TURISTIKA A SPORT

Naučná stezka Cestou zlatokopů / Goldgräber Lehrpfad / Instructive trail Along the Way of Gold Diggers
Naučná stezka Cestou zlatokopů / Goldgräber Lehrpfad / Instructive trail Along the Way of Gold Diggers
Naučná stezka Stezkou strážců hranice / Lehrpfad „Pfad der Grenzwächter“ / Instructive trail On the Pathe of Border Guardians
Naučná stezka Stezkou strážců hranice / Lehrpfad „Pfad der Grenzwächter“ / Instructive trail On the Pathe of Border Guardians
Vycházkový okruh Kolem pranýře za výhledy / Wandertrasse Am Pranger vorbei zu den Aussichten / Hiking circuit Past Pillory towards Outlooks
Vlastivědný okruh / Heimatkundlicher Rundgang / Sightseeing Circuit
Vlastivědný okruh / Heimatkundlicher Rundgang / Sightseeing Circuit
Vlastivědný okruh / Heimatkundlicher Rundgang / Sightseeing Circuit
Ski areál Kašperské Hory / Skiareal Lišák in Kašperské Hory / Kašperské Hory Ski Resort

Cyklo, koloběžky

Kašperské Hory – Javorník – Nicov – Kašperské Hory (23,63 km)

Z centra Kašperských Hor vyražte směrem na Vimperk, kolem školy po zelené a následně červené cyklotrase přes bývalý Ždánov. Při pěší túře doporučujeme odbočit ke kapli Sv. Jana, v minulosti šlo o místo údajného setkávání pašeráků cukerínu z Bavor. V obci Javorník je možné se pokochat výhledy jak ze samotné obce, tak z rozhledny na Javorníku nebo rotundy. Vracíme se zpočátku stejnou cestou až k rozcestníku Krankoty. Odtud sjedeme do Nicova (kde se nalézá pozdně románský kostel sv. Martina, barokní fara a roubenky), dále překřížíme silnici Kašperské Hory – Stachy. Po modré Klostermannově cestě stoupáme na rozcestí Pod Mílovským vrchem, při následném klesání můžete pozorovat malebnost krajiny, až nás cesta zavede do Amálina údolí k Zlatému potoku. Zde načerpáme síly  na závěrečný výstup do Kašperských Hor.

 

Pěší turistika

Naučné stezky

Cestou zlatokopů

Zelené značení
Délka: 7,5 km (cca 2,5 h)  
Převýšení: 200 m 
Povrch: asfalt, lesní cesty a pěšiny
Naučná stezka do Amálina údolí vás provede jádrem nejvýznamnějšího zlatonosného revíru předhusitských Čech s četnými památkami dolování od 14. do 20. století. Stezka je doplněna informačními panely.
Zajímavosti: stopy hlubinného i povrchového dolování – šachty, štoly a pinky; zbytky středověké úpravny zlaté rudy na jihovýchodním okraji Kašperských Hor
Upozornění: Úsek stezky od mostu ke štolám západně od Mlýna na rybníce vede po úzké pěšině strmou strání. Úseku se lze vyhnout pokračováním po hlavní cestě vedoucí od mostu po pravém břehu Zlatého potoka až k Mlýnu na rybníce (viz mapa).
Pro rodiny s kočárky doporučujeme vyhnout se úseku ke štolám západně od Mlýna na rybníce (viz Upozornění) a dále na křižovatce Mlýn na rybníce opustit naučnou stezku a do Kašperských Hor se vrátit po modré turistické značce.   

Stezkou strážců hranice  

Zelené značení
Délka: 19,5 km (cca 6,5 h)
Převýšení: 600 m
Povrch: asfalt, lesní cesty a pěšiny
Naučná stezka po linii lehkých vojenských opevnění, tzv. řopíků, vás zavede údolím Zlatého potoka do Řetenic, kde stoupá po úbočí hory Ždánov až na louku zmizelé osady stejného jména a odtud dále přes Pustý hrádek na hrad Kašperk. Závěrečná část okruhu vás zavede k řopíkům nad osadou Tuškov, kde se otáčí zpět do Kašperských Hor.
Zajímavosti: pozůstatky linie opevnění československé armády z druhé poloviny 30. let 20. století (tzv. řopíky); stopy hlubinného i povrchového dolování zlata; Pustý hrádek – pozůstatek bašty, předsunutého opevnění hradu Kašperk; hrad Kašperk – nejvýše položený královský hrad v Čechách, 2 prohlídkové okruhy, otevřeno duben–říjen
Upozornění: V případě přílišné náročnosti okruhu lze stezku zkrátit před osadou Žlíbek návratem po okruhu Přes Nebe Peklo na Ždánov nebo od hradu Kašperku okruhem Na Kašperk jinak.

Vycházkové okruhy

Kolem pranýře za výhledy    

Délka: 5,5 km (cca 2 h)
Převýšení: 130 m
Povrch: asfalt, lesní cesty a pastviny
Vycházkový okruh přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti střední Šumavy a Pošumaví směřuje k lesní kapli Panny Marie Pomocné a odtud zpět kolem kostela sv. Mikuláše do Kašperských Hor.
Zajímavosti: kamenný pranýř z roku 1630, stopy povrchového dolování, lesní kaple Panny Marie Pomocné a kostel sv. Mikuláše – gotická trojlodní bazilika z období před rokem 1330
Upozornění: U lesní kaple se stezka otáčí a vrací cca 300 m po stejné cestě ven  z  lesa (viz  mapa).

Vlastivědný okruh 

Žluté značení  
Délka: 8 km (cca 3 h)
Převýšení: 230 m
Povrch: asfalt, lesní cesty
Vycházkový okruh kolem kostela sv.Mikuláše, lesní kaple Panny Marie Pomocné do Rejštejna a odtud zpět do Kašperských Hor.
Zajímavosti: kostel sv. Mikuláše – gotická trojlodní bazilika z období před rokem 1330; lesní kaple Panny Marie Pomocné; Klášterský Mlýn – bývalá světoznámá sklárna, sklářská secesní vila (L. Bauer 1903); kostel sv. Bartoloměje v Rejštejně se hřbitovem, kde je pohřbena matka spisovatele Karla Klostermanna; a poutní kostel Panny Marie Sněžné v Kašperských Horách
Upozornění: Příkré klesání do údolí řeky Otavy nad Rejštejnem

Šumavskými vesnicemi         

Zelené značení
Délka: 9,5 km (cca 3,5 h)  
Převýšení: 260 m 
Povrch: asfalt, lesní cesty a pastviny
Vycházkový okruh kaštanovou alejí do Tuškova přes Opolenec do sedla pod hradem Kašperkem a zpět do Kašperských Hor. Cestou krásné výhledy na údolí Otavy, Mouřenec, Hartmanicko a hrad Kašperk.
Zajímavosti: pozůstatky linie opevnění československé armády z druhé poloviny 30. let 20. století (tzv. řopíky); v osadě Opolenec čp. 4 rodný dům spisovatelky a badatelky Marie Frankové a návesní kaple sv.Michaela
Pro rodiny s kočárky doporučujeme cestu do Tuškova po silničce bez zkrácení zatáčky přes pastviny a na zpáteční cestě za mostem přes Opolenecký potok v údolí pod hradem Kašperkem odbočit vpravo za hájenkou po cestě k asfaltce spojující Kašperské Hory – Tuškov.

Na Kašperk jinak  

Modré značení
Délka: 8 km (cca 3 h)
Převýšení: 260 m
Povrch: asfalt, lesní cesty a pastviny
Vycházkový okruh přes Žlíbek, Pustý hrádek na Kašperk a zpět přes Kavrlík do Kašperských Hor nabízí alternativu výletu na hrad.
Zajímavosti: Pustý hrádek – pozůstatek bašty, předsunutého opevnění hradu Kašperku; hrad Kašperk – nejvýše položený královský hrad v Čechách, 2 prohlídkové okruhy, otevřeno duben–říjen; pozůstatky linie opevnění československé armády z druhé poloviny 30.  let 20. století (tzv. řopíky).

Přes Nebe a Peklo na Ždánov    

Červené značení
Délka: 8,5 km (cca 3 h)
Převýšení: 210 m
Povrch: asfalt, lesní cesty, horské louky
Vycházkový okruh přes hájenku Nebe, kolem vrchu Chlum do bývalé osady Ždánov přes Kavrlík zpět do Kašperských Hor. Cestou výhledy na město a šumavské vrcholy.
Zajímavosti: Na louce zmizelé osady Ždánov stával pod zalesněnou mezí až do roku 1947 statek Peklo (Höllhof); pozůstatky linie opevnění československé armády z druhé poloviny 30. let 20. století (tzv. řopíky); zbytky zlatodolů na jižním svahu hory Ždánov.

Zpřístupněná kašperskohorská větev Zlaté stezky

Délka: 24 km (cca 8–9 h)  
Povrch: asfalt, lesní cesty a pěšiny
Směr: Z Kašperských Hor přes Liščí vrch, Kozí Hřbet, Zhůří, Huťskou horu, Horskou Kvildu, Kvildu na hraniční přechod Bučina.
Zajímavosti: Vybrané úseky kašperskohorské větve v podobě úvozových cest jsou dodnes zřetelně zachované a téměř v původním vzhledu. Krásné výhledy do okolí z vrchů Kozího Hřbetu, Zhůří, Huťské hory.
Upozornění: Stezku je možné projít pěšky, případně na kole (s náročnějšími úseky, kdy je třeba kolo vést), cesta není přizpůsobená kočárkům, proto ji nedoporučujeme z důvodů náročného terénu.


Tipy na lyžařskou turistiku

Lyžařské běžecké trasy – Kašperskohorsko

Kašperské Hory – Nicov – Javorník – Vacov

V Kašperských Horách a okolí je sněžným skútrem upravováno cca 20 km běžeckých stop, které se přímo napojují přes obec Nicov na běžecké stopy upravované z LA Zadov.
Z Kašperských Hor se můžete mimo jiné podívat pod hrad Kašperk do obce Žlíbek, dále přes bývalou vojenskou střelnici na Ždánově, sedlem pod Královským kamenem na Krankoty a odtud dále na Javorník nebo přes Nicov na Zadov. Pro cestu zpět lze využít severní cestu kolem vrchu Ždánov s výhledem na krajinu Sušicka a Pootaví. Pro kondiční lyžaře jsou připravovány okruhy v bezprostředním okolí Kašperských Hor, a to 3km okruh od konce Karlovy ulice nebo okruh cca 1,5km nad sjezdovým areálem.
Běžecké stopy nejsou výškovým profilem příliš náročné, větší stoupání absolvují pouze lyžaři vyjíždějící z Kašperských Hor na bývalou vojenskou střelnici Ždánov.

Občerstvení:
Vedle bohaté nabídky přímo v Kašperských Horách mohou lyžaři využít pohostinství Rychty na Račánku u nástupního místa České domky, penzionu s restaurací            U Šnečků pod bývalou vojenskou střelnicí Ždánov, v penzionu s restaurací Jeřabina před Javorníkem v místě nazývaném Tejmlov, dále v obci Javorník
a v obci Nicov.

Nástupní místa:
• České domky – parkoviště hradu Kašperku
• Kašperské Hory – konec Karlovy ulice (z náměstí po zelené turistické značce ve směru k hradu Kašperk cca 250 m od parkoviště na náměstí)
• Kašperské Hory – konec Zahradní ulice (1 km z parkoviště na náměstí po hlavní silnici směrem na Vimperk (Stachy), u základní školy odbočit doprava a na další křižovatce vlevo)
• Kašperské Hory – sjezdový areál Lišák (nutné jít cca 150 m hlubokým sněhem)

Parkovací plochy:
Žlíbek – České domky – parkoviště hradu Kašperku
Kašperské Hory – Prádlo – parkoviště u sjezdového areálu Lišák
Kašperské Hory – Náměstí

Aktuální informace o stavu běžeckých tras


Sjezdové lyžování

Ski areál Kašperské Hory  

Yellow point Kašperské Hory / Lyžařská škola a půjčovna lyží Yellow point Kašperské Hory

Ski Nezdice / vzdálenost 7,5 km

Lyžařský areál Hartmanice / vzdálenost 15 km

Ski Zadov / vzdálenost 19 km

Ski areál Špičák / vzdálenost 32 km

Ski Arber - Bavorský les / vzdálenost 40 km


Ostatní

Centrum volného času Nebespán

Volnočasové aktivity a služby pro rodiny s dětmi

Náměstí 7
341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 603 253 242
(po–pá 10–18 hod.)
e-mail: info@sumava-volnycas.cz
www.sumava-volnycas.cz, www.nebespan.cz

 

Tenisové kurty

Parkhotel Kašperské Hory
Hotel Šumava

Koupání

Bazény v Kašperských Horách (pouze pro hotelové hosty)
Parkhotel Kašperské Hory
Hotel Kašperk

Sauna v Kašperských Horách
Parkhotel Kašperské Hory

Aquapark Horažďovice
tel.: +420 376 511 481, fax: +420 376 511 522
e-mail: bazen@horazdovice.cz, http://bazen.horazdovice.cz/

Letní koupaliště v Sušici
U Koupaliště
342 01 Sušice
tel.: +420 376 520 537
e-mail: icsusice@sumavanet.com

Annín – řeka Otava

Přírodní koupaliště v Nezdicích

Rybaření

možné v řece Otavě

Půjčovna sportovních potřeb

Hotel Kašperk (pouze pro své hotelové hosty)

Horské kolo, 60 Kč / den
Dětská sedačka, 50 Kč / den
Přilba, 40 Kč / den
Nordic – walkingové hole, 200 Kč / den
Bazén, 150 Kč / osoba / 3 hod.

Náměstí 1
341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 324 113

Adrenalinové sporty a nevšední zážitky

OffPark Sušice

Půjčovna lodí, raftů a horských kol – Otava tour

Půjčovna lodí Otava
Koutný Petr, U Kapličky 355,  342 01  Sušice II.
Koutný Jaromír, T. G. Masaryka 132,  342 01  Sušice II.
tel.: +420 376 522  008
mobil: +420 777 023  778; +420 608 626 252
e-mail: koutnp@quick.cz

Otava tour
Půjčovna lodí, kajaků, raftů, nafukovacích člunů a dalšího vodáckého vybavení u řeky Otavy
Švelch Zdeněk, nám. Svobody 28, 342 01 Sušice
Vodácký kemp Sušice, Nádražní, 342 01 Sušice
tel.: +420 606 909 924
mobil: +420 376 528 839
e-mail: info@otavatour.cz
http://www.otavatour.cz/index.php

Půjčovna lodí
Blatenská 313, Horažďovice
tel.: +420 376 511023

Půjčovna horských kol

Hotel Kašperk
Náměstí 1
341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 324 113

Penzion a restaurace U Muzea
Fugnerova 37
341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 602 141 032, +420 736 609 672

Hotel Šumava
Srní 114
341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 376 599 222

Penzion Modrava
Modrava 50
341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 776 222 226

Jízdárny a vyjížďky

Ranch Vogelsang
Roman Halbhuber
Podlesí 4 – Vogelsang, 341 92 Kašperské Hory
tel.: +420 607 721 271
ranch@vogelsang.cz

Jízdárna Divišov
Jan Pichler
objednávky: +420 603 586 413
e-mail: hpichler@seznam.cz
písemný kontakt: Dlouhoveská 239, 342 01 Sušice

Farma Svojše
Ivana Scheinostová
tel.: +420 376 582 842
mobil: +420 724 108 968
e-mail: farmasvojse@seznam.cz

Sporthotel Prášily
tel.: +420 736 674 171, +420 737 822 681
vyjížďky se psím spřežením, tel.: +420 607 770 773