Aktuality

Aktuality

Dne 7. února uspořádal pan Svojanovský další hezkou sportovní akci pro děti základních škol. Konkrétně pro děti z prvních až pátých tříd. Akce byla předem ohlášená, a tak jsem ani na chvilku nezaváhal a přihlásil naše dvě družstva – 1. až 3. třída a 4. až 5. třída. Velice mě nemile překvapil malý zájem ostatních škol, a tak jsem naše obě družstva rozdělil ještě na další dvě. Naše škola se stala tím pádem nejvíce početnější co do počtu družstev. Přišla se podívat i řada rodičů a cíl této akce byl určitě splněn. Hráči si chvílemi připadali jako „velcí“ baskeťáci a snažili se ukázat vše, co umí. Všichni se tedy zapojili, všichni si zahráli, a nakonec si všichni odnesli domů drobnost jako památku na tento den. Možná, že tato akce přispěla i k tomu, že některé děti najdou cestu k tomuto sportu, který má v Klatovech svoji tradici. Velké poděkování patří panu Svojanovskému, který tuto akci v hale BK Klatovy připravil a organizoval.
V lednu a únoru žáci 7.tříd přijeli na lyžařský výcvik do ski areálu na Špičáku , kde se tradičně učili lyžařským dovednostem. V lednu první den odpoledne se žáci učili základům lyžování na běžkách . Letos jsme v lednu měli hodně proměnlivé počasí. Zažili jsme sluníčko, mráz, vítr, sněžení i deště. Na první termín jsme vzali pokročilé lyžaře. Ti využili dobrých sněhových podmínek ke zdokonalování oblouků , nebo si jen užívali lyžování v kolektivu. Ve středu jsme tradičně došli k Černému jezeru na běžkách. Ve čtvrtek jsme odvolali závody ve slalomu, protože počasí nám nepřálo. V únoru bylo teplo a tak sněhová pokrývka mizela před očima. Byli jsme rádi, že provozovatelé areálu umožnili lyžování alespoň na sjezdovce „ dolní šance“ . Z tohoto důvodu jsme s sebou ani nebrali běžecké vybavení. Každý den mohl být tím posledním. Nakonec se povedlo lyžovat až do pátku. Všichni začátečníci se naučili lyžovat a měli z toho upřímnou radost. Většina dětí ukázala, že pohyb na čerstvém vzduchu je fyzicky náročný, ale zvládnutelný. Některé fotografie z pobytu žáků jsou k dispozici na stránkách školy, Všechny jsou ke stažení u p. uč. Vylíta. Zájemci si mohou stáhnout i krátká videa.
Ve středu 14. 2. 2024 školní družina uspořádala maškarní karneval v tělocvičně. Děti se oblékly do krásných kostýmů. Na programu byla promenáda masek, židličková a ptačí tanec. Pro všechny děti byly připravené odměny. K tanci hrál F. Pelíšek.
Jako každý rok organizují žáci školního parlamentu „Valentýnský den“. V hodinách výtvarné výchovy připravili valentýnská srdíčka z barevného papíru a ty rozdali všem zájemcům, kteří chtěli poslat vzkaz svému kamarádovi, kamarádce nebo i paní učitelce a učiteli. Do připravených papírových kornoutů pak žáci svá přání mohli odevzdat. O doručení přáníček se již postarali členové parlamentu a udělali radost všem, kterým byla přáníčka určena. Věra Luňáčková, členové školního parlamentu
V pátek 9.2. se na naší škole uskutečnila beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou. Besedy se zúčastnili žáci třetích a čtvrtých tříd. Děti se na besedu těšily. V tomto a minulém týdnu se snažily dozvědět co nejvíce informací o Petře Braunové. Rovněž se již delší dobu věnovaly četbě jejích knih. Přečetly knihu Kuba nechce spát a některé kapitoly z knihy Tramvaj plná strašidel nebo Ztraceni v čase. Během besedy se děti dozvěděly, jak vzniká kniha. Petra Braunová děti seznámila se dvěma svými novějšími knihami: Nejdůležitější na světě je kouzelné jablko a Dům doktora Fišera. Někteří účastníci besedy si objednali jednu z knih Petry Braunové.
Projektové vyučování bylo zaměřeno na Den bezpečnějšího internetu. Děti se zamyslely, jak jim internet může pomáhat. Tím žáci doplnili svůj první projekt o kyberšikaně s Policií ČR připravený s paní Danou Ladmanovou. Spojením obou projektů vznikla „třídní síť“ s pravidly bezpečného užívání internetu, sociálních sítí
Ve středu 31. ledna se žáci třídy zúčastnili preventivního programu Policie ČR, který byl aktuálně zaměřen na úskalí užívání sociálních sítí. Paní Dana Ladmanová, která má na starosti preventivní programy Policie ČR v Klatovech, měla pro děti připravenou prezentaci. Vše doplnila aktuálními postřehy, reakcemi na dotazy a krátkým filmem. Děti si měly uvědomit, jaké konkrétní důsledky může mít jejich nevhodná aktivita na sociálních sítí, jaké chování je rizikové, nebezpečné a v kterých případech i protiprávní. Na základě této přednášky si třída při projektové hodině sestavila pravidla používání sociálních sítí.
Všichni kamarádi z 1.C naší školy se dnes ještě více těšili do školy. Přišli si pro první velké hodnocení své školní práce. Z vyjukaných školáčků se za uplynulých pět měsíců změnili na opravdové školáky, kteří již pronikli do tajů čtení, psaní i počítání. Za pěkné výsledky své snahy získali všichni to nejkrásnější hodnocení. Všem blahopřeji a přeji do dalšího poznávání hodně chuti. Hanka Benešová, třídní učitelka 1.C
V letošním školním roce jsme v rámci inovativního vzdělávání otevřeli výtvarný kroužek Papírové tvoření pod vedením paní asistentky Hany Majerové. Kroužek probíhá ve dvou vyučovacích hodinách 1x za 14 dní za účasti 7 až 8 dívek a 2 chlapců. Děti jsou většinou ze šestých tříd, jeden sedmák a dva osmáci. V říjnu jsme vyráběli papírové dýně a fotorámeček, v listopadu jsme začali tvořit adventní kalendář, který nám dal dost práce. V prosinci jsme vyráběli vánoční přáníčka a po novém roce jsme se pustili do záložek do knihy, a teď už chystáme Valentýnky. Do konce školního roku chceme ještě vyrobit přáníčko pro maminky k jejich svátku, dárkové krabičky, cestovní prázdninové deníky a pokusíme se vyrobit si svůj ruční papír. Na kroužku je nám příjemně, povídáme si, občas si k práci uvaříme čaj nebo pustíme hudbu.
"Bílý den v družině" Pro děti z prvního a z části šestého oddělení ŠD si vychovatelky připravily tzv. "Bílý den". S dětmi si povídaly o zimě, děti plnily různé úkoly, luštily křížovky, hrály pantomimu a vše zakončily venku jízdou na bobech.
Školní družina uspořádala tradiční vánoční besídku s maňáskovým divadlem. Scénky zahrály děti z 5. oddělení a také paní vychovatelky. Představil se i sboreček školní družiny s koledami. Nakonec si všichni společně zazpívali při kytaře a popřáli si krásné Vánoce.
Každý rok před Vánoci soutěží žáci 2.stupně ve skoku vysokém. Žáci předvedli skvělé výkony a sportovní odpoledne si užili. Děkujeme závodníkům, učitelům TV i pomocníkům za velmi pěkný průběh celé soutěže a přejeme všem krásné prožití vánočních svátků. Kompletní výsledky naleznete v sekci "O škole"- "Rekordy a úspěchy"- "Sportovní úspěchy".
(21.12.23)
Žáci osmých ročníků vyrazili v prosince na den na sněhu. Celý den se velmi vydařil. Lyžaři měli dobré sněhové podmínky, krásné počasí a bezva náladu.
Během září proběhly dva atletické vrcholy a to okresní kolo v přespolním běhu 21. září v Nýrsku a v atletickém čtyřboji 26. a 27. září u nás na Vodojemu. V obou okresních kolech jsme měli naše reprezentanty a shodou okolností se v obou vedlo nejlépe chlapcům v kategorii starších žáků 8.-9. tříd.
"Malí ilustrátoři a vtipálkové" ze třídy 2. A mají své obrázky úspěšně vystavené v Městské knihovně Klatovy, v oddělení pro děti a mládež. Jejich obrázky byly inspirovány besedou o knize "Strašidlo z 2. B" od paní spisovatelky Petry Martiškové, které se třída v knihovně zúčastnila. Beseda děti moc bavila a nechaly se jí inspirovat k vtipným ilustracím...Výstava potrvá od 9. listopadu do 29. prosince 2023. Krásným plakátem k naší výstavě všechny srdečně do knihovny na výstavu zveme!
Zveme Vás na divadelní představení "Znám školu v Plánické aneb druhé putování s mistrem Zášupníčkem". Představení se koná 8.12.2023 v 17:00 a 19:00 v klatovském divadle. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji od 8.11.2023 v SDS Klatovy nebo online na www.divadlo.klatovynet.cz Cena vstupenky je 50Kč. Předprodej je umístěn v budově divadla, vchod z ulice Denisova.
I v letošním školním roce se žáci 8. ročníků naší školy opět zúčastnili projektového vyučování na klatovském Gymnáziu . Akce byla zaměřena na informatiku a fyziku. Program nabízel žákům rozšíření jejich vědomostí o oblasti, se kterými se v běžné výuce příliš nesetkávají. Žáci se seznámili se základy fotografování v ateliéru i v přírodě, vyzkoušeli si programování robotické stavebnice Lego Mindstorm a prohlédli si prostory gymnázia. Z projektového dne žáci odcházeli spokojení a s pochvalou za skvělou skupinovou práci.
Návštěva Dne otevřených dveří na Střední odborné škole v Sušici, které se zúčastnili žáci osmých a devátých tříd ze Základní školy Klatovy Plánická proběhla dne 10.11.2023. Žáci si měli možnost prohlédnout širokou nabídku studijních i učebních oborů, které škola poskytuje. Studenti SOU ochotně žákům vysvětlovali a představovali jednotlivé obory a jejich možnosti. Pro žáky byla přínosná i praktická část, během které si žáci mohli vyzkoušet některé dovednosti spojené s danými obory. Interaktivní forma prezentace umožnila žákům lépe si představit, jaké dovednosti a znalosti by mohli získat v průběhu studia na této škole. Důležité informace žáci obdrželi také od samotných učitelů, kteří prezentovali jednotlivé studijní obory, a od vedoucích odborného výcviku učňovských oborů. Tato možnost přímého kontaktu s pedagogy a odborníky poskytla žákům důkladný pohled na obsah a průběh studia na Střední odborné škole v Sušici. Návštěva SOU v Sušici určitě přispěla k lepšímu porozumění možnostem a perspektivám, které žáky čekají po skončení jejich základního vzdělání.
V úterý 7.listopadu 2023 se v tělocvičně ZŠ Čapkova konala rozhodující utkání letošního ročníku florbalového turnaje mladších žáků . Do turnaje postoupilo šest nejlepších týmů z okrskových kol a hrálo se systémem každý s každým. Do prvního utkání s velkým favoritem ZŠ Tolstého jsme vstupovali trochu s obavami, ale tím, že jsme se lépe rozcvičili a připravili, jsme to utkání zvládli vítězně. Postupně jsme porazili i všechny další týmy ( Sušice TGM, Sušice Lerchova, Masarykova Klatovy i Nalžovské Hory). Naši hoši vybojovali postup do krajského finále. To se uskuteční 30.listopadu 2023 v Plzni. Reprezentovali: Tůma M., Wawrečka J., Krátký J., Hajnovič P., Špatenka F., Šlof J.,Bořánek M.,Uldrych A., Vlček J.,Šlehofer P., Ryneš T., Toušek T. O. Vylít
Výstava, první část oslav 160. výročí školy, proběhla v hlavní budově 25.10. Návštěvníci si mohli prohlédnout ukázky prací našich žáků v různých předmětech, vyzkoušet si interaktivní tabuli, zahrát si hry, soutěžit, prohlédnout si staré kroniky a fotografie z různých období existence školy, koupit si výrobky našich žáků či almanach vytvořený speciálně k výročí. Přišli bývalí zaměstnanci školy, bývalí i současní žáci, objevilo se i několik naprosto cizích kolemjdoucích zájemců. Těšila nás slova chvály nejen k výstavě, ale i k přítomným zaměstnancům a žákům školy. Všichni zúčastnění si zaslouží velké poděkování.
3.11.2023 sraz u Okrouhlice vedle hlavní budovy. Cíl trasy je Kolonáda v Mercandinových sadech. Těšit se můžete na pěvecké a taneční vystoupení žáků 1.stupně, zahraje folkrocková kapela Zrcadla.(www.zrcadla.info) Občerstvení na místě zajištěno. Děti z 1.stupně se účastní lampionového průvodu v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé za ně nezodpovídají.
Již ve 2. školním týdnu se prvňáčci vydali na akci mimo školu. Využili jsme pozvání paní Olgy Kalčíkové a zúčastnili jsme se vzdělávací program v klatovské moštárně. Děti se přiměřeným způsobem dozvěděly a hlavně prakticky viděly, jak se jablka zpracují na mošt. V závěru dostaly jako dárek lahvičku s čerstvým moštem a pozvánku i pro rodiče na tradiční Vánoční moštování. Celou ukázku děti soustředěně sledovaly a v jejich očích byl vidět opravdový zájem.
Vážení rodiče, učitelé, již nám začal další školní rok. V naší škole jsme uvítali mnoho nových žáků včetně prvňáčků a společně jsme se pustili do získávání zajímavých vědomostí a dovedností. Čeká na nás mnoho společně prožitých chvil, akcí a zážitků. Těšíme se!
(29.06.23)
Dne 27. června žáci prvních tříd navštívili městskou knihovnu, kde měli možnost prožít hodinu Canisterapie. Seznámili se dvěma pejsky, s devítiletou fenkou a jejím pětiletým synem. Po celou dobu se děti s pejsky mazlily, hrály si s nimi, učili se, jak se k pejskům máme chovat. Dokonce si mohly stetoskopem poslechnout, jak pejskům bije srdíčko a dozvědět se několik nových informací o rase bernského salašnického psa. Děti odcházely spokojené a rády by se na pejsky přišly podívat znovu.
„Barevné středy“ – zábavná akce školního parlamentu, kterou si žáci 2. stupně zpestřili závěr školního roku. Černá, zelená a modrá – to jsou vítězné barvy, do kterých měli žáci jednotlivé středy obléknout. Přísná porota, složená ze členů školního parlamentu, poctivě obešla všechny třídy a spočítala žáky, kteří měli v souladu s pravidly alespoň dva kousky oblečení v dané barvě. Body navíc pro svou třídu mohli získat i třídní učitelé, oblečení do správné barvy. Vítězná třída 6.B si pak pochutnala na sladké odměně.
Dne 20.6.2023 prožili prvňáci naší školy mimořádné dopoledne. Navštívili Průmyslovou školu v Klatovech , naučili se zde programovat jednoduché roboty a pohráli si s velmi zajímavými stavebnicemi v rámci polytechnické výchovy. Určitě se sem v příštím školním roce vrátíme.
Pro 2. stupeň základních škol začala atletická sezóna 11. a 12. května atletickým čtyřbojem mladších žáků na našem školním stadiónu na Vodojemu. Naše škola pořádala 1. ročník okresního kola v kategorii žáků a žákyň 6. a 7. ročníků, avšak s 18-ti letou zkušeností s pořádáním stejné soutěže pro žactvo starší. V závěrečném běhu na 1000 m kluci zaběhli výborně a vybojovali zasloužené zlato. Druhý den závodila ve čtyřboji děvčata, ta svedla velmi vyrovnaný souboj s konkurencí, ale jejich bodový součet po závěrečném běhu na 800 m stačil pouze na 6. místo. Dalším tradičním atletickým závodem našeho okresu je Sušický Pohár rozhlasu. Mladší žáci si svým úžasným vítězstvím vybojovali postup do krajského finále, které se uskutečnilo 25. května v Domažlicích. I zde naši hoši uspěli a ve stejném složení vybojovali nádhernou stříbrnou medaili a pohár za 2. místo. Další medaili a to bronzovou vybojovali starší hoši. Dívky mladší skončily ve své kategorii na 7. místě.
Tělocvik patří hlavně u mladších dětí mezi nejoblíbenější předměty. Velkou roli v tom hraje rozmanitost jednotlivých činností. Každé dítě si v něm může najít oblast, která ho baví. Ve 4.B se děti rozhodly vyzkoušet něco nového a netradičního. Na fotografiích můžete posoudit, že se jim "zvedačky" povedly a děti cvičení velmi bavilo.
(13.06.23)
Ve třídě 7. C proběhl 12. června projektový den ke Dni Evropy. Žáci se ve skupinkách domluvili na krátké prezentaci vybrané evropské země a podle jednoduchého receptu připravili typický národní pokrm. Pouze Velká Británie, která není již členem Evropské unie, byla zařazena mimořádně jako oslava korunovace nového krále Karla III. Vše děti zakončily jednoduchým rautem, po kterém zbyly jen prázdné talíře.
Dne 24. května 2023 se žáci prvního stupně účastnili obnoveného turnaje v basketbalu – Májového turnaje pro děti z prvního stupně. Tento turnaj v době před covidem byl pořádán v hale BK panem Svojanovským každý rok. Tento rok si přišly zahrát, ale hlavně zasportovat jen 3 klatovské školy. Naše škola v prvním zápase porazila tým ZŠ Čapkova, kdy jsme ještě po dvou čtvrtinách prohrávali o 2 body. Nakonec jsme zvítězili poměrně výrazným rozdílem. V druhém zápase jsem náš tým musel trochu „přibrzdit“ ve snaze o co nejlepší výsledek. Tým ZŠ Masarykova KT byl složen převážně z žáků 3. a ještě nižších ročníků. Takže tento zápas odehrál náš tým v tréninkovém tempu a stejně zvítězil s velkým bodovým rozdílem. Naši hráči: V. Kubík, L. Cuplová, J. Ziegler, J. Diviš, A. Holubová, J. Kubáňová, M. Theimer, A. Sýkorová, A. Bečvářová, D. Maxová a N. Čmejlová. Všem patří obrovské poděkování za vzornou reprezentaci naší školy. Za vítězství v turnaji si odnesli naši hráči pohár pro vítěze.
(30.05.23)
V úterý 23. 5. 2023 jsme ve školní družině prožili Pohádkový den. V pohádkovém kostýmu jsme četli pohádky, hráli hry, hádali hádanky, soutěžili a malovali. Nakonec si užili pohádkovou diskotéku. Velké poděkování patří školní jídelně, která nám připravila odměny.
Členové školního parlamentu vyhodnotili nejhezčí výkresy výtvarné soutěže pro školní jídelnu. Tato soutěž probíhá na naší škole již několik let a mezi žáky získala velkou oblibu. Tématem letošního ročníku bylo „Zátiší s ovocem a zeleninou“. Soutěžní obrázky byly rozděleny do dvou kategorií, v každé z nich byly vybrány tři nejlepší výtvarné práce. V kategorii 6. – 7. tříd: 1. místo – Hájková Tereza (7.C) 2. místo – Machová Sára (7.A) 3. místo – Kotounová Adéla (7.C) V kategorii 8. – 9. tříd – 1. místo – Maříková Anežka (8.A) 2. místo – Miltová Lenka (9.B) 3. místo – Antonyová Vanesa (8.A) Zvláštní cenu udělila paní vedoucí jídelny ještě Vanese Slabé (6.B) a Nikole Němečkové (7.C) Všechny oceněné žákyně dostaly za své výkresy zdravou odměnu, kterou jim připravily paní kuchařky ze školní jídelny.
Milí spolužáci, děkujeme všem, kteří jste přispěli na adopci zvířete v plzeňské zoo. Předali jsme částku 16 000,- Kč přímo na adopci a 5 200,- Kč bylo předáno zoologické zahradě formou vstupného. Všechny tyto finance použije zoologická zahrada na zlepšení životního prostředí zvířat. Rozhodli jsme se, že budeme pokračovat v adopci zvířete z loňského roku, a sice LEMURA. Lemuři obývají výhradně Madagaskar, který je se svými 600 000 km² čtvrtý největší ostrov na světě. Mnoho lemurů jsou noční tvorové, jejich oči ve tmě červeně nebo žlutě svítí. V noci se hlasitě ozývají strašidelnými, lidský nářek připomínajícími hlasy. Většinou žijí na stromech. Jakmile pokrčí loket nebo koleno, sevřou jim zvláště upravené šlachy samočinně prsty. Lemurům tedy stačí jen pokrčit se na větvi a mohou klidně spát. Několikrát denně si řezáky a špičáky spodní čelisti, tzv. zubním hřebenem, kartáčují srst. Jsou převážně vegetariány. Zoo Plzeň chová několik druhů lemurů, např.: lemura hnědého, rudočelého, běločelého, límcového, tmavého, rudobřichého, kata, rákosového, … Při komentované prohlídce nás provedli zahradou její zaměstnanci, podali velmi zajímavý výklad o některých druzích živočichů. Moc se nám tam líbilo. Ještě jednou děkujeme všem za příspěvky a doufáme, že i v příštích letech adopce zvířete v plzeňské zoo bude probíhat. Žáci 5. tříd
Již po několikáté naše základní škola spolupořádala okresní kolo atletické soutěže pro děti z prvního stupně - Štafetový pohár. Závod se skládá ze štafet v běhu na 8x 100 m mladší kategorie 1.-3. tříd, 8x100 m starší kategorie 4.-5. tříd a na závěr se běží dvě smíšené štafety na 8x200m, 4 mladší a 4 starší žáci a žákyně. Tyto štafetové běhy naši žáci z 9.C v roli pořadatelů a rozhodčích zpestřili doplňkovými disciplínami, kdy si pro děti obou kategorií připravili hod kilovým medicinbalem a skok z místa. Po desáté hodině dopolední zazněl první výstřel a mezi nejmladšími běžci byla nejrychlejší štafeta ZŠ Klatovy Tolstého, obhájci loňského titulu. Ve druhé štafetě v běhu na 8x100 m starší kategorie vyhráli naopak rivalové ze ZŠ Horažďovice Komenského, právě před Tolstého školou. O vítězi letošního ročníku tak rozhodla dlouhá štafeta smíšených družstev 8x200 m, kde nejrychleji s jasným náskokem zvítězila Horažďovická škola a klatovský „Tolsťák“ se tak musel spokojit se stříbrem.
Dne 4.4.2023 proběhla na naší škole přednáška pro žáky pátého ročníku na téma Šikana a kyberšikana, kterou přednášela nprap. Dana Landmanová z Oddělení tisku a prevence Policie ČR. Během přednášky se žáci dozvěděli definici šikany, její formy a projevy, lektorka dále pohovořila o problematice zveřejňování osobních údajů, fotografií, neopomněla zmínit kybergrooming, kyberstalking a sexting přiměřeně k věku žáků. Akce byla pro děti velmi poučná a zajímavá. Děti si odnesly mnoho nových informací, s jejichž pomocí mohou předcházet, případně se lépe chránit proti těmto problémům.
5. dubna se uskutečnilo v tělocvičně Masarykovy ZŠ v Klatovech okresní kolo v basketbalu kategorií starších žákyň a starších žáků, tedy 8.-9. ročníků. Naše škola byla zastoupena reprezentanty v obou kategoriích a oba týmy vybojovaly bronz. Dívky ve složení B. Fürbacherová, K. Fürbacherová, D. Šantorová, A. Přerostová, E. Lagronová, A. Plzová, V. Růžičková, T. Fürbacherová bojovali srdnatě, ale bohužel soupeřky byly o něco úspěšnější a naše děvčata brala za svůj pěkný výkon bronz. Hoši ve složení J. Šlof, J. Kodyš, S. Ramascan, P. Klouda, M. Stegner, M. Slaboch, R. Pavelec, M. Rendl předvedli moc pěkný výkon v základní skupině, kde nestačili pouze na pozdější vítěze ze Švihova. V boji o postup do finále sehráli velmi vyrovnaný souboj s hochy z klatovského gymnázia, se kterými bohužel o pouhý bod prohráli 12:13. Ve finálovém souboji o bronz hoši zvedli hlavu a porazili s převahou domácí hochy z Masarykovy ZŠ. Všechny naše reprezentantky a reprezentanty moc chválím za vynikajíc herní výkon, týmovou spolupráci a vzájemnou podporu při fandění.
(28.04.23)
Dne 5. dubna 2023 proběhla na naší škole již tradiční akce - Školní fórum. Toto diskuzní setkání je součástí projektu „Národní síť Zdravých měst České republiky,“ do něhož se město Klatovy i ZŠ Klatovy Plánická zapojily. Fórum je jednou z možností, jak mohou žáci ovlivnit prostředí své školy a města a zapojit se do aktivního plánování života ve škole i městě, kde žijí. I letošního Školního fóra se jako obvykle zúčastnili dva zástupci z každé třídy 5. – 9. ročníku, kteří byli rozděleni do šesti skupin. Za město Klatovy se pak fóra zúčastnil místostarosta pan Ing. Martin Kříž, zástupcem školy byl pan ředitel Mgr. Karel Denk.
Ráda bych se podělila o průběhu jedné z hodiny matematiky ve třídě 5.B. Děti se věnovaly tématu obvodů a obsahů čtverce a obdélníku. Mimo jiné si pomocí pexesa zkoumaly závislost, jak se mění obvod obdélníku při zachování stejného obsahu. Žáci pracovali pěkně a hodina se povedla. Chtěla bych je proto i touto cestou pochválit za jejich aktivitu a zájem o matematiku. Doufám, že i nadále budeme všichni společně pokračovat v příjemném a efektivním učení.
Paní učitelky Y. Nováková a E. Brůhová připravily pro žáky sedmého ročníku projektový den na téma Japonsko. Den spojil a rozšířil učivo o Japonsku z dějepisu a zeměpisu. Žáci mohli díky dostatku času prohloubit svoje znalosti, získat nové, dozvědět se zajímavosti. Pracovali v náhodně rozdělených skupinkách, přirozeně se domlouvali se, pomáhali si. Dějepisná část byla zaměřena na japonské samuraje. Děti si vyzkoušely i složité japonské umění skládání origami. Třída 7. C poslední dvě hodiny věnovala soutěži ve stolování s hůlkami a pod vedením paní asistentky Majerové i přípravě suši. Celý den se povedl, děti pracovaly s chutí a s nadšením. Škoda, že na takové projekty není více času.
Problematika obrany státu je zařazena v rámcových vzdělávacích programech pro základní i střední vzdělávání. Preventivního programu se účastnily 7. ročníky. Děti se rozdělily do 5 skupin a postupně prošly všechna stanoviště. Na jednotlivých stanovištích vojáci prováděli odborný výklad a žáci měli možnost vyzkoušet řadu nových věcí. Seznámili se s topografií, s prováděním první pomoci, vyzkoušeli si na vlastní kůži vojenskou výstroj a věci k přežití. Velký zájem vzbudila prohlídka vojenských vozidel a airsoftová střelnice. Akce se žákům líbila a odnesli si spoustu nových zkušeností.
V únoru a březnu se žáci 7. a 8. ročníku v rámci předmětu multimédia ve vyučování zúčastnili projektové výuky ve vzdělávacím centru Úhlava Klatovy. Byli seznámeni s využitím virtuální a rozšířené reality v praxi a různými technologiemi, které s virtuální realitou pracují. Vyzkoušeli si základy programování a tvorby algoritmu. V 3D programu vytvořili model, který naprogramovali a rozhýbali ve virtuálním světě. Díky této projektové výuce viděli, jak lze programování, které se ve škole vyučuje, využít v praxi.
I v letošním školním roce se žáci 8. ročníků naší školy opět zúčastnili projektových vyučování na klatovském Gymnáziu. Akce byla zaměřena na informatiku a robotiku. Program nabízel žákům rozšíření jejich vědomostí o oblasti, se kterými se v běžné výuce příliš nesetkávají. Žáci se seznámili se základy fotografování v ateliéru a vyzkoušeli si programování robotické stavebnice Lego Mindstorms. Všichni pracovali s chutí a s velkým zaujetím. Celý program se opět velmi povedl a všichni se těšíme na další spolupráci, která bude zaměřena na anglický jazyk a přírodovědu.
Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum. Do projektu se zapojily 4 žákyně devátých tříd Sára Steinerová, Aneta Kolářová, Marcela Hrachová a Eva Lagronová. Měly za pod vedením Mgr. Petry Hoblové za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, a nakonec svou reportáž odprezentovat. Slavnostní prezentace se konala 2.3.2023 v klatovském divadle. V rámci projektu se děvčata seznámila se složitým životním příběhem paní Viktorie Fajcové. Zjistila, s jakými problémy se lidé dříve potýkali. Výsledná reportáž je velmi vydařená. Děvčata si odnesla spoustu nových informací a skvěle reprezentovala naši školu, za což jim patří dík, stejně tak jako paní Hoblové, která je celým projektem provedla. Reportáž můžete shlédnout na následujícím odkazu. https://www.pribehynasichsousedu.cz/klatovy-a-kolinec/klatovy-2022-2023/viktorie-fajcova/
Ve středu 15. 2. 2023 pořádala školní družina maškarní karneval. Na programu byla promenáda v maskách, taneční vystoupení, soutěže a hlavně tanec. Děti měly krásné masky, za které dostaly sladkou odměnu. K tanci zahráli bratři Pelíškové. Všichni si karneval moc užili.