Dotace přijaté (do 1 mil Kč)

Některé dotace v této kategorii jsou jakousi dotační "stálicí", kdy žádost se podává pravidelně každý rok. Jedná se především o dotace na:

- vybaveníškolení zásahových jednotek sborů dobrovolných hasičů,

- obnovu jalovcové stráně v Odolenově a ošetření významných stromů na území obce

- na hospodaření v lesích v majetku obce 

Specifickým dotačním titulem, do kterého se každoročně podává žádost o dotaci je Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje, který svým širokým zaměřením dává prostor mnoha projektům, na které nelze získat dotaci z jiných finančních zdrojů.

V posledních letech byly z dotačních prostředků do 1 mil. Kč podpořeny tyto projekty: