Tradice a zvyky v obci

Dnešní život je ovlivněn mnoha skutečnostmi, které způsobují, že se už lidé nebaví tak společně, jako tomu kdysi bývalo. Některé zvyky se však zachovávají a naše generace je přenáší dál. Na některé tradice máme už jen vzpomínku, i když ožívaly ještě docela nedávno. Stojí zato připomenout pro naše následovníky, které tradice zůstaly živé.


Mikuláš
Mikulášské obchůzky v předvečer svátku svatého Mikuláše - 5. prosince. Po vesnici chodil Mikuláš (někdy i více) v doprovodu anděla a několika čertů. V majetnějších rodinách uděloval dětem jablka, ořechy, později i fíky a drobné hračky. Zvyk se zachovává i v současnosti, kdy několik skupin dětí obchází rodiny s malými dětmi. Rodiče připravují před dveře nadílku, kterou pak jejich ratolesti dostanou "od Mikuláše". Mikuláš se ptá, jak se děti celý rok chovaly, jestli poslouchaly a pak následuje výplata od čerta nebo nadílka od Mikuláše.

Štědrý den
Dříve na Štědrý den dostával na statku výslužku i dobytek. Děti na podzim natrhaly šípky, které do Vánoc změkly a tuto pochoutku dostaly krávy, koně i prasata. Nadílka v domácnostech chalupníků a domkářů byla chudá. Mimo chudičký vánoční stromek byla uzená ryba, doma pečené cukroví, nutné prádlo a punčochy, dárky které by se stejně musely koupit. Hračky děti nedostávaly. Stromky se strojily perníčky, červenými jablíčky, ořechy a papírovými řetězy, které si děti vyráběly sami. V selských rodinách večeře začínala křehkým, v chlebové peci upečeným "štrůdlem", který se zapíjel bílou kávou. Dalším chodem byl "černý kuba", a po něm jídlo, na které se těšili všichni celý rok - kapr na černo (na sladké omáčce, v níž plavaly sušené švestky, hrozinky, loupané oříšky). Na stůl pak ještě přišla vánočka, jablka, ořechy, sušené ovoce. Vyvrcholením štědrovečerních oslav byla půlnoční mše svatá, na kterou se chodilo pěšky i s dětmi.

Obchůzka Tří králů

V současné době v předvečer svátku Tří králů navštěvují jednotlivé domy tři králové. Označují domovní dveře písmeny K+M+B+letopočet (správné označení bylo původně CH+M+B, což česky znamená, Kristus žehnej tomuto domu). Přezpívají písničku My tři králové, my jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám. V současné době chodí králové dospělí, v dřívějších dobách chodily koledovat děti. V současnosti obchází s koledníky zbynický kněz Jan Wirth a součástí požehnání obydlí je i Tříkrálová sbírka České katolické charity. Obec Hrádek patří již několik let mezi nejvíce přispívající farnosti Sušicka.

Masopustní průvod s maskami
V naší obci se tato tradice po léta udržuje. Průvod je zpravidla v sobotu nebo v neděli před Popeleční středou. Masky se shromáždí před budovou Obecního úřadu a pak obcházejí jednotlivé domy až do pozdních odpoledních hodin. Zahrají, zatancují a pokračují dál. Zakončení bývá obvykle večer v místním hostinci. Masopustní průvody chodí i v některých místních částech.

Masopustní zábava
Také zábava na masopustní úterý je u nás dosud pořádaná. Pravidelně se ji účastní velké množství masek a je vyhledávaná i lidmi ze širokého okolí. V dřívějších dobách muzikanti hráli jen do půlnoci, pak už začínala doba postní, všichni šli domů, byl na čtyřicet dnů konec veselí. V současné době se už tato tradice porušila, muzikanti hrají někdy do časných ranních hodin.

Velikonoční pomlázka
Na velikonoční pondělí obcházejí kluci se šupačkami, které si dříve sami splétali, dnes v převážné většině je kupují již hotové) domy, kde bydlí děvčata. Dívky jsou vyšupány a ještě za to dávají chlapcům obarvená vajíčka. Chlapci chodí jednotlivě, nebo v partách, košíky se jim utěšeně plní. Dříve se vajíčka barvila převážně v přírodních barvách (cibulové slupky, obilí) nyní se používají různá barviva.

Stavění máje
Zvyk stavění máje byl dříve mnohem rozšířenější než dnes. V naší obce se stavěla májka blízko starého mostu, potom vedle hasičské kolny, pro roce 1945 v zámecké zahradě, kde se staví dosud. Po vztyčení je májka střežena před přespolními škůdci. A její ochránci zpravidla hlídají u ohně. Májka stojí do konce května. Dříve bylo velkou tradicí v obci pořádání májových oslav tzv. Máječků. Nacvičovala se převážně Česká beseda, kterou tancovalo osm párů (dva kruhy po čtyřech párech). Nacvičovalo se v zámecké tělocvičně. Máječky se konaly v neděli a tancovalo se v zámeckém parku. Průvod krojovaných párů šel obcí od nádraží až k zámeckému parku, kde se pak tancovala Česká beseda a po ní následovala volná zábava s vydražením Máječku. Májky se dodnes staví ve všech místních částech.

Pouť
Slavná pouť na Zdouni na svátek svatého Vavřince se koná vždy druhou neděli v srpnu. Do roku 1939 na pouť jezdil řetízkový kolotoč a kolotoč s koníčky. Oba byly poháněny lidskou silou. Kluci, kteří točili, se pak mohli svést zdarma. Nedílnou součástí poutě byly houpačky a střelnice, vše doprovázela hudba z velkého flašinetu. Před poutí se všechny chalupy bílily, kolem chalupy se uklízelo, aby bylo všude čisto. O pouti už od rána pospíchaly hloučky poutníků ke Zdouni. Celé návrší pod kostelem bylo plné kramářských bud, ve kterých se dalo koupit různé zboží - obuv, prádlo, boty, hračky, ale i párky a cukroví. Táflička bílé kokosové čokolády za dvacetník, kornout velkých malinových bonbonů, pražené mandle, vepřovky, perníková srdce různých velikostí, dragouni na koních, cukrkandl, pendrek, turecký med, špalky. Vedle na pultě byly levné prstýnky, štěstíčka, píšťalky a větrníky - to vše bylo nerozlučně spojeno s poutí. V současné době jsou pouťové atrakce na prostranství u bytovek v Hrádku. Hlavní mše svatá je v 9 hodin v kostele na Zdouni. Pouť je od slova "putovat" i když v dnešní době aut se nám původní význam a smysl vytrácí. V mnohých rodinách přetrvává před poutí už jen "pouťový klid" a pečení koláčů (které jsou u nás velké jako talíře), přicházejí návštěvy příbuzných a známých.
Vlastní pouť mají také všechny místní části.

Posvícení
Jedna z nejvýznamnějších událostí na vsi v dřívějších dobách. Tančilo se ve dvou hospodách - "Na Vršku" a "U Hánů". Druhý den byla tzv. "pěkná" neboli mladé posvícení. Opět se tančilo v obou hospodách odpoledne až přes půlnoc, někdy i do rána. Ženy měly plné ruce práce, nesměla chybět pečená husa a koláče. V současné době je slaveno posvěcení chrámu při bohoslužbě v kostele. Hospodyňky pečou "hnětýnky", které jsou různě zdobeny.

V dnešní době se stali již tradičními další pravidelné akce, mezi které patří: Dětský den, Pouštění draků, Rozsvícení vánočního stromku, Lampionový průvod nebo Pálení čarodějnic.