Kostel byl postaven na náměstí v samém centru obce v letech 1899 – 1901 a je tak jedním z nejmladších kostelů v okrese Klatovy. Původní kostel Sv. Anny již kapacitně nevyhovoval potřebám věřících ale trvalo sedm let než mohl být do pravého rohu budoucí věže položen 11. května 1899 posvěcený základní kámen a stavba za 75.000 zlatých zahájena. Tato na svou dobu poměrně vysoká částka ale nestačila na pořízení vnitřního vybavení a proto musela být mezi rodáky a místními občany udělána sbírka, která vynesla částku 1251 zlatých. Byl vybrán řezbář Jan Procházka z Příbrami, který zhotovil hlavní oltář se sochou Sv. Václava, opravil dva postranní oltáře s obrazy Sv. Tadeáše a Panny Marie Bolestné( kopie sušického klášterního obrazu), křtitelnici, kazatelnu a křížovou cestu. Spolu s tímto mobiliářem byly do nového kostela přeneseny i varhany z kostela Sv. Anny ale v roce 1906 byly pořízeny nové od firmy Jana Tučka z Kutné Hory.

Kostel, který pojme až 700 věřících, byl 28. září v den svátku Sv. Václava v roce 1901 vysvěcen budějovickým biskupem Martinem Říhou. Ani tomuto kostelu se nevyhnuly konfiskace zvonů v obou světových válkách, ale vždy se našlo dostatek místních dárců na pořízení nových zvonů. Ty současné byly na věž kostela Sv.Václava zavěšeny v roce 1971 a jejich polední a večerní vyzvánění je dnes zajišťuje automatika.

Svému účelu sloužil až do roku 2000, kdy byla zahájena oprava střechy a fasády a tak mohl být rekonstruovaný kostel v roce 2001 znovu vysvěcen plzeňským biskupem Františkem Radkovským.

V roce 2009 byl pozemek kolem kostela převeden do majetku obce a uzavřena patronátní smlouva mezi Římskokatolickou farností Klatovy a obcí Bezděkov o společné péči o tento kostel a možnost jej využívat pro pořádání výstav a koncertů vážné , duchovní a spirituální hudby a dalších akcí, pořádaných obecním úřadem.


Mapa

Reklama – Google

Reklama

AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Specializovaný e-shop: trampolíny, outdoorové sporty, funkční oblečení, křesla,…
V klidné části městečka, posezení na zahradě s výhledem na Velký Javor, venkovní krb. Možnost zapůjčení kol, lyž. vybavení.

Reklama – Google