Okolí

V okolí Hrádku se nachází mnoho zajímavých míst a lokalit. Mezi nejkrásnější místa v okolí patří určitě pohoří Šumava se všemi svými přírodními krásami. Správním pak je spádová obec s rozšířenou působností Sušice, která je zařazena do památkově významných lokalit.

V blízkém okolí Hrádku se nachází mnoho přírodních, kulturních i turistických zajímavostí, které svým věhlasem přesahují hranice svého regionu. Můžeme zmínit například Kašperské Hory, Velhartice nebo Rabí.

Pohoří Šumava dosahuje délky 110 kilometrů, šířky až 20 kilometrů a 35 km i se Šumavským podhůřím.
Významné domy, kostely, vyhlídková místa,…
Hlavňovice se mohou pochlubit krásnou alejí, která získala ocenění Alej roku 2021.…
Původně sklářská osada při řece Otavě s doposud fungující sklárnou, část obce Dlouhá Ves.
První zmínka o vsi pochází z roku 1577. Ves byla součástí statku Boříkovy. Součástí tohoto statku zůstala až do 1. poloviny 17. století.
Vrch a přírodní rezervace mezi Hlavňovicemi a Velharticemi…
Boříkovy bývaly zemanským sídlem. Tvrz postavili Boříkovští z Košumberka, jejichž předkové žili na Chrudimsku…
Bývalá pila, nyní osada a dvě vodní elektrárny poblíž soutoku Vydry a Křemelné. Čeňkova Pila je vstupním místem do naučné stezky Povydří.
Věk chráněného stromu je odhadován na 300 let. Strom je dobře viditelný ze silnice i z vlaku.
Poutní místo se studánkou údajně léčivé vody. Rodný dům Dr. Šimona Adlera, muzeum. Kostel sv. Vintíře.
Farní a poutní kostel 7 km severovýchodně od Kašperských Hor je výraznou dominantou šumavského podhůří. Původně románsko gotická stavba byla v letech 1736 – 1739 radikálně přebudována a upravena do dnešní barokní podoby.
Bývalé horní město zaznamenalo největší rozmach v 16. století v souvislosti s těžbou stříbra. Muzeum, naučná stezka.
Je typickou dominantou krajiny horního Pootaví. Vypíná se na lesnatém výběžku hory Žďánova asi 3 km severně od Kašperských Hor.
Hrad patří k nejmohutnějším a nejrozsáhlejším středověkým hradním stavbám v Čechách. Původní hradní jádro vzniklo na počátku 14. století.
Hrad Velhartice byl založen na přelomu 13. a 14. století na skalním ostrohu, obtékaném říčkou Pstružnou. Tento hrad si patrně jako rodové sídlo pánů z Velhartic počal stavět Bušek starší z Velhartic, hrad dostavoval Bušek mladší, oba byli věrní a oblíbení komorníci Karla IV.
První zmínka o tvrzi je z roku 1383. Na kopečku za zámkem se nacházelo obdélné slovanské hradiště. Z něj se dochovaly valy s příkopem.
Kostel postavený v roce 1373 jihozápadně od Velhartic. Údajně je místem děje pověsti ztvárněné v Erbenově v baladě Svatební košile a dalších záhadných jevů.
Romantická samota a šumavská kaplička. Dříve sklášká huť.
Ves se nachází 3 km západně od Kolince. Krásně opravený starý renezanční i nový barokní zámek, zámecký park.
Nově obnovená kaple z konce 19. století v lese nad Horním Staňkovem.
Původní svatyně založena českým králem Vladislavem a vysvěcena třetím královým synem Albrechtem, salcburským arcibiskupem r. 1179.
Jeden z nejstarších šumavských kostelů na vršku nad Otavou nedaleko Annína. Vzácné nástěnné malby ze 14. století. Barokní kostnice.
Romantická zřícenina kostela z roku 1370 na vrchu nad obcemi Běšiny a Tržek
Usedlost čp. 12 je kulturní památkou. Příklad lidové architektury 19. století. Raritou je pomník ruskému partyzánovi.
Ves Malonice s rozložitými lípami a zámečkem se nachází 4,5 km západně od Kolince.
Ves Mlázovy, dříve nazývaná Mlázov, leží 12 km jihovýchodně od Klatov a je součástá městyse Kolinec. Nepřehlédnutelnou památkou je mlázovský zámek.
Pobočka Muzea Šumavy bylo vybudováno jako památník židovského historika a rabína. Důraz je kladen na připomenutí života židovské menšiny v západočeském pohraničí.
Atypický řopík umístěný na skále nad hlavní cestou ze Sušice do Kašperských Hor + další objekty v rekonstrukci.
Povydří, Hory Matky Boží, Cesta zlatokopů, Hamižná Hora, Vintířova stezka…
Vesnička vzdálená 6 km od centra Sušice. Typické šumavské usedlosti prohlášené za kulturní památky.
Hradiště z období 5.-7. století před Kristem, nedaleko Kašperských Hor. Po staletí lidé z okolí viděli v podivuhodném objektu sídlo obrů.
Ves leží 11 km jihovýchodně od Klatov, v údolíčku pod kostelem sv. Bartoloměje.
Řeka Úslava pramení nedaleko Klatov, na loukách poblíž Číhaně, Lukoviště a Nového Dvora.
Chráněné území o rozloze 44 km2 založené v roce 1994 za účelem zachování mozaikovité krajiny s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.
Přírodní park sousedící s CHKO Šumava…
Na pravém břehu říčky Ostružné na svazích Borku.
Vesnička Puchverk v údolí Kepelského potoka se zachovalým vodním mlýnem.…
Řeka Otava vzniká soutokem Vydry a Křemelné u Čeňkovy Pily, protéká městy Sušice, Horažďovice, Strakonice, Písek a do Vltavy ústí pod hradem Zvíkov.
Stavení nedaleko Hlavňovic je jedinečným dokladem tradiční šumavské architektury. Chráněná památka UNESCO.
Vrchol s vyhlídkovou věží se nachází se 7 km jižně od Prášil. Známý cíl turistů a cykloturistů návštěvníkům nabízí za dobrého počasí nádherný výhled prakticky na celou Šumavu a Bavorský les i Alpy.
Původní keltské hradiště s vrcholem (902 m n.m.) Z rozhledny kruhový rozhled na Šumavu, Kašperk i do vnitrozemí.
V podhradí velhartického hradu se nalézá soubor staveb lidové architektury. Jde o zachráněné hodnotné stavby přesunuté z různých míst Pošumaví.
Rašeliniště jsou jedním ze symbolů šumavské přírody.
Zalesněný vrch nad Sušicí, 845 m n.m. Rozhledna s nádherným výhledem a turistická chata.
Kaplička obehnaná nízkou zídkou při cestě z Palvínova na Mouřenec je vzpomínkou na Třicetiletou válku.
K náboženským obřadům byla využívána do konce 19. století a navštěvovalo ji údajně až 200 věřících. V současné době (2018) je synagoga zchátralá, nová majitelka podniká kroky k rekonstrukci a přeměně na kulturně-historické centrum.
Tržek se nachází asi 6 km západně od Kolince.
Chata se nachází mezi ramenem říčky Ostružná a širokou mlýnskou strouhou, odvádějící vodu od mlýna a pily, na prostorné, rovné louce.
Pozapomenutá kulturní památka ze 14. století zapsaná na Seznamu ohrožených nemovitých památek. Zámecký areál je celoročně přístupný, komentované prohlídky, akce.
Kulturní památka Židovský hřbitov ve Velharticích se nachází cca 200 m od rybníka Bušek, na opačné straně silnice, která vede na Keply.