Užitečné odkazy

V obci Hrádek se také nachází místní knihovna.
Kronika obce Hrádek a informace ke kronikám ostatních částí obce.
Zdravotnická zařízení v Sušici a Kolinci
Nejbližší sociální zařízení se nachází v Sušici.
Do farnosti zbynické patří: Hrádek, Zbynice, Čejkovy, Tedražice, Čermná, Kašovice.
Recepce v zámku Hrádek a Městské informační centrum Sušice
Obcí s rozšířenou působností, po kterou spadá Hrádek, je Město Sušice.
Obec Hrádek je členem mikroregionu Střední Pošumaví.
Obec Hrádek je členem místní akční skupiny Pošumaví.
Obec Hrádek má vlastnický podíl ve společnosti Pošumavská odpadová s.r.o. a využívá jejích služeb při svozu odpadu