TURISTIKA A SPORT

Cyklo, koloběžky

Okruh: Modrava – Černá hora – Pramen Vltavy – Kvilda – Modrava

Středně náročná zážitková silniční cyklotrasa o celkové délce 25 km s možností napojení pro náročnější cyklisty na další cyklookruhy. Počátek trasy vede kaňonovitým údolím Modravského potoka, které z křižovatky Na ztraceném  pokračuje stoupáním na úbočí Černé hory ve výšce 1272 m n. m., odkud se naskýtají výhledy na hraniční panorama Šumavy a při dobré viditelnosti (zejména  v časných ranních hodinách) na Alpský masiv. Cesta dále pokračuje klesáním okolo Pramenů Vltavy do Kvildy. Z Kvildy po silnici III. třídy stoupáním k úpatí hory Tetřev a poté klesáním přes Filipovu Huť do Modravy.
Z trasy je možné odbočit u Pramenů Vltavy na Bučinu.

Okruh: Modrava – Rokyta – Tříjezerní slať – Rybárna – Modrava

Zážitková cyklotrasa o celkové délce 14 km s možností napojení pro náročnější cyklisty na další cyklookruhy. Počátek trasy vede z Modravy po silnici III. třídy směrem na Antýgl, kde se po 2 km odbočuje na Hradlový most, který je začátkem Vchynicko-tetovského plavebního kanálu (technická kulturní památka). Trasa pokračuje prašnou cestou podél plavebního kanálu mírným klesáním na Rokytu.
Z Rokyty pokračuje po asfaltové silnici stoupáním přes Adamovu horu kolem Tříjezerní slatě (vrchovištní rašeliniště) k Javoří Pile. Dále trasa pokračuje mírným klesáním širokým údolím Roklanského potoka kolem Rybárny do Modravy.

Okruh: Modrava – Javoří Pila – Srní – Antýgl – Modrava

Středně těžká zážitková silniční cyklotrasa o celkové délce 19 km s možností napojení pro náročnější cyklisty na další cyklookruhy.
Z Modravy vede trasa mírným stoupáním širokým údolím proti toku Roklanského potoka a po soutoku s Javořím potokem dále proti toku Javořího potoka na Javoří Pilu až na křižovatku turistických cest Tmavý potok. Odtud vede trasa táhlým stoupáním přes úbočí Oblíku na Zelenou horu, odkud pokračuje dlouhým klesáním na Velký Bor, kde se napojuje na silnici III. třídy  Prášily – Srní. Trasa pokračuje přes Mechov do Srní, kde odbočuje na Rokytu, Antýgl do Modravy.
Z trasy je možné odbočit u Oblíku na rozhlednu Poledník.

Modrava – Březník a zpět

Zážitková rodinná cyklotrasa o celkové délce 15 km.
Z Modravy vede trasa trvalým mírným stoupáním po asfaltové komunikaci kaňonovitým údolím proti toku Modravského potoka k soutoku Lázeňského a Březnického potoka. Odtud krátkým prudkým stoupáním pokračuje k hájovně na Březníku. V bývalé hájovně se nachází informační středisko, výstavní expozice spisovatele Karla Klostermanna  a občerstvení. Z Březníku jsou výhledy na Luzenské údolí, kterému vévodí hora Luzný.

 

Pěší turistika

Okruh: Modrava – Březník – Cikánská slať – Modrava

Nenáročná 15 km dlouhá  trasa do samotného srdce šumavských hvozdů.
Z Modravy vede cesta mírným stoupáním po asfaltové komunikaci podél Modravského potoka do dějiště románu Karla Klostermanna Ze světa lesních samot na Březník. Březník je galerií jednoho z nejkrásnějších pohledů na Šumavě – panorama, kterému vévodí homolovitá hora Luzný (1375 m n. m.) Dnes je v hájovně informační středisko, expozice Karla Klostermanna a občerstvení. Z Březníku trasa pokračuje po asfaltové komunikaci stoupáním úbočím Studené hory a v klesání
u Tramphusova křížku se mění na štěrkovou cestu. Přes Cikánskou slať cesta pokračuje jako povalový (dřevěný) chodník, který navazuje na štěrkovou cestu, která klesáním  pokračuje do Modravy.

Modrava – Poledník

Náročná trasa pro pěší o délce 12 km (+ zpáteční cesta) vedená po asfaltové komunikaci.
Trasa vede mírným stoupáním z Modravy širokým údolím Roklanského a dále Javořího potoka přes Javoří Pilu k Javoří slati. Odtud cesta stoupá až na vrchol Polední hory (1315 m n. m.), na které je 36 metrů vysoká rozhledna Poledník, která poskytuje nezapomenutelný výhled jak na Šumavu a Bavorský les, tak na Alpský masiv.

Okruh: Modrava – Rokyta – Tříjezerní slať – Rybárna – Modrava

Náročnější trasa pro pěší o celkové délce 14 km.
Z Modravy do Rokyty je možné volit mezi dvěma cestami. Jedna trasa vede po prašné komunikaci horskými pláněmi po bývalé vesnici Vchynici-Tetov. Druhá trasa vede z Modravy po silnici III. třídy přes Hradlový most (Rechle) podél Vchynicko-
-tetovského plavebního kanálu. Z Rokyty trasa pokračuje stoupáním přes Adamovu horu k vrchovištnímu rašeliništi s naučnou stezkou s názvem Tříjezerní slať. Odtud trasa pokračuje klesáním k Rybárně – bývalé schwarzenberské fořtovně
a pokračuje mírným klesáním podél Roklanského potoka do Modravy.

Okruh: Modrava – Filipova Huť – Horská Kvilda – Kvilda – Prameny Vltavy – Modrava

Náročná trasa pro pěší o celkové délce 29 km.
Z Modravy trasa stoupá kolem Klostermannovy chaty na Filipovu Huť, odkud pokračuje přes Korýtko po lesní asfaltové silnici do Horské Kvildy. Z Horské Kvildy vede trasa po silnici III. třídy okolo Jezerní slatě (rozsáhlé rašeliniště s naučnou stezkou a vyhlídkovou věží) do Kvildy, kde pokračuje okolo kostela sv. Štěpána na rozcestí, odkud pokračuje proti toku Vltavy na Prameny Vltavy. Z Pramenů Vltavy pokračuje trasa stoupáním na úbočí Černé hory, kde od turistického označníku klesá kolem Černohorské plavební nádrže na Modravský most a poté podél Modravského potoka do Modravy.

 

Tipy na lyžařskou turistiku

Modrava – Březník

Nenáročná 7,5 km dlouhá lyžařská trasa z Modravy údolím Modravského potoka do samotného srdce šumavských hvozdů. Březník je galerií pohledů na horu Luzný (1375 m n. m.) a hlavní místo děje románu Karla Klostermanna připomíná Březnická hájovna. Trasa je pravidelně strojově upravovaná.

Modrava – Rybárna – Javoří Pila – Poledník

Z Modravy na Javoří Pilu jde o nenáročnou cestu podél Roklanského potoka. Z Javoří Pily jde o náročnější trasu směrem na Oblík (1225 m n. m.) po 3,5 kilometrech odbočit na Bavorskou cestu a na Poledník (1315 m n. m.). Na Poledníku stojí 36 metrů vysoká rozhledna, která je v zimě uzavřena. Přesto místo poskytuje nádherné rozhledy na panorama Šumavy. Celková délka 12 km. Trasa je pravidelně strojově upravovaná.

Modrava – Vchynice-Tetov – Rokyta

Nenáročná 4 km dlouhá trasa vedoucí místem bývalé obce Vchynice-Tetov. V polovině trasy se skýtá pohled na Hradlový most (Rechle), který je počátkem technické kulturní památky Vchynicko-tetovského plavebního kanálu.
Na Rokytě je informační středisko Správy NP a CHKO Šumava.

Modrava – Filipova Huť – Horská Kvilda

Nenáročná 6 km dlouhá lyžařská trasa spojující významná místa bežeckého lyžování. Po výstupu okolo Klostermannovy chaty na Filipovu Huť pokračuje trasa mírným stoupáním k úpatí hory Sokol (1253 m n. m.) a odtud trasa klesá do Horské Kvildy. Pozor na dva prudké sjezdy. Trasa je pravidelně strojově upravovaná.

Filipova Huť – Černá Hora – Bučina

Cesta pro náročné vyznavače běžeckého lyžování. Konfigurace terénu skýtá náročné stoupání a sjezdy. Z Černé Hory je nádherný pohled na celé hraniční panorama Šumavy od Mrtvého vrchu přes Roklan, Velký Javor po Poledník. Náročný výstup na Bučinu je odměněn pohledem na panorama Alp. Celková délka 13 km. Trasa je pravidelně strojově upravovaná a navazuje na udržované trasy v Bavorsku.

Filipova Huť – Kvilda

Nenáročná, nově zhotovená 5 km dlouhá trasa přes Březovou horu (1193 m n. m.) doplňuje nabídku náročnějších lyžařů.
Trasa je pravidelně strojově upravovaná.

Aktuální informace o stavu běžeckých tras

 

Sjezdové lyžování

Skiareál Kvilda

Skiareál Kašperské hory

Lyžařský areál Zadov

Nové Hutě