorské rodiny Watzlawicků a jejich podniku Bohemia-Werke. Tato továrna se v první polovině 20.století stala největším průmyslovým podnikem města Kašperských Hor a celého okolí.
Zaniklá obec, kaplička nejsvětější Trojice, kříž smíření, památné stromy, památník americkým vojákům, kteří padli v boji o obec v samém závěru války.
Už od 2. poloviny 16. století byl Švihov střediskem Židů z širokého okolí. Byla zde honosná synagoga z roku 1783, matrika a židovská škola, do níž chodily děti z jedenatřiceti obcí.
Na hřbitově se nachází hodnotný soubor barokních, klasicistních a novodobých náhrobků. Márnice pietně upravena na památník židovských obětí nacismu ze Čkyně a okolí.
Kulturní památka Židovský hřbitov ve Velharticích se nachází cca 200 m od rybníka Bušek, na opačné straně silnice, která vede na Keply.
Hřbitov byl založen r. 1869, náhrobky pocházejí z druhé poloviny 19. stol. a z počátku 20. stol.

Reklama – Google

Reklama

Šumavské, ručně broušené sklo z Lenory. Skleničky, dárky ze skla, svatební číše, maturitní skleničky,…
Pension v krásném prostředí Hojsovy Stráže, celkem 21 lůžek. Pro sportovce, turisty, rodiny i firemní akce. (*I)

Reklama – Google