Historie, současnost

Historie, památky

Obec Modrava je tvořena třemi původními osadami , které se jmenovaly Modrava, Filipova Huť, Vchynice-Tetov. Modrava vznikla jako rybářská osada. První dochovaná zmínka o Modravě se datuje do roku 1614.
Na břehu Roklanského potoka stojí nemovitá kulturní památka, známá pila na rezonanční dříví.
Vedle dřevěné lesovny z roku 1804 byla r. 1856 postavena kamenná stavba. Místo známé z románu Karla Klostermanna Ze světa lesních samot.
V Rechli vede přes Vydru unikátní 72 metrů dlouhý dřevěný hradlový most. Je věrnou replikou bývalého historického mostu.
Byla postavena roku 1924 podle projektu významného architekta Bohuslava Fuchse a je zapsána jako nemovitá kulturní památka.
Délka kanálu je 14,4 km, spojnice Vydry a Křemelné pro plavení dřeva obchází nesplavnou část Vydry.
Systém nádrží pro posílení možnosti plavby dřeva byl vybudován v letech 1799–1801 na horním toku Modravského a Roklanského potoka.
Roklanská chata byla vybudována v letech 1935–1936 v blízkosti Roklanské hájenky z poloviny 19. století. Šlo o nejvýše položené trvale obývané stavení na Šumavě, známé z románů Karla Klostermanna.
Staré stezky přes Šumavu nebyly významné jen z hlediska obchodu a cestování. V neposlední řadě plnily nezastupitelnou úlohu v oblasti pohybu myšlenek a výměny kulturních hodnot.

Historické články, pověsti,…

30. července 1979 byla otevřena naučná stezka. Místo v těsné blízkosti drátěných zátarasů bylo přes celé léto monitorováno skrytou hlídkou Pohraniční stráže.
Po roce 1790 dochází v šumavských lesích k veliké hospodářské činnosti zaměřené především na těžbu dřeva…
Ničí pán a ničí sluha, to je právo králováckých sedláků.
Šumavské lesy jsou už jenom pouhým zbytkem pohraničního pralesa od nepaměti nazývaného Královský hvozd…
Osídlení spadá do doby středního mezolitu a je staré 10 tisíc let.
Voroplavba měla na jihozápadě Čech téměř tisíciletou tradici.
5. prosince 1989 byl vydán rozkaz ministra vnitra k odstranění drátěných zátarasů na hranici s Rakouskem. Okolo Modravy byly drátěné zátarasy odstraněny v dubnu roku 1990.

Současnost

1.7.2006 byla na Březníku ředitelem Správy NP a CHKO Šumava zahájena turistická sezóna. Při této příležitosti bylo otevřeno nové Informační středisko NPŠ v prostorách Březnické hájovny.
Na Šumavě přežívá jedna ze dvou posledních středoevropských životaschopných populací tetřeva…
Na podzim roku 2010 vyrostl na soutoku Modravského a Roklanského potoka moderní objekt nutící k zamyšlení o odpočinku.
V obci Modrava byla v říjnu 2004 slavnostně otevřena nová víceúčelová budova…