HISTORIE | Základní škola Nýrsko, Komenského ulice

HISTORIE
Cesta: Titulní stránka > O škole > Historie

E-learning

Rozvrhy hodin

Rozvrhy hodin - 1. stupeň

1.stupeň 2023-24

Rozvrhy hodin - 2. stupeň

2. stupeň 2023-24


Historie

V r. 1656 se objevuje první zmínku o tom, že v Nýrsku stála škola, ve které působil jako učitel a varhaník Mikuláš Obser.

V r. 1835 chodilo do nýrské školy celkem 328 dětí z Nýrska, Hodousic, Skelné Huti, Staré Lhoty, Zadních Chalup, Pajreku, Bystřice nad Úhlavou, Uhliště a Starého Lázu. V témže roce byla dokončena stavba školy v Bystřici pro děti z této obce, Hodousic a Starého Lázu.

Zemská školská rada povolila výnosem z 19. srpna 1902 požadovanou chlapeckou měšťanskou školu v Nýrsku.

Obecní výbor v srpnu 1902 stavbu národní a měšťanské školy potvrdil. Vrchní inženýr Peterlak z Klatov zhotovil plány a stavební mistr pan Johann Fremuth stavbu provedl. Celkové náklady činily 126 000 korun. Roku 1904 byla stavba započata. 25. září 1905 se konalo slavnostní vysvěcení. První třída měšťanské školy měla 47 žáků.
1904 – 05 odchází řídící učitel Franz Ernst na odpočinek a získává za svou více než 40-ti letou službu jubilejní medaili. Heinrich Tschilda, řídící učitel v Děpolticích je přezkoušen pro měšťanskou školu a je jmenován ředitelem národní a měšťanské školy v Nýrsku. Národní škola byla pětitřídní a měšťanská trojtřídní pro chlapce, později byla zřízena i dívčí škola.

První učitelský sbor:

Ředitel: Heinrich TSCHILDA
Odborný učitel: Wenzl CIBULKA
Učitelé národní školy: Anton DEURINGER, slečna HACKLOVÁ, Ludwig MÜLLER, August REHDER, Anton SURATNY
Katechetové: P. MAŇHAL, P. PŘIBEK
Pracovní vyučování: paní Kreszens LINZMEIER
Židovské náboženství: rabín Max REISER

V říjnu 1938 bylo Nýrsko začleněno do Velkoněmecké říše a do budovy české obecné školy se nastěhovala škola německá, která zanikla 5. května 1945, kdy americká armáda osvobodila město. Vyučování ve školní budově č.p. 250 bylo obnoveno dne 24.5.1946, kdy ji uvolnila československá vojenská jednotka.

V prvním poválečném školním roce byly školní zprávy o prospěchu a chování vydány 175 žákům. Počet dětí během dalších 10 let – dosidlováním českým obyvatelstvem – stoupl téměř na tři stovky. V následujících desetiletích navštěvovalo školu zhruba 450 žáků v každém školním roce.

Od 1. září 1956, výměrem školského odboru rady KNV v Plzni, vznikla Osmiletá střední škola v Komenského ulici (budovy č. 250 a 388).
Hlavní budova postavená v roce 1905 prošla řadou rekonstrukcí. Od zavedení ústředního topení v r. 1966, přes úplnou opravu střešního pláště, sociálního zařízení ve všech patrech a následnou plynofikací celého objektu. Vnější vzhled výrazně nezměnila ani výměna všech oken v letech 1991 – 1992.

K tradičním činnostem žáků naší školy patřilo ochotnické divadlo. Především v padesátých a šedesátých letech nastudovali řadu představení a jejich práci ocenil i národní umělec Jaroslav Vojta, který školu navštívil v roce 1961. Další tradicí, ta ovšem přetrvává až do současnosti, jsou sportovní úspěchy. I v širším regionu má dobré jméno nýrská házená, fotbal, tenis, atletika. Především tyto výsledky ocenil Emil Zátopek, který se vroce 1959 zúčastnil jedné sportovní akce žáků naší školy.

Od 1.1.1994 jsme škola s pracovně-právní subjektivitou.

Ředitelé školy od r. 1945 po současnost:

  1945 – 1952    Vojtěch Žižka
  1952 – 1956    Jaroslav Plincelner
  1956 – 1967    Antonín Frouz
  1967 – 1977    František Šlehofer
  1977 – 1978    Václav Potužák
  1978 – 1981    Blanka Nezhybová
  1981 – 2000    Ladislav Janoušek
  2000 –  současnost       Ivan Pavlík