Okolí

V okolí Hrádku se nachází mnoho zajímavých míst a lokalit. Mezi nejkrásnější místa v okolí patří určitě pohoří Šumava se všemi svými přírodními krásami. Správním pak je spádová obec s rozšířenou působností Sušice, která je zařazena do památkově významných lokalit.

V blízkém okolí Hrádku se nachází mnoho přírodních, kulturních i turistických zajímavostí, které svým věhlasem přesahují hranice svého regionu. Můžeme zmínit například Kašperské Hory, Velhartice nebo Rabí.

Pohoří Šumava dosahuje délky 110 kilometrů, šířky až 20 kilometrů a 35 km i se Šumavským podhůřím.
Významné domy, kostely, vyhlídková místa,…
Hlavňovice se mohou pochlubit krásnou alejí, která získala ocenění Alej roku 2021.…
První zmínka o vsi pochází z roku 1577. Ves byla součástí statku Boříkovy. Součástí tohoto statku zůstala až do 1. poloviny 17. století.
Vrch a přírodní rezervace mezi Hlavňovicemi a Velharticemi…
Boříkovy bývaly zemanským sídlem. Tvrz postavili Boříkovští z Košumberka, jejichž předkové žili na Chrudimsku…
Bývalá pila, nyní osada a dvě vodní elektrárny poblíž soutoku Vydry a Křemelné. Čeňkova Pila je vstupním místem do naučné stezky Povydří.
Věk chráněného stromu je odhadován na 300 let. Strom je dobře viditelný ze silnice i z vlaku.
Poutní místo se studánkou údajně léčivé vody. Rodný dům Dr. Šimona Adlera, muzeum. Kostel sv. Vintíře.
Farní a poutní kostel 7 km severovýchodně od Kašperských Hor je výraznou dominantou šumavského podhůří. Původně románsko gotická stavba byla v letech 1736 – 1739 radikálně přebudována a upravena do dnešní barokní podoby.
Je typickou dominantou krajiny horního Pootaví. Vypíná se na lesnatém výběžku hory Žďánova asi 3 km severně od Kašperských Hor.
Hrad patří k nejmohutnějším a nejrozsáhlejším středověkým hradním stavbám v Čechách. Původní hradní jádro vzniklo na počátku 14. století.
Hrad Velhartice byl založen na přelomu 13. a 14. století na skalním ostrohu, obtékaném říčkou Pstružnou. Tento hrad si patrně jako rodové sídlo pánů z Velhartic počal stavět Bušek starší z Velhartic, hrad dostavoval Bušek mladší, oba byli věrní a oblíbení komorníci Karla IV.
První zmínka o tvrzi je z roku 1383. Na kopečku za zámkem se nacházelo obdélné slovanské hradiště. Z něj se dochovaly valy s příkopem.
Kostel postavený v roce 1373 jihozápadně od Velhartic. Údajně je místem děje pověsti ztvárněné v Erbenově v baladě Svatební košile a dalších záhadných jevů.
Ves se nachází 3 km západně od Kolince. Krásně opravený starý renezanční i nový barokní zámek, zámecký park.
Nově obnovená kaple z konce 19. století v lese nad Horním Staňkovem.
Původní svatyně založena českým králem Vladislavem a vysvěcena třetím královým synem Albrechtem, salcburským arcibiskupem r. 1179.
Jeden z nejstarších šumavských kostelů na vršku nad Otavou nedaleko Annína. Vzácné nástěnné malby ze 14. století. Barokní kostnice.
Romantická zřícenina kostela z roku 1370 na vrchu nad obcemi Běšiny a Tržek
Usedlost čp. 12 je kulturní památkou. Příklad lidové architektury 19. století. Raritou je pomník ruskému partyzánovi.
Ves Malonice s rozložitými lípami a zámečkem se nachází 4,5 km západně od Kolince.
Ves Mlázovy, dříve nazývaná Mlázov, leží 12 km jihovýchodně od Klatov a je součástá městyse Kolinec. Nepřehlédnutelnou památkou je mlázovský zámek.
Pobočka Muzea Šumavy bylo vybudováno jako památník židovského historika a rabína. Důraz je kladen na připomenutí života židovské menšiny v západočeském pohraničí.
Povydří, Hory Matky Boží, Cesta zlatokopů, Hamižná Hora, Vintířova stezka…
Vesnička vzdálená 6 km od centra Sušice. Typické šumavské usedlosti prohlášené za kulturní památky.
Hradiště z období 5.-7. století před Kristem, nedaleko Kašperských Hor. Po staletí lidé z okolí viděli v podivuhodném objektu sídlo obrů.
Ves leží 11 km jihovýchodně od Klatov, v údolíčku pod kostelem sv. Bartoloměje.
Řeka Úslava pramení nedaleko Klatov, na loukách poblíž Číhaně, Lukoviště a Nového Dvora.
Chráněné území o rozloze 44 km2 založené v roce 1994 za účelem zachování mozaikovité krajiny s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.
Přírodní park sousedící s CHKO Šumava…
Na pravém břehu říčky Ostružné na svazích Borku.
Vesnička Puchverk v údolí Kepelského potoka se zachovalým vodním mlýnem.…
Řeka Otava vzniká soutokem Vydry a Křemelné u Čeňkovy Pily, protéká městy Sušice, Horažďovice, Strakonice, Písek a do Vltavy ústí pod hradem Zvíkov.
Stavení nedaleko Hlavňovic je jedinečným dokladem tradiční šumavské architektury. Chráněná památka UNESCO.
Vrchol s vyhlídkovou věží se nachází se 7 km jižně od Prášil. Známý cíl turistů a cykloturistů návštěvníkům nabízí za dobrého počasí nádherný výhled prakticky na celou Šumavu a Bavorský les i Alpy.
Původní keltské hradiště s vrcholem (902 m n.m.) Z rozhledny kruhový rozhled na Šumavu, Kašperk i do vnitrozemí.
V podhradí velhartického hradu se nalézá soubor staveb lidové architektury. Jde o zachráněné hodnotné stavby přesunuté z různých míst Pošumaví.
Rašeliniště jsou jedním ze symbolů šumavské přírody.
Zalesněný vrch nad Sušicí, 845 m n.m. Rozhledna s nádherným výhledem a turistická chata.
Kaplička obehnaná nízkou zídkou při cestě z Palvínova na Mouřenec je vzpomínkou na Třicetiletou válku.
K náboženským obřadům byla využívána do konce 19. století a navštěvovalo ji údajně až 200 věřících. V současné době (2018) je synagoga zchátralá, nová majitelka podniká kroky k rekonstrukci a přeměně na kulturně-historické centrum.
Tržek se nachází asi 6 km západně od Kolince.
Chata se nachází mezi ramenem říčky Ostružná a širokou mlýnskou strouhou, odvádějící vodu od mlýna a pily, na prostorné, rovné louce.
Pozapomenutá kulturní památka ze 14. století zapsaná na Seznamu ohrožených nemovitých památek. Areál je pro veřejnost přístupný.
Kulturní památka Židovský hřbitov ve Velharticích se nachází cca 200 m od rybníka Bušek, na opačné straně silnice, která vede na Keply.