NÝRSKO A OKOLÍ : FOTOGALERIE

Nýrsko - Turistika, sport a zábava po celý rok
V Nýrsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Nýrsko - Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Fotogalerie

Ve čtvrtek 10. září 2020 proběhla beseda Odsunuté děti Šumavy, kterou připravila organizace Paměť národa. Ve spolupráci s německým spolkem Heimatgemeinde der Stadt Neuern in Böhmerwald natočili v bavorském městečku Neukirchen beim heiligen Blut šestnáct šumavských pamětníků poválečného odsunu německého obyvatelstva z Československa. Pořízené rozhovory vzhledem k věku pamětníků a pamětnic reflektují tragické události odsunu z pohledu nezletilých, kteří se během odsunu loučili nejenom s domovem, ale i se svým dětstvím. Jejich vzpomínky poskytují vhled do polozapomenuté staleté kulturní tradice šumavských Němců. Více informací a natočené materiály najdete na stránkách https://www.pametnaroda.cz/cs/odsunuta-pamet-sumavy
V pátek 4. září se od 19.00 hodin na náměstí konal koncert známé zpěvačky Olgy Lounové s její kapelou. Účast byla veliká a nejen děti a mladí, ale i staří si jistě koncert náramě užili. Zazpívala své velice známé písně, do kterých zapojila celé náměstí a nechybělo ani pozvání dětí na pódium. Jistě v každém zanechala pozitivní zážitek z koncertu, který ještě zvýraznila následující autogramiádou. Od 20.30 hodin převzal otěže DJ Radek, který pouštěl největší rádiové pecky a tak všichni mohli pokračovat v tanci a zábavě.
Výstava Příběhy bezvýhradné lidskosti - Přemysl Pitter, výjimečná postava v dějinách 20. století přibližuje na příkladech lidských osudů přelomové události v českosovenských a evropských dějinách 20. století. Představuje ve své celistvosti a akcentované společenské angažovanosti možnost obohacení učebních materiálů na základních a středních školách. Je koncipována jako příspěvek k prohloubení výuky ve společenskovědních oborech, nabízí závažný etický a emocionální rozměr a prezentuje kladné morální společenské vzory.
V sobotu 1. srpna 2020 se zaplnilo náměstí posluchači, kteří se přišli podívat na hudební vystoupení Bohuše Matuše a Magdy Malé. Celou akci uváděl Richard Jandovský. Zazněly známé písně z muzikálových her nebo dokonce písně Karla Gotta. Ke konci vystoupení si přizvali i děti mezi sebe na pódium. Následovala autogramiáda a mezi tím se připravila na pódium nýrská hudební skupina Chai. Občerstvení zajistily Technické služby města Nýrska, SDH Nýrsko, Oliver café a Ludus bar.
Rozkvetlé parky a čisté ulice, natřené fasády domů, opravené památky. Tak kdyby to vypadalo v každém městě, městečku a vesnici....To je sen mnohých z nás. Tento sen se snaží naplňovat Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z.s. ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad. Několik let totiž pořádají výstavu Má vlast cestami proměn, která přináší svědectví o proměnách zanedbaných míst v místa upravená a užitečná. Prostřednictvím fotografií a příběhů prezentují stav před rekonstrukcí a po ní. Každý rok je na výstavě možné zhlédnout opravy různorodých staveb – od sakrálních objektů přes obecní úřady, školy, zastávky, multikulturní centra, náměstí, návsi či koupaliště. Právě proměnou nýrského koupaliště se do letošního ročníku zapojilo i město Nýrsko.
Letošní vzpomínkový akt k 75. výročí osvobození města Nýrska se uskutečnil ve zcela komorním duchu. Zástupci města Nýrska položili věnce k pamětní desce na Městském úřadě Nýrsko, na hřbitov k pomníku obětí fašismu a také k pomníku obětí transportu smrti v Bystřici nad Úhlavou.
V pátek 28. února do sálu Městské knihovny Nýrsko zavítal Tomáš Kubeš se svým vyprávěním nejen o cestách divočinou východní Sibiře, ale také o životě a lidech v této oblasti.
V letošním roce se pro pohádková čtení v knihovně zvolilo téma Do pohádky se zvířátky a uskuteční se jich celkem deset. První takové čtení proběhlo ve čtvrtek 20. února a zúčastnilo se ho 11 dětí a 8 rodičů. Pohádku o vlkovi přečetla tajemnice města Nýrska Blanka Kinská a poté následovala dílnička, ze které si každé dítě odneslo masku vlka na obličej, kterou vyrobilo společně se svým rodičem. Cílem akce je probudit v dětech lásku ke čtení, naučit je poslouchat čtený text, zlepšit jejich manuální zručnost i jejich zařazování do kolektivu. Na další pohádku se zvířátky a výtvarnou dílničku se můžete těšit již ve čtvrtek 26. března.
Ve čtvrtek 16. ledna se zaplněný sál městské knihovny společně s Liborem Markem vydal filmovým promítáním na Putování od hradu Pajrek k hradu Klenová. Besedy se zúčastnili i tři nýrští občané, kteří ztvárnili postavy při natáčení na hradě Pajrek. Vedoucí Městského kulturního střediska Jana Pešková všechny návštěvníky přivítala, poděkovala za hojnou účast a současně se omluvila, že nebylo možné do sálu vpustit všechny zájemce o promítání. Nabídla jim, že se mohou zúčastnit té samé besedy v Janovicích nad Úhlavou ve čtvrtek 23. ledna nebo svůj zájem projevit do konce února v Informačním centru města Nýrska či v Městské knihovně Nýrsko. Při velkém počtu zájemců bychom Libora Marka pozvali do Nýrska znovu.
Městské kulturní středisko Nýrsko pořádalo v pátek 20. prosince v kostele sv. Tomáše vánoční koncert, kde od 18 hodin vystoupilo Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů.
Již po deváté jsme se zapojili do oblíbené akce Česko zpívá koledy. V doprovodu kapely Capra di Fossa jsme si letošní rok zazpívali Nesem vám noviny; Narodil se Kristus Pán; Půjdem spolu do Betléma; Jak si krásné, neviňátko; Pásli ovce Valaši a nechyběly ani Vánoce, Vánoce přicházejí.
V neděli 1. prosince proběhlo tradiční rozsvícení vánočního stromu na nýrském náměstí. Letošní program byl ještě obohacen programem pro děti s názvem Veselé Vánoce s Olafem. K poslechu nám zahrál Sentiment Jaroslava Pletichy.
Hudební odpoledne proběhlo v pátek 6. září. Na pódiu se vystřídala českobudějovická skupina Seven a dívčí trio Inflagranti.
Ve dnech 14. - 15. června se konalo Nýrské dřevosochání.
Dne 27.dubna byla ZUŠ Nýrsko přejmenovaná na Základní školu Hanuše Steina.
V rámci projektu "Rodinný život na obou stranách hranice" se 22. září uskutečnil první výlet za poznáním sousedních bavorských obcí.