Územní plán

Územní plán Borová Lada byl vydán opatřením obecné povahy č. 1/2016 dne 08.06.2016 a nabyl účinnosti dne 24.06.2016.

Textová část (výrok i odůvodnění, PDF):

Výkresová část (PDF):