Židovský hřbitov se nachází na zalesněném návrší 1,5 km severovýchodně od obce, při lesní cestě do Hradiště.  

Jde o menší židovský hřbitov z druhé poloviny 19. století. Hřbitov byl založen r. 1869, náhrobky pocházejí z druhé poloviny 19. stol. a z počátku 20. stol.  Doklad židovského osídlení obce obsahuje jen zlomek z původního souboru náhrobků. 

Náhrobky většinou žulové, nejčastěji obloukově a hrotitě ukončené, s hebrejskými nápisy. V některých případech mimo nápisy náhrobky zdobeny tradiční židovskou symbolikou. 

Na rozloze 15 x 20 m je umístěno 15 náhrobků, prostor je ohrazen zdí s branou, patrné jsou zbytky márnice.

Ohradní zeď z lomového neomítaného kamene o nestejné výšce od 0,2 do 1,5 m, místy zcela rozvalena. Brána vyzděna ze smíšeného zdiva. Otvor ukončený segmentem oblouku, segment vyzděný z cihel, vrata chybí.

V podélné straně souběžné s lesní cestou ve střední ose zděná vstupní brána převyšující ohrazení.

V jihovýchodním rohu hřbitova patrny základy umývárny.


Mapa

Reklama – Google

Reklama

Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Rekreační středisko Rybník, Český les
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Prodej: Vánoční stromky, klest, vzrostlé jehličnany. Nabízím: sečení a mulč. trávníků, práci s motor. pilou, střih živ. plotů, zalesňování, lesní prořezávky.
Nově zrekonstruovaný hotel na historickém náměstí, idelální místo pro výlety na Šumavu a do Pootaví. Restaurace nabízí speciality světových kuchyní.

Reklama – Google