REJŠTEJN A OKOLÍ : PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Cesta: Titulní stránka > Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti – sekce turistika (Rejštejn a okolí)

Provozovatel se zavazuje k zpřístupnění webové stránky https://www.sumavanet.cz/rejstejn/ v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (sekci): https://www.sumavanet.cz/rejstejn/

Provozovatel: ŠumavaNet.CZ & Město Rejštejn

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1. z důvodu výjimek uvedených níže.

Některé fotografie či fotoalba (která však nejsou pro pochopení obsahu stránky podstatné) mohou postrádat alternativní textový popis. Videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky.

Uvedení do souladu s pravidly přístupnosti by podle § 7 zákona č. 99/2019 Sb. představovalo pro provozovatele nepřiměřenou zátěž.

V rámci internetových stránek jsou některé dokumenty zveřejněny ve formátu DOC(X), XLS(X) a PDF, neboť obsahují formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo z důvodu velikosti, možnosti stažení či tisku jsou tyto formáty vhodnější. Tyto dokumenty je možné prohlížet v programech, které jsou k dispozici zdarma pro hlavní operační systémy na osobních počítačích, tabletech i chytrých telefonech. Pro čtení PDF doporučujeme Adobe Reader, případně Foxit Reader, PDF-XChange Viewer. Dokumenty DOC(X), XLS(X) je možné otevřít v Open Office, Libre Office či Word Vieweru. V řadě webových prohlížečů je přímo integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23.09.2019 podle metodického pokynu MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb. a bylo revidováno dne 25.09.2023. Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným technickým provozovatelem (ŠumavaNet.CZ – viz níže) těchto internetových stránek.

Zpětná vazba a kontaktní údaje na správce a provozovatele

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

ŠumavaNet.CZ, Mánesova 805, 339 01 Klatovy, tel. 376 322 410, info@sumavanet.cz

Městský úřad Rejštejn, Rejštejn č.p. 1, 341 92 Kašperské Hory, telefon: 376 582 822, e-mail: mesto.rejstejn@seznam.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
pristupnost@dia.gov.cz