NÝRSKO A OKOLÍ : HISTORIE, SOUČASNOST

Cesta: Titulní stránka > Turistika > Historie, současnost
Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Historie, současnost

Historie, památky

Bývalý vrchnostenský hostinec - nyní sídlo Městské knihovny
 
Nábřeží Úhlavy
 
Farní kostel sv. Tomáše apoštola
 
Fara
 
Pajrek
Pohraniční osada Nýrsko vznikla na zemské stezce vedoucí do Bavorska, pod zalesněnými výběžky Šumavy, na obou březích Úhlavy. Dobu vzniku je odhadována na 12. století, nejstarší písemnou zprávu je až z roku 1327. Dle této zprávy bylo Nýrsko opevněnou osadou, která byla pověřena výběrem cla.
Je zdoben raně barokním štítem s erby Koců z Dobrše a Karlů ze Svárova z roku 1684.
První písemná zmínka je z roku 1352, nejstarší budova Nýrska.
Rybářská ulice je bývalé židovské ghetto, kde stávala židovská synagoga a židovská škola. Před druhou světovou válkou obnášel počet obyvatel židovského původu asi 10 % obyvatelstva města.
Kaple z roku 1669 má tvar pravidelného šestihranu a je zaklenuta šesticípou hvězdicí. Oltář je barokní.
Stavba divadla byla dokončena v roce 1935. Divadlo je zajímavě technicky řešeno, součástí scény je skála za jevištěm.
Jedná se o zříceninu hradu 2,5 km od Nýrska. Hrad založen ve 14. století, sídlo loupeživého rytíře Jindřicha Kostomlatského.
Uprostřed náměstí stával filiální kostel Čtrnácti svatých pomocníků, postavený stavitelem italského původu Markem Antoniem Gilmettim a vysvěcený v roce 1712.
OBJEKT NENÍ ZPŘÍSTUPNĚN VEŘEJNOSTI. Tvrz ze 14. století, přestavěná na hrad a 19. století na zámek.
Wilhelm ECKSTEIN, Rabbi Max REISER, Moritz KOHNER, MUDr. Benedikt FEDERER, Abraham LÖBL,...

Současnost

Příjemnou prohlídku pamětihodností  města mohou obyvatelé i návštěvníci města kombinovat se sportovním vyžitím, které může být v letních měsících spojeno s návštěvou místního koupaliště s autokempem a restaurací. Je možné si pronajmout novou sportovní halu se saunou, zahrát si bowling nebo ricochet, relaxovat v biosoláriu. V zimních měsících je k dispozici lyžařský svah s umělou hmotou a s 300 metrů dlouhým vlekem, překonávající výškový rozdíl 64m. K posezení v místě zve řada útulných restaurací a hospůdek. Pro vyznavače turistiky a cykloturistiky jsou zde přehledně vyznačeny turistické trasy a cyklotrasy napojeny na oblast Domažlic, SRN, CHKOŠ a do vnitrozemí.