Družina

Provoz školní družiny během hlavních prázdnin je od 1. 8. – 30. 8. 2024, od 7: 30–16: 00 hod. Budova č. 208 (budova kde sídlí i ZUŠ) - vchod z Plánické ulice.
Školní družina pracuje podle ŠVP a plánu pro jednotlivá oddělení…
K omlouvání žáků ze školní družiny je možné použít psaní obecné zprávy v elektronické žákovské knížce nebo přiložený formulář.
Informace pro rodiče