Úřady, instituce, spolky

Nezisková kulturní a sportovní organizace, ochrana a uchování památek z oblasti vojenské historie.
Mikroregion je sdružením podnikatelské a municipální sféry.
Zájmové sdružení právnických osob