První písemná zpráva o osídlení Prenetu pochází z roku 1040. Je spojena s vybíráním „prenetského cla“. Postupem let zde vznikala osada, která sloužila jako odpočívka na obchodní cestě zvané Zwieselská nebo také horní cesta.

S rozvojem obchodu a těžbou rud se osada stále rozrůstala. V roce 1408 zde nechali Bohuslav a Racek z Janovic, páni na Reisemberku, postavit kapli svaté Kunhuty a dům pro celníka. Osada měla již několik statků a řemeslnických chalup.

V roce 1666 uvádějí pozemkové knihy na Prenetu 5 dvorů, kapli a několik chalup. Kaple patřila nadací pod Novou Kdyni. V roce 1785 byla přifařena k Zelené Lhotě.

V roce 1850 byl Prenet s celou výměrou připojen k Hojsově Stráži. Osada čítala 6 dvorů a 16 chalup.

V letech 1684 – 1687 byla kaple svaté Kunhuty na Prenetu nově opravena a byl v ní zhotoven nový oltář. Za první světové války byl zvon z kaple rekvírován a v roce 1929 byl nahrazen dvěma novými zvony.

Po odsunu původních německých obyvatel v roce 1946 byla osada zcela vylidněna. Kaple i dvory začaly pomalu chátrat. Z většiny staveb nezbylo nic a stejný osud čekal i kapli. Z bohatého vybavení kaple se zachoval jen značně zchátralý barokní oltář z roku 1687 bez výzdoby. Zachoval se též i oltářní obraz svaté Kunhuty, který byl uložen v Zelené Lhotě.

V současné době je oltář v kapli zrestaurován a vrátil se na své místo i obraz svaté Kunhuty, který byl v loňském roce také zrestaurován. Na obnově Kaple se velkou měrou podílí Občanské sdružení Společnost Hojsova Stráž a dobrovolníci svými finančními příspěvky.

Pod kaplí se nachází i malá studánka, která má pověst léčivé vody. Blízko studánky stávala poustevna. Tato voda lákala poutníky z celého okolí do sedla pod Prenetem. Dnes zve turisty krásná příroda.


Mapa
Text : Vladimíra Steinerová, předsedkyně Osadního výboru Hojsova Stráž

Reklama – Google

Reklama

Rekreační středisko Rybník, Český les
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Komplexní služby v oboru stavební výroby i dílčí práce. Od projektu, rozpočtu, stavebního povolení až po kolaudaci.
4 km od Lyžařského areálu Zadov. WiFi internet. Možnost zápůjčky horských kol a lyžařského vybavení. (*I)

Reklama – Google