Z několika pověstí a zpráv, kde se hovoří pouze o brodu, lze usuzovat, že most přes Vltavu byl v Horní Vltavici postaven až poměrně pozdě a byl navíc pouze dřevěný. Od druhé poloviny 18. století stávala u Vltavy kaplič­ka Sv. Jana Nepomuckého, z čehož lze usuzovat, že v té době tu most již stál či byl v té době postaven zároveň s kapličkou.

Vzrůstající provoz si po I. světové válce vyžádal stavbu nového železobetonového mostu, který měl být vystavěn na stávajícím místě. To si pochopitelně vyžádalo stržení staré­ho mostu a stavbu dřevěného provizoria. Podle záznamů v mostním listě předala do užívání v roce 1926 pražská firma Pittel a Brausewetter nový obloukový železobetonový most. Došlo zároveň i k přestavbě svatojánské kaple. Význam mostu pro obec charakterizuje i skutečnost, že až do obsazení Sudet používala jeho siluetu na obecním razítku.

V roce 1987 byl hornovltavický most prohlášen kulturní technickou památkou.

Text: Obecní úřad Horní Vltavice

Reklama – Google

Reklama

Penzion PUPÍK, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Výroba dopravních značek, reklamních a orientačních tabulí. Zemědělská výroba a doprava.
Rodinná chalupa u lesa až pro 10 osob. Pronájem celé chalupy. Garáž pro dvě vozidla. Komfortní výbava. (*I)

Reklama – Google