Struktura úřadu

Vedení obce

StarostaRadek Thér724 192 150
MístostarostaZdeňka Křenová731 530 252

Složení zastupitelstva obce

 Petr Bolda  tel: 606 575 078
 Andrea Budíková  tel: 608 119 297
 Jolana Černá Cupková  tel: 724 552 251
 Josef Kadlec  tel: 602 436 616
 Michaela Tichotová  tel: 607 503 683

Finanční výbor:

předseda: Jolana Černá Cupková

členové:
Josef Kadlec
Jana Zývalová

Kontrolní výbor:

předseda: Petr Bolda

členové:
Michaela Tichotová
Filip Toul

Stavební komise:

předseda:  Jiří Vondráček tel: 603 565 631

člen:
Dana Zývalová

  • Stavební komise je poradním orgánem starosty a zastupitelstva obce.
  • Stavební komise konzultuje a připomínkuje podklady (studie, záměry, apod.) před zpracováváním dokumentace pro stavební a územní řízení v případě jakýchkoliv stavebních akcí na území katastru obce.
  • Stavební komise předkládá komentáře k finální stavební dokumentaci pro stavební povolení, které jakýkoliv subjekt připravuje na území katastru obce. Obec následně vydává vyjádření potřebná ke stavebnímu řízení.
  • Starosta a zastupitelstvo obce může pověřit stavební komisi dalšími potřebnými činnostmi, které by vyžadovali stanovisko/komentáře/konzultace/kontrolu k akcím na území katastru obce.