REJŠTEJN A OKOLÍ : HISTORIE, SOUČASNOST

Cesta: Titulní stránka > Historie, současnost

Historie, současnost

Historie, památky

Zpočátku tvořil Rejštejn spolu s Kašperskými Horami jednu obec. V roce 1584 císař Rudolf II. povýšil Rejštejn na královské horní město a dal mu stejná práva, jako v té době měly Kašperské Hory.
Dominantou Rejštejna je kostel sv. Bartoloměje, připomínaný v roce 1570, přestavěný v roce 1792.
Světově proslulá sklárna vyrábějící luxusní secesní sklo fungovala do roku 1939. Secesní vila rodiny Spaunů z roku 1904 od významného architekta vídeňské secese Leopolda Bauera.
První sklářská huť stála v Anníně již v polovině 18. století.
Mezi téměř zapomenuté stránky historie Šumavy patří podnikatelské úsilí kašperskohorské rodiny Watzlawicků a jejich podniku Bohemia-Werke. Tato továrna se v první polovině 20.století stala největším průmyslovým podnikem města Kašperských Hor a celého okolí.

Historické články, pověsti,…

Zvuk exploze havarovaného letadla určitě vyrušil a vyděsil mnoho lidí v přilehlém kraji u štědrovečerní večeře.
Voroplavba měla na jihozápadě Čech téměř tisíciletou tradici.

Historické fotografie

Současnost

Na náměstí v čp. 1 se nachází Městský úřad v Rejštejně.

V obci pracuje Sbor dobrovolných hasičů

Potraviny je možno si zakoupit ve dvou menších prodejnách na náměstí v čp. 6 a čp. 11

Město  má dobré autobusové spojení směrem do Sušice, na Srní, Modravu – centru lyžařských sportů v zimě, v létě pak k turistickým zajímavostem, šumavským stezkám a cykloturistice.

Současné fotografie

Rejštejn - akce v obci,...
Fotogalerie spravovaná Městským úřadem Rejštejn
Regionální fotogalerie
Soumrak v zaniklé obci objektivem Michala Bártíka