Info o stránkách

Stránky Borová Lada a okolí připravuje Informační server ŠumavaNet.CZ  ve spolupráci s Obecním úřadem Borová Lada.

Prezentace Borová Lada a okolí je díky intenzivnímu propojení na portál ŠumavaNet.CZ obohacována o články a fotografie z tohoto portálu, které mají vztah k Borovoladsku a které kromě pracovníků ŠumavaNet.CZ připravují regionální patrioti z celé Šumavy.

Dále je prezentace propojena i na okolní obce a města provozované na platformě portálu ŠumavaNet.CZ - díky tomu jsou zde zobrazovány informace  z prezentací techto okolních měst a obcí a naopak.

Prezentace je navíc obohacena o fotografie :

Všem patří veliké poděkování.

Vaše náměty, připomínky i dotazy pište na e-mailovou adresu info@sumavanet.cz

Prohlášení o přístupnosti

Kostra webových stránek a stránky s hlavními informacemi se snaží maximálně reflektovat pravidla přístupnosti, použitelnosti a bezbariérovosti, takže splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodik Best practice - Pravidla pro tvorbu přístupného webu vydaných Ministerstvem informatiky.

Pro popis informací na tomto webu je použit značkovací jazyk HTML 4.01 Transitional, pro popis vizuální prezentace se využívá technologie kaskádových stylů CSS. Stránky lze zobrazit v textovém režimu, který postrádá veškeré grafické ovládací prvky. Pro funkčnost stránek není zapotřebí funkce cookies.

Texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami.

Výjimkou z výše uvedených pravidel mohou být dokumenty a podstránky publikované před 1.10.2007 a také podstránky - dokumenty, které byly za účelem publikování na www do redakčního systému překopírovány či přeneseny z jiných aplikací (např. MS Word, MS Excel,…). Zde může být přístupnost limitována těmito aplikacemi. Totéž se může týkat i příloh (rtf, doc, xls, pdf,..).  Vzhledem k integrující funkci stránek mohou být vyjímkou podstánky, které jsou do prezentace integrovány (prolinkovány) z jiných www prezentací (např. z prezentací okolních obcí nebo portálu ŠumavaNet.CZ).

Pokud naleznete na těchto stránkách cokoliv, co by neodpovídalo výše uvedeným požadavkům přístupnosti, informujte nás prosím, provedeme kroky k odstranění těchto nedostatků.