Pajrek (německý název Bayereck) je zřícenina hradu, 2,5 km od Nýrska. Hrad byl vystaven ve výšce 627 m n. m. na výběžku hřebenu Hraničáře, při staré obchodní stezce do Bavor – odtud i jeho název, který pochází z německého slova Bayereck/Baiereck, což mohlo znamenat hrad na bavorských hranicích.

Pajrek byl založen pány z Janovic na začátku 14. století. Během husitských válek zde sídlil Jan z Janovic, který se střídavě přidával na strany husitů a katolíků. Od roku 1461 vlastnil  hrad Racek z Janovic, stoupenec krále Jiřího z Poděbrad a klatovský hejtman. Racek porazil v roce 1467 bavorské křižácké vojsko v bitvě u Nýrska.

V roce 1472 vtrhli však Bavoři opět do Čech, hrad dobyli a vypálili.

Hrad do obyvatelné podoby opravil až loupeživý rytíř Jindřich Kostomlatský z Vřesovic, v jehož vlastnictví se Pajrek ocitl v roce 1512. Jindřich Kostomlatský i posádka hradu však škodila v okolí a účastnila se i výpadům proti královským městům. Proto byl prohlášen za zemského škůdce, Pajrek oblehlo vojsko královských měst a loupeživého rytíře zajalo. V roce 1520 byl Kostomlatský na Pražském hradě, po ročním věznění v Daliborce, sťat. 

Od této doby hrad pustl, od poloviny 16. století byl trvale opuštěn.

Z bývalého obranného hradu se zachovalo pouze několik trosek obytného stavení, věže a příkop. Na zdech je možno spatřit otvory po trámoví a v prvním poschodí uzoučký vchod pro jednotlivce, Zřícenina věže částečně dosahuje až do výšky čtvrtého podlaží, přičemž na severní a západní vnější straně se dochovaly zbytky původní omítky.

Jak se tam dostaneme:

Od lesního divadla v okraji Nýrska vede žlutá turistická cesta. Souběžně s ní je značena i naučná stezka. Na 1,5 km nastoupáme 150 m. U hradu se na skalce otevře nádherný (ale částečně zarůstající) pohled na Nýrskou přehradu.

Pokud si cestu drobet prodloužíte pokračováním po zelené značce až do osady Horní Polánky, budete odměněni úchvatným výhledem na přehradu, Hojsovu Stráž a i Pancíř.


Mapa

Reklama – Google

Reklama

AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Výrobce plastových technických výlisků pro elektrotechnický, automobilový a farmaceutický průmysl.
Moderně zařízené apartmány v blízkosti barokního zámečku a zámeckého parku. Parkování, grill, pronájem lodi,... (*I)

Reklama – Google