Úřady, instituce, spolky

Pronájem kongresového sálu či tělocvičny, údržba komunikací, zelených ploch, výroba a prodej palivového dřeva, pronájem mechanizace, správa nemovitostí…
Mikroregion je sdružením podnikatelské a municipální sféry.
Informační středisko Modrava
Aktuálně, nabídka, výlety, ...
Zájmové sdružení právnických osob

Školství

V naší škole se setkáš s příjemným, téměř rodinným prostředím, individuálním přístupem a neobyčejným pochopením učitelů.
Informace pro rodiče i žáky