Samospráva

Zastupitelstvo

Starosta Ing. Josef Kutil
Místostarosta František Vozka
Člen Rady Mgr. Jaroslav Pavelec
Člen Rady Pavel Václ
Člen Rady František Valdman
Zastupitel Mgr. Zdeněk Blažek
ZastupitelMgr. Ivana Klečková
Zastupitel Ing. Michal Klíma
Zastupitel MVDr. Radek Melka
Zastupitel Bc. Pavel Míka
ZastupitelIng. Jan Pavlíček
Zastupitel Jiří Pena
Zastupitel Mgr. Martin Roučka
Zastupitel         Danuše Řezanková
Zastupitel Mgr. Stanislav Vrba

Rada

Starosta Ing. Josef Kutil
Místostarosta František Vozka
Člen Rady Mgr. Jaroslav Pavelec
Člen Rady Pavel Václ
Člen Rady František Valdman

Komise

Komise jsou zřizovány Radou obce. V Hrádku jsou zřízeny 3 komise.

Komise pro rozvoj obce řeší složitější prodeje pozemků, projednávání některých stížností, podněty ve věcech urbanistického rozvoje obce a stavebních záležitostech)
Složení: předseda Ing. František Míka, dalšími členy této komise jsou Ing. arch. Pavel Lejsek, Josef Urban, Luboš Vachovec, Ing. Jaroslav Prexl, Jiří Pena, Ing. Stanislav Zelený, Ing. Jitka Lísová, Bc. Pavel Míka, Ing. Jan Pavlíček a František Valdman

Komise pro občanské záležitosti
(sledování životních jubileí občanů, podněty do zpravodaje, osobní návštěvy občanů při příležitosti jejich životního jubilea)
Složení: předsedkyní komise je Ilona Pavlatová, dalšími členy jsou Michal Klíma, Marie Marcová, Jitka Lísová, Ing. Eva Míková, Jiří Pena a Čeněk Šebesta

Komise kulturní (pořádání kulturních a sportovních akcí)
Složení: předsedkyní komise je Mgr. Ivana Klečková, dalšími členy této komise jsou Mgr. Martin Roučka, Alena Kodýdková, Jitka Lísová, Jana Sýkorová, Karel Pendl, Mgr. Jaroslav Pavelec, Ing. Andrea Řezanková, Michaela Fremundová a Ing. Eva Nová

Výbory

Výbory volí Zastupitelstvo obce. V Hrádku jsou zřízeny 2 výbory.

Finanční výbor (předkládá zastupitelstvu návrh, změny a vyhodnocení rozpočtu, provádí kontroly finančního hospodaření obce a příspěvkových organizací)
Předseda: Pavel Václ, dalšími členy jsou Ing. Eva Nová a Ing. Jindřiška Přerostová

Kontrolní výbor
(kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti)
Předseda: Ing. Michal Klíma, dalšími členy jsou Stanislav Karas, Jaroslav Simota

Příspěvkové organizace

Obec Hrádek je zřizovatelem těchto organizací.

Obecní lesy Hrádek
Hrádek 78, 342 01 Sušice
IČ: 47731460
vedoucí: Milan Sopek
telefon: 376 508 128
mobil: 739 633 988
e-mail: lesy.hradek@centrum.cz
webové stránky: https://www.lesy-hradek.cz/

Příspěvková organizace obce Hrádek, vznikla 1.4. 1993. Nejvyšší institucí pro Obecní lesy Hrádek je obecní zastupitelstvo. Obecní lesy Hrádek jsou zpracovatelem jehličnaté a omezeně listnaté kulatiny z vlastní produkce nabízí výrobu a prodej: stavební řezivo, truhlářské řezivo, paletové hranolky, přířezy, hranoly, krovy (do 8 m délky), řezivo pro lepený program, hranoly pro výrobu oken. Výroba řeziva je prováděna na pásové a rozmítací pile.

Rozměry a jakosti dle požadavků odběratele. Ceny dohodou.

Provozovna pila Čermná
tel./fax 376 594 383


Základní a mateřská škola Hrádek u Sušice, příspěvková organizace
Hrádek 73, 342 01 Sušice
IČ: 61785300
ředitelka: Mgr. Ivana Klečková
telefon: 376 508 517
mobil: 739 633 988
e-mail: skola@hradekususice.cz, skola.hradek@seznam.cz
webové stránky: https://www.hradekususice.cz/skola