Dokončené projekty

Celá obec

Zde budou uvedeny projekty, které se týkají více než jedné místní části.
 • Nový systém varování a vyrozumění obyvatelstva - bezdrátový rozhlas pro celou obec (2017 – 2018)
 • Vycházkové trasy okolím Hrádku
 • Výstavba kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích (2010 – 2013)

Čejkovy

 • Výstavba komunitního centra v hasičské zbrojnici (2018)
 • Výstavba společenské místnosti v hasičské zbrojnici (2011)

Čermná

 • Domovní čistírna odpadních vod pro budovu bývalé školy (2018)
 • Oprava budovy bývalé školy (2014)
 • Oprava fasády hasičské zbrojnice (2013)

Hrádek


 • Chodníky podél II/187 - 1. etapa (2018)
 • Chodník k přejezdu – 2. etapa a dokončení (2017)
 • Částečná přestavba, výměna topení a sanace krovu v budově obecního úřadu (2017)
 • Výměna oken v budově MŠ (2016)
 • Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na Jáně (2016)
 • Rekonstrukce základní školy – šatny a sociálky (2016)
 • Realizace lokality BH5 (2016)
 • Opravy sochy sv. Vincenta (2015)
 • Obnova IVVS – protipovodňová opatření (2015)
 • Výměna oken v budově obecního úřadu (2015)
 • Zateplení stropu obecního úřadu (2014)
 • Oprava mostu ke hřišti (2014 -2015)
 • Výměna oken obecního úřadu (2013)
 • Výměna oken v MŠ (2012)
 • Rekonstrukce topení v MŠ (2010)
 • Oprava topení a výměna oken v ZŠ (2010)
 • Výstavba parkoviště u obecního úřadu (2010)

Kašovice

Kašovice - připravujeme

Odolenov

 • Obnova jalovcové stráně (2013 – 2016)
 • Oprava kaple Panny Marie (2011- 2013)

Tedražice

 • Úprava prostranství na Zdouni (2018)
 • Úprava návsi a oplocení pomníku (2018)
 • Stavební úpravy hasičské zbrojnice (2017)
 • Výměna garážových vrat v hasičské zbrojnici (2014)

Zbynice

 • Vycházková cesta kolem svaté Anny do Hrádku (2017)
 • Autobusová zastávka (2017)
 • Oprava můstku a prostranství u hřbitova (2014)
 • Oprava hasičské zbrojnice (2014)