Expozice přibližuje obyvatele jezuitské koleje od 17. stol. do současnosti. Potkáte tu jezuity, dragouny i vojáky Československé lidové armády.

Budovu koleje začali stavět jezuité v roce 1655 podle návrhu architekta Carla Luraga. Sloužila k ubytování členů řádu a byly zde také třídy gymnázia. Jezuité pobývali v Klatovech 137 let a po zrušení řádu kolej opustili. Již dva roky poté se budova proměnila na kasárna.

Sídlily zde hlavně jezdecké pluky – dragouni, husaři, kyrysníci. Klapot koňských kopyt se tu ozýval i po vzniku Československa, byl zde ubytovaný 4. jezdecký pluk. Po druhé světové válce byla jízdní vojska zrušena a v koleji bydleli vojáci 2. praporu oprav techniky. Vojákům kolej sloužila až do roku 1992. Díky postupným opravám našla tato budova využití i dnes. Je zde knihovna, kanceláře městského úřadu, krásný sál refektáře a také zajímavá expozice věnovaná historii města.
Mapa

Reklama – Google