Schwarzenberský plavební kanál je uměle vytvořený vodní kanál spojující jeden z přítoků Studené Vltavy s rakouskou řeku Grosse Mühl. Propojuje tak úmoří Severního moře (povodí Vltavy) a Černého moře (povodí Dunaje). V blízkosti nedaleké osady Jelení Vrchy vede kanál asi 389 m dlouhým tunelem. Celková délka kanálu je přibližně 44 km a výškové převýšení je 255 metrů.

Plavební kanál byl vybudován v letech 1789 až 1822 podle projektu schwarzenbergského lesního inženýra Josefa Rosenauera (*1735 – †1804) z roku 1775. Jméno „Schwarzenberský“ dostal podle jména tehdejšího majitele této části Šumavy – rodu Schwarzenbergů. V rodišti Josefa Rosenauera, obci Chvalšiny, je dnes muzeum zaměřené na tuto jedinečnou technickou památku.

Cílem plavebního kanálu bylo umožnit dopravu palivového dříví z nepřístupných oblastí Šumavy až do Vídně, tehdejšího hlavního města rakousko-uherského císařství. Pomocí tohoto díla, které ve své době nemělo obdoby, se podařilo dopravovat dříví ze Šumavy do Vídně za pouhých osm dní.
Plavební kanál byl budován ve dvou etapách. V první etapě byl v letech 1789–1793 pod vedením autora projektu, lesního inženýra Josefa Rosenauera, vybudovaný přes 31 km dlouhý tzv. „starý kanál“, který vedl od ústí potoka Zwettlbach (od řeky Grosse Mühl) až k osadě Jelení Vrchy. Druhá etapa výstavby, „tzv. nový kanál“, proběhla v letech 1821–1822 pod vedením inženýrů Falty a Krause a prodloužila plavební kanál z Jeleních Vrchů k Rosenauerově nádrži (916 m n. m.) na úpatí Třístoličníku. V této druhé etapě byl vybudovaný i unikátní tunel pod vrchem Plešivec (nad Jeleními Vrchy).
K plavení dříví bylo potřeba zajistit dostatek vody, proto vznikl systém napojení 27 šumavských potoků, 3 vodních nádrží a Plešného jezera. Celkem bylo během sta let „zlatých časů“ plavení dříví v letech 1793–1892 dopraveno ze Šumavy do Vídně téměř 8 milionů metrů krychlových palivového dřeva.

Za zásluhy o zásobování Vídně dřevem byl později Josef Rosenauer jmenován čestným občanem města Vídně. Dnes jsou některé části této technické památky zrekonstruovány. Jde o cca 11 km dlouhý úsek mezi Jeleními Vrchy a odbočením Želnavského smyku, 1,8 km dlouhý úsek od bavorských hranic po Stocký (Ježový) potok, a úsek dlouhý cca 2,5 km mezi hraničním potokem Ježová/Iglbach a hlavním evropským rozvodím v bývalé osadě Růžový Vrch. Na těchto částech dnes probíhá několikrát do roka ukázkové plavení dříví.


 


Mapa
(c) Text & foto: ŠumavaNet.CZ

Reklama – Google

Reklama

Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Fotoateliér v centru Nýrska. Fotíme děti, bříška, rodinná foto, portréty, svatby, domácí mazlíčky,...
Komfortní apartmány uprostřed přírody, kde prostě vypnete.800 m od centra Kvildy. (*I)

Reklama – Google