TURISTIKA A SPORT

Cyklotrasa od Stožecké kaple k Plešnému jezeru / Radweg von der Tusset-Kapelle zum Plöckensteiner See / Cycling path from Stožec Chapel to Plešné Lake
Cyklotrasa od Stožecké kaple k Plešnému jezeru / Radweg von der Tusset-Kapelle zum Plöckensteiner See / Cycling path from Stožec Chapel to Plešné Lake

Cyklo, koloběžky

Cyklotrasa od Stožecké kaple k Plešnému jezeru

Ze Stožce se vypravíme na rozcestí Pod Stožcem a odtud doprava po cyklotrase č. 1030. Od rozcestí po 1,5 km bude odbočka na Stožeckou kapli a skálu. Kopec je však příliš strmý a kola je nutno zaparkovat. Poté se vrátíme na značenou trasu, po které jsme jeli, obkroužíme Stožec a za Dobrou se napojíme na modrou cyklotrasu č. 1025. Dostaneme se až na silnici do Českých Žlebů a z nich pak tzv. Zlatou zpět ke Stožci, sjedeme na křižovatku Mlaka. Odtud zamíříme doleva do Nového Údolí po červené cyklotrase č. 1023, kde je hraniční přechod, který by využili například ti, kteří zatoužili stanout na vrcholu Třístoličníku. Naše trasa stoupá z Nového Údolí do míst bývalé Rosenauerovy nádrže, a tedy k začátku Schwarzenberského plavebního kanálu. Jeho uměle vybudované koryto budeme sledovat 9,4 km po stejné cyklotrase až na rozcestí Hučina. Odtud pojedeme po cyklotrase č. 1029 k Plešnému jezeru. Od jezera se musíme vrátit zpět, nedojedeme však až na Hučinu, ale zatočíme o 900 metrů dříve ostře doprava a jedeme po cyklotrase č. 1023 do Nové Pece, odtud nás čeká stoupání k tunelu Schwarzenberského plavebního kanálu po zelené cyklotrase č. 1027. Od horního portálu sjíždíme rychle, ale opatrně po tzv. Hučicské cestě do Černého Kříže a zbývá už jen 3,5 km po silnici do Stožce.

 

Pěší turistika

Výlet první

Stožec – Nové Údolí – Krásná Hora – Mlaka – České Žleby – Stožecká luka – Stožec

Od nádraží ve Stožci (785 m) s turistickým informačním místem (dále jen TIM) vycházíme po žluté turistické značené trase (dále jen TZT) v souběhu s železniční tratí po silničce na křižovatku silnic před železničním přejezdem s TIM Bonarova cesta (780 m; 0,7 km). Naše trasa pokračuje stále po žluté TZT přes železniční přejezd na křižovatku silnic s TIM Oslí cesta /rozcestí/ (787 m; 0,3 nebo 1 km), nad železniční tratí k další křižovatce silnic před mostem přes vodní tok s názvem Světlá. Zde je TIM U stříšky /most/ (797 m; 3,5 km). Před mostem odbočuje silnička mírně vzhůru podél vodního toku Světlá ke Schwarzenberskému kanálu. Na levém břehu Světlé asi po 1,5 km je zajímavý přírodní útvar, tzv. Obří hrnec, kámen vymletý dlouhodobým působením vody. Od křižovatky silnic před mostem pokračujeme stále po žluté TZT na křižovatku TZT na TIM Nové Údolí (830 m; 4,5 km) a stále po silnici k hraničnímu přechodu na TIM Nové Údolí /žst./ (800 m; 5 km). Odtud se můžeme v případě špatného počasí vrátit do Stožce vlakem. Naše trasa po červené TZT přechodem železniční trati a po mostě přejedeme i Studenou Vltavu, lesní cestou vystoupáme na TIM V Podkově (887 m; 8 km), kde vpravo odbočuje Dolnokrásnohorská cesta, kterou se můžeme také vrátit zpět do Stožce. My ale pokračujeme dále po červené TZT, která nás vede přibližně ve vzdálenosti 0,5 km od státní hranice s Bavorskem, do bývalé osady Krásná Hora (914 m; 10 km). Naše trasa pokračuje na křižovatku TZT Mlaka (906 m; 13 km), kde je vlevo po žluté TZT asi po 0,5 km hraniční přechod do Bavorska na Bischofsreut. Zde pokračujeme dál vpravo po žluté TZT po Zlaté stezce přes Kamennou hlavu (973 m; 14,5 km), kde je krásný rozhled do kraje. Dojdeme do historické osady České Žleby (920 m; 16,5 km), kde je hned několik možností občerstvení. Zde je také důležitá křižovatka modré TZT se žlutou TZT. Naše trasa dále pokračuje po modré TZT dolů po silnici přes TIM Pod Spáleništěm /háj./ (856 m; 17,5 km) na křižovatku TZT Stožecká luka (805 m; 18,5 km). Dále pokračujeme po žluté TZT luční cestou na stožecké nádraží u TIM Stožec /žst./ (785 m; 20,5 km), kde jsme naši okružní trasu uzavřeli.

Výlet druhý

Stožec – Nové Údolí – Rosenauerova nádrž – Jelení Vrchy – Černý Kříž – Stožec

Počátek výletu je shodný s výletem č. 1. Od křižovatky silnic před mostem pokračujeme stále po žluté TZT na křižovatku s červenou TZT na TIM Nové Údolí (830 m; 4,5 km), kde pokračujeme vlevo po červené TZT na rozcestí  U Rosenauerovy nádrže (925 m; 8 km). Zde po modré TZT podél Schwarzenberského kanálu přes rozcestí U Oslince (916 m; 13,5 km), Ministerka a Oslí cesta (914 m; 14,5 km), Hučina (902 m; 18,5 km) a dojdeme na TIM Tunel /horní portál/ (900 m; 20,5 km). Zde odbočíme vlevo dolů od modré TZT a od Schwarzenberského kanálu po zelené TZT po lesní silničce přes rozcestí Hučina /rozcestí/ (785 m; 23 km). Lesní potok /ústí/ (740 m; 25,3 km), Hučicská cesta /rozcestí/ (739 m; 26 km) na TIM Černý Kříž (745 m; 27 km), kde pokračujeme po modré TZT po pravém břehu Studené Vltavy k TIM Studená Vltava /lávka/ (765 m; 29 km). Pokračujeme po stejné silničce dál /neznačená cesta/ stále v souběhu se železniční tratí, kterou několikrát překročíme, do obce k TIM Stožec /žst./ (785 m; 30,5 km), kde ukončíme naši okružní trasu.

Výlet třetí

Stožec – Stožecká luka – Stožecká skála – Stožecká kaple – lávka přes Studenou Vltavu – Stožec

Vycházíme od nádraží s TIM Stožec /žst./ (785 m n. m.) po žluté TZT na TIM Stožecká luka (805 m; 2,5 km). Naše trasa pokračuje vpravo po modré TZT na TIM Pod Stožeckou skálou (852 m; 4,5 km), kde je tvarová odbočka přes Stožeckou kapli (950 m n. m.) na Stožeckou skálu (974 m; 6 km). Vrátíme se zpět na TIM Pod Stožeckou skálou (852 m; 7,5 km) a pokračujeme po modré TZT po lesní silnici na odbočku vpravo a na TIM Studená Vltava /lávka/ (765 m; 10 km). Zde se dáme vpravo po neznačené cestě, po silničce, a pokračujeme po ní dál, stále v souběhu se železniční tratí, kterou několikrát překročíme, do obce k TIM Stožec /žst./ (785 m; 11,5 km), kde ukončíme naši okružní trasu.
(TIM = turistické informační místo, TZT = turistická značená trasa, žst. = železniční stanice)

 

Tipy na lyžařskou turistiku

Obtížnost lehká – Malý stožecký okruh

Stožec (pod obecním úřadem) – po loukách na Tovární cestu – na křižovatce „U jelena“ doprava proti kopci –  po Ministerce ke křižovatce s Bonarovou cestou – Bonarovou cestou přes louky zpět do Stožce

Střední obtížnost – Stožec přes České Žleby a zpět

Stožec (pod obecním úřadem) – po loukách směr Nové Údolí – podél hranice přes Studenou Vltavu podle Mechového potoka – Krásná Hora, Mlaka (hraniční přechod do německého Bischofreutu)  – Kamenná Hlava směr České Žleby – kolem sjezdovky v Českých Žlebech – Lenorskou cestou lesem k rozcestí pod Stožeckou skálou – Stožecká luka a zpět do Stožce

Vysoká obtížnost – Stožec, Schwanzenberský kanál, Jezero, Seebach, Jelení Vrchy, Stožec

Stožec (pod obecním úřadem) – Bonarova cesta – Ministerka vlevo na Schwarzenberský kanál, po rovině ke křižovatce Hučina Jezerní cesta – od Jezera zpět k rozcestí „U stříšky“, doprava na cestu Seebach ke kanálu – vpravo po kanále směr Jelení Vrchy (možnost občerstvení) – podle tunelu vpravo na Medvědí cestu – vlevo po Rudolfově cestě až na cestu Hučice – dále vlevo po prohrnuté cestě cca 200 m a pak doprava po Krejčové – vpravo na křižovatce „U jelena“ po Tovární cestě zpět do Stožce


Sjezdové lyžování

Skiareál České Žleby

Horní Vltavice

Skiareál Kvilda

Lyžařský areál Zadov

Nové Hutě

Hochficht

 

Jiné aktivity

Stožec je navštěvován turisty hlavně pro svoji polohu uprostřed lesů. Nabízí nekonečné procházky či projížďky na kolech po perfektně udržovaných turistických cestách. Kromě toho lze využít tzv. Vltavskou cestu, která kopíruje na začátku Studenou Vltavu a od Smolné Pece po soutoku s Teplou Vltavou již Vltavu až do Nové Pece na začátek českého moře – přehradu Lipno. Tato cesta je nejdelší bruslařskou in-line dráhou v Čechách, měří úctyhodných 16 km.

Pro koupání v přírodě lze využít Stožcem protékající Studenou Vltavu. Pro osvěžení, zaplavání a divoké hry využijeme splav, který je vybudovaný pro zadržení a odvod vody k místní vodní elektrárně.