Dotace přijaté (nad 1 milion Kč)

Dotace, o které obec Hrádek požádala a žádá, pochází z různých finančních zdrojů.

Nejčastěji se jedná o dotace krajské, ale úspěšných již také bylo několik žádostí v rámci národních dotačních programů (MMR, MZe…) a z evropských fondů (IROP, PRV…).

Dosud nejnáročnějším projektem, na který byla obci Hrádek poskytnuta dotace byl projekt, který reflektoval výstavbu ČOV a kanalizace pro místní části Hrádek a Tedražice. Dotaci poskytl Státní fond životního prostředí.