Publicita projektů

Projekt podpořen dotací Krajského úřadu Jihočeského kraje - Podpora kultury
Muzeum o významu skla v historii regionu. Cyklostezka mezi Hohenau, Mauthem a Kvildou.
Projekt podpořen v rámci dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2021
Projekt programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020
Projekt programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020
Projekt podpořen dotací Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora výstavby a obnovy VHI pro rok 2021.