Samospráva

Zastupitelstvo

Zastupitel:Adamec Tomáš
Zastupitel:
Holubová Monika Ing.
Zastupitel:
Karas Stanislav
Zastupitel:
Klečková Ivana Mgr.
Zastupitel:
Klíma Michal Ing. - člen rady
Zastupitel: Lísová Jitka Ing.
Zastupitel:Pavelec Jaroslav Mgr. - místostarosta
Zastupitel: Pena Jiří - člen rady
Zastupitel: Řezanková Danuše
Zastupitel: Šašková Šárka Mgr.
Zastupitel:Václ Pavel - člen rady
Zastupitel: Valdman František
Zastupitel: Vozka František - starosta
Zastupitel:      
Vrba Stanislav Mgr.
Zastupitel: Zelený Stanislav Ing.

Rada

Starosta František Vozka
Místostarosta Pavelec Jaroslav Mgr.
Člen:
Klíma Michal Ing.
Člen:
Pena Jiří
Člen:
Václ Pavel

Komise

Komise jsou zřizovány Radou obce. V Hrádku jsou zřízeny 3 komise.

Komise pro rozvoj obce řeší složitější prodeje pozemků, projednávání některých stížností, podněty ve věcech urbanistického rozvoje obce a stavebních záležitostech)
Složení: předseda Ing. František Míka, dalšími členy této komise jsou Ing. Pavel Zdeněk, Josef Urban, František Valdman, Ing. Jaroslav Prexl, Ing. Stanislav Zelený, Mgr. Zdeněk Blažek, Aleš Turek a Bc. Pavel Míka.

Komise pro občanské záležitosti
(sledování životních jubileí občanů, podněty do zpravodaje, osobní návštěvy občanů při příležitosti jejich životního jubilea)
Složení: předsedkyní komise je Ilona Pavlatová, dalšími členy jsou Jitka Lísová, Čeněk Šebesta, Ing. Eva Míková, Anna Marcová, Ing. Michal Klíma a Jiří Pena.

Komise kulturní (pořádání kulturních a sportovních akcí)
Složení: předsedkyní komise je Mgr. Ivana Klečková, dalšími členy této komise jsou Mgr. Šárka Šašková, Ing. Jitka Lísová, Tomáš Adamec a Michaela Fremundová DiS.

Výbory

Výbory volí Zastupitelstvo obce. V Hrádku jsou zřízeny 2 výbory.

Finanční výbor (předkládá zastupitelstvu návrh, změny a vyhodnocení rozpočtu, provádí kontroly finančního hospodaření obce a příspěvkových organizací)
Předseda: Ing. Monika Holubová, dalšími členy jsou Mgr. Stanislav Vrba a Ing. Jindra Přerostová

Kontrolní výbor
(kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti)
Předseda: Ing. Stanislav Zelený, dalšími členy jsou Stanislav Karas a Danuše Řezanková

Příspěvkové organizace

Obec Hrádek je zřizovatelem těchto organizací.

Obecní lesy Hrádek
Hrádek 78, 342 01 Sušice
IČ: 47731460
vedoucí: Milan Sopek
telefon: 376 508 128
mobil: 739 633 988
e-mail: lesy.hradek@centrum.cz
webové stránky: https://www.lesy-hradek.cz/

Příspěvková organizace obce Hrádek, vznikla 1.4. 1993. Nejvyšší institucí pro Obecní lesy Hrádek je obecní zastupitelstvo. Obecní lesy Hrádek jsou zpracovatelem jehličnaté a omezeně listnaté kulatiny z vlastní produkce nabízí výrobu a prodej: stavební řezivo, truhlářské řezivo, paletové hranolky, přířezy, hranoly, krovy (do 8 m délky), řezivo pro lepený program, hranoly pro výrobu oken. Výroba řeziva je prováděna na pásové a rozmítací pile.

Rozměry a jakosti dle požadavků odběratele. Ceny dohodou.

Provozovna pila Čermná
tel./fax 376 594 383


Základní a mateřská škola Hrádek u Sušice, příspěvková organizace
Hrádek 73, 342 01 Sušice
IČ: 61785300
ředitelka: Mgr. Ivana Klečková
telefon: 376 508 517
mobil: 739 633 988
e-mail: skola@hradekususice.cz, skola.hradek@seznam.cz
webové stránky: https://www.hradekususice.cz/skola