Dotace přijaté (do 1 mil Kč)

Některé dotace v této kategorii jsou jakousi dotační "stálicí", kdy žádost se podává pravidelně každý rok.. Jedná se především o dotace na:

- vybaveníškolení zásahových jednotek sborů dobrovolných hasičů,

- obnovu jalovcové stráně v Odolenově,

- na hospodaření v lesích v majetku obce 

Specifickým dotačním titulem, do kterého se každoročně podává žádost o dotaci je Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje, který svým širokým zaměřením dává prostor mnoha projektům, na které nelze získat dotaci z jiných finančních zdrojů.

V posledních letech byly z dotačních prostředků do 1 mil. Kč podpořeny tyto projekty:

Oprava cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro JSDHO Hrádek

Oprava byla započata v roce 2020 a ukončena v roce 2021.

Na akci byla získána dotace z Plzeňského kraje (dotační titul 2020 Příspěvek na opravy cisternové automobilové stříkačky většího rozsahu), a to ve výši 700 000 Kč.

Celkové náklady akce: 1 487 695 Kč

Zhotovitel: STS Prachatice, a.s., Těšovice

Termín dokončení: 17.3. 2021


Pořízení nového dopravního automobilu - JSDHO Hrádek

Automobil byl pořízen v roce 2018. Pořízen byl dopravní automobil L2Z Mercedes Benz Sprinter 316.

Na akci byla získána dotace z Ministerstva vnitra prostřednictvím Generálního ředitelství HZS ČR (Jednotný dotační program), a to ve výši 450 000 Kč. Na akci zároveň ze svého rozpočtu přispěl také Plzeňský kraj, který uvolnil finanční prostředky ve výši 300 000 Kč.

 Celková dotace: 750 000 Kč

Celkové náklady: 1 718 200 Kč

Dodavatel: Požární bezpečnost s.r.o., Jihlava

Termín dokončení: 18. 9. 2018