Pro turisty

23,5 km. Nádherná cesta územím Přírodního parku Kochánov nabízí úchvatné výhledy, stavby lidové architektury, pastviny.
Krásná procházka z centra obce kolem plavebního kanálu až k řece Otavě
Dělka 4,5 km. Dvanáct zastavení seznámí s historií těžby stříbra v okolí.
Projděte památkovou zónou Velhartic, podél Ostružné pod hradem Velhartrice. Krajem a místy Jana Wericha. Délka cca 5 km.
Povydří, Hory Matky Boží, Cesta zlatokopů, Hamižná Hora, Vintířova stezka…
Délka vyznačené trasy je 6,3 km. Trasa, značená červenou šipkou, začíná na návsi v Čejkovech a končí na návsi v Tedražicích.
V okolí obce Hrádek jsou vyznačeny 4 vycházkové trasy v celkové délce 13,1 km. Jsou značeny barevnou šipkou a osazeny informačními tabulemi. Výchozí bod se nachází před zámkem v Hrádku.

Reklama – Google

Reklama

Grafické a sítotiskové studio
Komplexní reklamní služby (*I)
Hotel s restaurací a wellness centrem. Dětská herna a hřiště. Vybavení pro firemní akce, školení. Rodinné akce. (*I)

Reklama – Google