Roklanská chata byla vybudována v letech 1935-1936 v blízkosti Roklanské hájenky z poloviny 19. století..

V okolí se nacházejí zbytky po nejvýše položeném rýžování zlata v České republice. Historické prameny uvádí, že rýžování zlata v této oblasti probíhalo v 9. století našeho letopočtu.

Roklanská hájenka - historie

Intenzivní těžba šumavského dřeva si v polovině 19. století vynutila vybudování zázemí. Na louce pod Roklanem tak byla vybudována plavební nádržka a hájenka, která sloužila nejdříve lesním dělníkům, pak hajnému a poté revírníkovi, který řídil lesní hospodaření v revíru Roklan.

Roklanská hájenka se nacházela v nadmořské výšce 1184 m n. m. a šlo o nejvýše položené trvale obývané stavení na Šumavě.

O těchto místech píše šumavský spisovatel Karel Klostermann ve svém románu Ze světa lesních samot nebo ve sbírce Črty ze Šumavy (např. povídka Letní hosté v lese).

V první polovině 20. století nastává rozmach turistiky. Lidé touží poznat místa, která Klostermann a další spisovatelé popisovali. Tak zde byly vybudovány povalové chodníčky a vyznačeny turistické trasy. Roklanská hájenka se stala u turistů oblíbeným místem, kde bylo možné dostat občerstvení, případně i nocleh. Turisté byli v Roklanské hájence vždy přátelsky vítáni, bylo možné se u paní revírníkové občerstvit, a dokonce i přespat.

Roklanská hájovna byla zbourána kolem roku 1950.

Roklanská chata

V letech 1935–1936 vybudoval Klub československých turistů v těsném sousedství hájenky novou chatu – původní hájenka náporu turistů už nestačila. Podle projektu významného sušického architekta a stavitele Karla Houry vznikla Roklanská chata. Chata byla slavnostně otevřena v roce 1937.

Bohužel chata sloužila československým turistům jen krátce, na podzim roku 1938 dochází k zabrání československého pohraničí.

Turistický ruch na krátkou dobu ožívá po válce. Únorem 1948 byl přístup k chatě uzavřen hraničním pásmem a železnou oponou.

Na počátku 50. let se Roklanská chata stává majetkem pohraniční stráže. V těsném sousedství chaty je postavena budova roty (zděné základy stále stojí).

Původní Roklanská hájenka byla zlikvidována. Po zrušení roty v roce 1963 sloužila Roklanská chata jako odloučené stanoviště (tzv. piket) pohraniční roty Březník.

Po roce 1989 se turisté vrací do některých zapovězených částí Šumavy. Ne však k Roklanské chatě. Vzniká Národní park Šumava a s ním i omezení pohybu turistů.

V roce 1995 je Roklanská chata částečně (a údajně neodborně) rekonstruována. Cesta k chatě je však pro turisty příslušnými orgány ochrany přírody zakázána. 

Neveselá současnost, nejistá budoucnost

Pokusy o obnovu proznačení turistické cesty z Březníku k Roklanské chatě a Javoří Pile, stejně tak jako pokusy o oživení chaty jako turistického objektu byly z důvodu ochrany přírody zamítnuty.

V současnosti technický stav Roklanské chaty odpovídá demolici. O té majitel, stát, prostřednictvím Správy šumavského parku vážně uvažuje. Podzim 2022? Jaro 2023?

Nezmizí s Roklanskou chatou i část Klostermannovy Šumavy? Část kulturního dědictví našich předků, které je symbolem sounáležitosti člověka s přírodou?

Historické fotografie 

 

Stav na podzim 2012

 

Stav na jaře 2018

 


Mapa
(c) Text: ŠumavaNet.CZ

Reklama – Google

Reklama

Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Daňové a finanční poradenství
Woodpecker House restaurant. Česká obsluha. Penzion u lyžařského areálu, společenská místnost s TV, WiFi internet.

Reklama – Google