Sušice – Albrechtice - Sedlo – Ostružno – Nezdice – Strašín - Strašínská jeskyně – Rozsedly - Dražovice – Podmokly – Chmelná – Sušice

Délka: cca 31 km
Typ: autovýlet, možno ale i na kole

Albrechtice – k nejstarším šumavským památkám patří kostel Panny Marie a sv.Petra a Pavla v Albrechticích u Sušice, na stěnách kostela se nacházejí fragmenty nástěnných maleb z 1. poloviny 14. století , k vidění  je barokní obraz , na kterém je zobrazen salcburský biskup Albrecht, syn českého krále Vladislava ,jako zakladatel albrechtického kostela.

Sedlo- keltské hradiště ležící  asi jeden km jižně od obce Albrechtice, odkud je nejsnáze přístupné stezkou po červené turistické značce. Pro svou polohu a výhledy se vrchol Sedla stal oblíbeným cílem turistů .Na vrcholu se plánuje výstavba rozhledny – umožní překrásný výhled na Pošumaví, Šumavu, zvláště na Kašperskohorsko a Železnorudsko. Keltové se v jihozápadních Čechách objevili od počátku mladší doby železné . Mezi jejich nejznámější sídla patřilo mimo jiné právě Sedlo u Albrechtic. Hradiště Sedlo u Albrechtic bylo vybudováno na stejnojmenném horském hřbetu v nadmořské výšce přes 900 metrů, zachované kamenné valy dokazují úctyhodné  rozměry hradiště,  četné archeologické výzkumy zjistily pozůstatky osídlení a  keramické nálezy.

Ostružno – v létě oblíbené venkovní  koupaliště  

Nezdice – obec v šumavském podhůří rozkládající se v údolí mezi vrchy Javorníka, Ždánova a Sedla. Název obce vyplývá z toho, že původní chalupy v obci nebyly zděné.

Strašín – strašínský kostel je krásnou dominantou zdejší krajiny. Barokní podoba poutního kostela  Narození Panny Marie v barvě pompejské červeně pochází z let 1736 -39.  Za kostelem kaple s vyobrazením Matky Boží . Blízký kámen označuje místo mariánského zjevení. Pověst o založení strašínského kostela vypráví o poustevníkovi, kterému se tady zjevila Panna Marie s Ježíškem a tam, kde se dotkla skály, vytryskl pramen. Pramen bohužel dnes neexistující, býval ve svahu za kaplí.  

Strašínská jeskyně – patří k nejrozsáhlejším jeskyním v podhůří Šumavy. Není přístupná veřejnosti. Můžeme se k ní pouze podívat a nahlédnout dovnitř přes mříž. Jeskyně se nachází , severozápadně od Strašína, při silnici do Rozsedel. Její hlavní síň je 23 m dlouhá, až 12 metrů široká a maximálně  3 m vysoká, na ní pak navazuje systém úzkých chodeb s celkovou délkou asi 100 metrů. V nejnižším místě jsou dvě jezírka, krápníková výzdoba zcela chybí. Od roku 1967 je jeskyně chráněna, je významným zimovištěm teplomilných druhů netopýrů.

Chmelná – Sušice – před vjezdem do Sušice od Chmelné se nám po pravé straně otevře krásný pohled na vrch Stráž s barokní kaplí Anděla Strážce na okraji Sušice. Stačí odbočit na samém okraji Sušice doprava na úzkou silničku směřující do kopce, jen pár metrů pod kaplí necháme stát auto a vystoupíme na ochoz kolem kaple, odkud je krásný výhled na Sušici a okolí.

Reklama – Google

Reklama

Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Rekreační středisko Rybník, Český les
Propagační materiály i knihy s historickou a turistickou tématikou, výroba pohlednic včetně nafotografování. (*I)
Apartmány v nově postavené šumavské chalupě, nádherné prostředí, vhdoné pro rodiny, možnost svezení na koních.

Reklama – Google