Zásady ochrany osobních údajů platné od 01.09.2020

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jakým způsobem informační server ŠumavaNet.CZ (dále ŠumavaNet.CZ) shromažďuje, používá, sdílí a chrání osobní údaje návštěvníků portálu www.sumavanet.cz (dále jen "portál").

1. Shromažďování osobních údajů

Shromažďujeme následující osobní údaje:

  • Kontaktní údaje: jako jsou jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo, pokud se rozhodnete nás kontaktovat kontaktním formulářem.
  • Technické údaje: jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, operační systém a informace o vaší návštěvě webu (např. datum a čas přístupu, navštívené stránky).

2. Použití osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme k následujícím účelům:

  • Odpovídání na vaše dotazy a poskytování zákaznické podpory.
  • Poskytování a zlepšování našich služeb.
  • Analýza návštěvnosti a uživatelského chování na našem webu za účelem jeho optimalizace.

3. Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám. Vaše údaje můžeme sdílet pouze v následujících případech:

  • S poskytovateli služeb, kteří nám zajišťují provoz webu (serverhosting).
  • Pokud to vyžaduje zákon nebo nařízení.

4. Ochrana osobních údajů

Používáme technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zneužitím.

5. Vaše práva

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz. Můžete také požadovat omezení zpracování vašich údajů nebo vznést námitku proti jejich zpracování.

6. Cookies

Na našem webu používáme cookies k analýze návštěvnosti a zlepšení uživatelského zážitku. Více informací o použití cookies naleznete v našich Zásadách používání cookies´– cookies lišta ve spodní části portálu.

7. Změny zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat. O změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad na našem webu.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli otázky nebo požadavky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@sumavanet.cz


V Klatovech dne 01.09.2020

Mgr. Pavel Hladký
Informační server ŠumavaNet.CZ 

Reklama – Google