Zajímavosti a turistika v obci

Památky a zajímavosti

První zmínka o Hrádku pochází z roku 1298. Jedná se o darovací listinu, kdy Přibyslav z Hrádku daroval bratřím z kostela sv. Petra a Pavla v Horažďovicích tři lány lesa a potok pro chování ryb…
Kostel zasvěcený svatému Vavřinci leží na mírném návrší. Je obklopen hřbitovem. Kostel stojí na kopečku nad říčkou Pstružnou na místě bývalé rýžovnické osady Vzduny.
Kostel Zvěstování Panny Marie, je románského původu. Byl postavený již na sklonku 12. nebo začátkem 13. století. Původní stavba tohoto kostela byla gotická.
Zalesněný vrch nad Sušicí, 845 m n.m. Rozhledna s nádherným výhledem a turistická chata.
Tvrz byla postavena ve druhé polovině patnáctého století jako centrum malého panství. Později byla renesančně a barokně upravena, ale většina slohových prvků zanikla při úpravách v devatenáctém století.
V Kašovicích se nachází dvě historické zajímavosti. První z nich je zřícenina tvrze, která se nachází na návrší v bývalém modřínovém lesoparku nad vsí.
V Čejkovech se přímo na návsi nachází kaple sv. Jana Nepomuckého e a pomník padlým v první světové válce. Ve vsi i jejím okolí se také nachází několik křížků a božích muk.
V Čermné se přímo na návsi nachází kaplička Nanebevzetí Panny Marie a pomník padlým v první světové válce. Ve vsi i jejím okolí se také nachází několik křížků a božích muk.
Kromě zámku se v Hrádku nachází i několik dalších historických zajímavostí.
Areál bývalých lázní…
Kromě tvrze (zámku) a kostela na Zdouni se v obci nachází pamětní deska Františku Stupkovi na jeho rodném domě č.p. 31.
Kromě kostela je historickou zajímavostí ve Zbynicích a pomník padlým v první světové válce.

Přírodní zajímavosti a památné stromy

Zbynické rybníky je přírodní rezervace nacházející severně od obce Hrádek v okrese Klatovy.
Chráněné území o rozloze 44 km2 založené v roce 1994 za účelem zachování mozaikovité krajiny s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.
Na části území Hrádku se také nachází Evropsky významná lokalita Ostružná, jejíž ochranu spravuje Krajský úřad Plzeňského kraje.
Oblíbeným místem pro relaxaci je barokní park s otevřeným průhledem do nádherné lesnaté krajiny.
Celý areál v Bludu byl koncipován jako anglický park, kde bylo zpracováno několik variant výsadby dřevin.
Jedná se o významný krajinný prvek, který byl vyhlášen Městským úřadem v Sušici, odborem životního prostředí v říjnu 2011.
Jedná se o památný strom o výšce 26 metrů a obvodu kmene 341 cm.
Jedná se o památný strom o výšce 26 metrů a obvodu kmene 403 cm.
Jedná se o památný strom o výšce 23 metrů a obvodu kmene 465 cm.
Jedná se o památný strom o výšce 25 metrů a obvodu kmene 411 cm.

Významné osobnosti

17.04.1817 - 08.12.1904. Vlastním jménem Vojtěch Hlinka, český spisovatel, vychovatel a kněz.
Dlouholetý dirigent České filharmonie, profesor Státní konzervatoře v Praze a Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, významný houslista.
Hudebník, kapelník
Akademický malíř a ilustrátor
Český fyziolog, anatom, biolog, básník a filozof
Akademický malíř a grafik

Stezky

V rámci úprav parku byla v jeho areálu vytvořena naučná stezka Františka Pravdy. Na stezce se nachází informační panely s údaji o historii zámku a obce Hrádek, seznámení se s osobností Františka Pravdy, s těžbou zlata na řece Ostružné, aj.
Délka vyznačené trasy je 6,3 km. Trasa, značená červenou šipkou, začíná na návsi v Čejkovech a končí na návsi v Tedražicích.
V okolí obce Hrádek jsou vyznačeny 4 vycházkové trasy v celkové délce 13,1 km. Jsou značeny barevnou šipkou a osazeny informačními tabulemi. Výchozí bod se nachází před zámkem v Hrádku.

Cyklotrasy

Sport a zábava pro děti


V obci Hrádek se nenachází příliš možností, jak trávit volný čas prostřednictvím sportu. V Hrádku se nachází pouze školní tělocvična a fotbalové hřiště.

Víceúčelové hřiště zde prozatím chybí. Fotbalové hřiště se nachází také v místní části Čejkovy.

V obecním vlastnictví nejsou ani tenisové kurty a ani žádné malé hřiště pro míčové hry. Pokud se tato hřiště v Hrádku nachází, tak jsou v soukromém vlastnictví.

Hrádek i téměř všechny místní části jsou ale vybaveny dětskými hřišti. Přímo v Hrádku se jich nachází hned několik – u obchodu, u mlýna, u bytovek nebo v zámeckém areálu, který je po většinu roku volně přístupný. Dětské hřiště mohou pro svůj volný čas využít také rodiny v Čejkovech, v Tedražicích a ve Zbynicích.