Historie, památky

Historie, památky

Historie dle kroniky Hojsovy Stráže vydané v r. 1948 a sepsané místním pošmistrem panem Janem Šmídem.
Osídlení oblasti Hojsovy Stráže, vznik královácké rychty Eisenstrass v 17. stol., rozsah území a jednotlivé osady rychty, stavba železnice a rozvoj turismu v 19. stol., 2. světová válka.
Detailní historie zpracovaná i na základě materiálů od německých rodáků od Viktora Königa, Chata Marie
Kostel charakteristický svým šindelovým pokrytím postavený v letech 1824 – 1826 na místě dřevěné kaple Panny Marie Růžencové, která zde stávala od roku 1761.
Pětimetrová dřevěná věž v centru Hojsovy Stráže obsahuje hodinový stroj, kolemjdoucí mohou sledovat astronomické informace na několika cifernících.
Historie téměř zaniklé osady Prenet s kaplí z roku 1408, studánka u údajně léčivou vodou.
Historicky se jednalo o právně samostatné pohraniční území při česko-bavorské hranici mezi Nýrskem a Vimperkem.

Historické články, pověsti,…

Ničí pán a ničí sluha, to je právo králováckých sedláků.

Současnost

V současnosti je obec známým šumavským horským střediskem a součástí města Železná Ruda.