Jeden z nejhezčích pohledů na malebně položené město Sušice je z Žižkova vrchu. Východiskem pro tento nenáročný výlet, hodící se pro všechny věkové kategorie návštěvníků, je náměstí Svobody v centru Sušice. Výstup na Žižkův vrch nám zabere necelou hodinu, trasa je dlouhá asi 2 km s převýšením 160 m.

Podél bývalého gotického měšťanského domu ze 14.století s renesančním štítem, dnes sídla Muzea Šumavy, se dostaneme Mostní ulicí k hlavnímu mostu přes řeku Otavu, po něm přejdeme na pravý břeh řeky. Vpravo nás zaujme růžová budova kostela sv. Felixe s kapucínským klášterem založeným roku 1654. Procházíme Novou Dlouhoveskou ulicí ve směru na Kašperské Hory, míjíme po levé straně hřbitovní kostel Panny Marie z l. poloviny 14. století, Nuželickou ulici a za chvíli odbočíme vlevo do ulice Pod Kalichem. Červená turistická značka nás přivede k vpravo odbočující zpevněné cestě, ze které jsou výhledy na město a mohutný vrch Svatobor se známou rozhlednou. Po chvilce nás červená turistická značka odvede vlevo do stráně. Již při stoupání strání je vidět do daleka svítící červeně natřený kalich na Žižkově vrchu. Jsme u cíle naší cesty.

Pár slov k historii Žižkova vrchu:

Rok 1924 byl rokem 500. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova. Na paměť tohoto pětistého výročí Žižkova úmrtí byl Šibeniční vrch nad Sušicí pojmenován Žižkovým vrchem. Na tomto vrchu byl postaven na náklady obce litinový kalich 2,46 m vysoký, upevněný na zděném podstavci 3 m vysokém. Zhotovení kalichu bylo zadáno firmě Leopold Schifauer, továrna na stroje, slévárna kovů a železa v Klatovech za paušální obnos 4.456,- Kč.  Provedení zděného podstavce po kalich bylo zadáno inž. R. Grabingerovi, staviteli v Sušici za 3.200 ,- Kč. Potřebný kámen dodala obec. Kámen byl vylámán přímo na tomto vrchu, lámání kamene provedli dělníci, pracující na nouzových obecních pracích. Náklad byl kryt z obecních příjmů a byla uspořádána i veřejná sbírka. Slavnostní odhalení kalichu se uskutečnilo 28. října 1924.   

Reklama – Google

Reklama

Chata Modrava
Chata Modrava
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Fotovoltaika, elektroinstalace, projekční služby, dotační poradenství. Instalace v Pošumaví a na Šumavě. (*I)
Apartmán, nově zrekonstruovaný, vhodný i pro rodiny s dětmi. Mabízíme mnoho zážitků na biofarmě. (*I)

Reklama – Google