Turistické balíčky

Mikroregion Šumava-západ připravil pro návštěvníky Šumavy a Bavorského lesa zajímavé turistické tipy. Jednotlivé tipy jsou uspořádány do tematických balíčků, včetně doprovodných služeb. Věříme, že si z této nabídky vybere každý milovník turistiky, ať už sportovní, relaxační, či poznávací.

I v současné komplikované situaci můžete tyto balíčky zčásti využít a jistě v nich naleznete i inspiraci pro plánování návštěv Šumavy a Bavorského lesa po uvolnění epidemiologických opatření.

Balíčky jsou uspořádány tak, aby se vzájemně doplňovaly. Zároveň jsou jednotlivá téma zvolena takovým způsobem, aby střídavě pokrývala jak sezónu, tak mimosezónu. Mimosezónní nabídku jistě ocení turisté, kteří hledají na svých cestách klid. Více klidu lze také nalézt i v sezóně na méně frekventovaných, nicméně stejně zajímavých místech Šumavy a Bavorského lesa, kam Vás naše nové produkty zavedou.

Přírodním fenoménem Šumavy a Bavorského lesa jsou šumavská rašeliniště a ledovcová jezera. Pro svou krásu a jedinečnost jsou doslova turistickým magnetem Šumavy i Bavorského lesa. Zatímco jezera jsou přístupná všechna, a to jak na české, tak na bavorské straně hranice, slatě a rašeliniště se většinou nacházejí na území první zóny NPŠ s nejvyšším stupněm ochrany a přístup do tohoto území je z důvodu ochrany přírody zakázán. K návštěvě tedy můžeme nabídnout a doporučit alespoň některé z nich, ke kterým je přístup povolen. 

Vzhledem k jedinečnosti a zvláštnímu charakteru slatí a jezer si dovolujeme nabídnout i trochu odborného textu, neboť v tomto případě doplní a umocní zážitek z nádherné a jedinečné přírody. Pro vytvoření celkového obrázku o tajuplném území tvořícím skutečné a nefalšované srdce Šumavy přikládáme i fotografie nepřístupných slatí.

Šumavská rašeliniště patří mezi nejvzácnější a nejvýznamnější přírodní fenomény šumavské přírody.
Táním ledovců postupně vzniklo nejprve 10 ledovcových jezer, do dnešní doby se dochovalo jezer osm.
Z důvodu ochrany přírody jsou tato místa turistům běžně nepřístupná
Fotografie, které nepotřebují komentář