REJŠTEJN A OKOLÍ : OKOLÍ

Cesta: Titulní stránka > Okolí

Okolí

Okolí

Původní architektura šumavských chalup, památné stromy, smolná pec.
7,5 km , Antýgl - Čeňkova pila, po červené turistické značce, pouze pro pěší.
Most postavený v 30. letech 20 století zpřístupňuje do té doby špatně dostupnou oblast Paští. Samonosný železobetonový oblouk je vklenutý na obou březích Otavy do skály.
Řeka Otava vzniká soutokem Vydry a Křemelné u Čeňkovy Pily, protéká městy Sušice, Horažďovice, Strakonice, Písek a do Vltavy ústí pod hradem Zvíkov.
Světově proslulá sklárna vyrábějící luxusní secesní sklo fungovala do roku 1939. Secesní vila rodiny Spaunů z roku 1904 od významného architekta vídeňské secese Leopolda Bauera.
Zaniklá obec Zhůří u Rejštejna (německy Haidl) se nachází při silnici z Rejštejna do Horské Kvildy.
Pohoří Šumava dosahuje délky 110 kilometrů, šířky až 20 kilometrů a 35 km i se Šumavským podhůřím.
Je typickou dominantou krajiny horního Pootaví. Vypíná se na lesnatém výběžku hory Žďánova asi 3 km severně od Kašperských Hor.
Jedna z nejvýznamnějších památek rané středověké architektury v jihozápadních Čechách – trojlodní bazilika sv. Mikuláše z počátku 14. století. Kaple sv. Anny, historický hřbitovní areál.
Bývalá pila, nyní osada a dvě vodní elektrárny poblíž soutoku Vydry a Křemelné. Čeňkova Pila je vstupním místem do naučné stezky Povydří.
Poutní místo se studánkou údajně léčivé vody. Rodný dům Dr. Šimona Adlera, muzeum. Kostel sv. Vintíře.
Farní a poutní kostel 7 km severovýchodně od Kašperských Hor je výraznou dominantou šumavského podhůří. Původně románsko gotická stavba byla v letech 1736 – 1739 radikálně přebudována a upravena do dnešní barokní podoby.
Hrad patří k nejmohutnějším a nejrozsáhlejším středověkým hradním stavbám v Čechách. Původní hradní jádro vzniklo na počátku 14. století.
Novodobá rotunda vysvěcená 4. srpna 1940. Nádherný výhled na Javorník, Stašsko a Vimpersko.
Osmiboká vyhlídková plošina poskytuje nádherný výhled na Šumavu, Pošumaví i do hlubokého vnitrozemí.
Pranýře byly místem veřejného trestání a hanby a připoutávali se k nim odsouzenci, na něž se nevztahovaly hrdelní tresty.
Původní svatyně založena českým králem Vladislavem a vysvěcena třetím královým synem Albrechtem, salcburským arcibiskupem r. 1179.
Jeden z nejstarších šumavských kostelů na vršku nad Otavou nedaleko Annína. Vzácné nástěnné malby ze 14. století. Barokní kostnice.
Největší expozice historických motocyklů v ČR. Některé vystavené exponáty jsou světovými unikáty.
Atypický řopík umístěný na skále nad hlavní cestou ze Sušice do Kašperských Hor + další objekty v rekonstrukci.
Muzeum nabízí stálé expozice Život na staré Šumavě, Přírodovědeckou expozici a expozici Sklářství na Šumavě.
Hradiště z období 5.-7. století před Kristem, nedaleko Kašperských Hor. Po staletí lidé z okolí viděli v podivuhodném objektu sídlo obrů.
Vrchol s vyhlídkovou věží se nachází se 7 km jižně od Prášil. Známý cíl turistů a cykloturistů návštěvníkům nabízí za dobrého počasí nádherný výhled prakticky na celou Šumavu a Bavorský les i Alpy.
Původní keltské hradiště s vrcholem (902 m n.m.) Z rozhledny kruhový rozhled na Šumavu, Kašperk i do vnitrozemí.
Staré stezky přes Šumavu nebyly významné jen z hlediska obchodu a cestování. V neposlední řadě plnily nezastupitelnou úlohu v oblasti pohybu myšlenek a výměny kulturních hodnot.
Rašeliniště jsou jedním ze symbolů šumavské přírody.
Kaplička obehnaná nízkou zídkou při cestě z Palvínova na Mouřenec je vzpomínkou na Třicetiletou válku.
Rozhledna na vrcholu bývalého skokanského můstku, horolezecká stěna, k rozhledně vede lanová dráha.

Fotogalerie, video

Města a obce, příroda, akce,…
Mnoho fotoalb v rámci šumavské fotogalerie.
Podívejte se na Kašperské Hory objektivem létajícího Luboše Jungbauera

Historické fotografie

Stovky fotografií ze začátku dvacátého století

Tipy pro pěší turistiku

7,5 km , Antýgl - Čeňkova pila, po červené turistické značce, pouze pro pěší.