ŠKOLNÍ DRUŽINA | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Cesta: Titulní stránka > Školní družina

Školní družina

Školní družina (ŠD) má 2 oddělení a nachází se  ve 2. patře budovy 1. stupně (Komenského 388) - Pastelky. Ke svým aktivitám  využívají vychovatelky také prostory ostatních učeben školy, školního areálu, hřiště; vycházky jsou po městě a jeho bezprostředním okolí.
Kapacita školní družiny je 60 žáků.
Do školní družiny se mohou přihlásit žáci 1. - 5. ročníku naší školy na základě kritérií uvedených
v Řádu školní družiny.

Zájmové vzdělávání  ve školní družině se řídí Školním vzdělávacím programem pro školní družinu.
Žáka přihlašuje do ŠD zákonný zástupce na celý školní rok nebo jednotlivá pololetí školního roku.
Žáci přihlášení do ŠD navštěvují společně školní jídelnu v Husově ulici. Bezpečnost při přesunu
a dohled ve školní jídelně zajišťují vychovatelky školní družiny.

Příspěvek na úhradu neinvestičních výdajů je 130,- Kč měsíčně. Způsob úhrady je uveden v Řádu školní družiny.

Kontakty:

p. Jana HOŠKOVÁ, hoskova(at)zsnyrskokom.cz
p. Eva STRUHÁROVÁ, struharova(at)zsnyrskokom.cz
p. Jana POLÁKOVÁ, polakova(at)zsnyrskokom.cz

Telefon: 376 360 618

Dokumenty:

Řád školní družiny