Dotace poskytované

Obec Hrádek každoročně poskytuje dotaci na činnost všem místním spolkům a organizacím, které si o ni zažádají.

Žádosti a výši dotace následně schvaluje zastupitelstvo obce. Dotace je poskytnuta na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí a příslušným spolkem či organizací.

Mezi pravidelné příjemce dotace patří SDH v jednotlivých obcí, tělovýchovná jednota, zahrádkáři, myslivci, včelaři či Český červený kříž.