NOVINKY OBCE

Kulturní program v Kašperských Horách

Duben

2. 4. | 14.00 – 16.00

Ornitologická vycházka ke dni ptactva | vycházka za známými i méně známými druhy ptáků

IS a SEV K. Hory

IS a SEV K. Hory

4. 4.

Noc s Andersenem – již po 8 budeme opět s dětmi nocovat ve škole. Bude připraven bohatý program a nebude chybět ani čtení pohádek.

MěKIS, ZŠ

5. 4. | 19.00

Pásmo „Ecce Homo“ s průvodním slovem |kapela Druhý pokus

Kostel sv. Markéty

ŘKF

12. 4. | 19.00

Hudební audiomeditace s průvodním slovem | Passio Domini – Schola Gregoriana Pragensis

Kostel sv. Markéty

ŘKF

12. 4. | 19.00

Wake Up Mountains 3 |již třetí ročník hudebního festivalu

Horský klub

O. Vrhel

Velikonoční kašperské hory

16. 4. |13.00 – 16.00

Velikonoční tvořivá dílna

| příjemné jarní odpoledne strávené výrobou velikonočních dekorací

IS a SEV K. Hory

IS a SEV K. Hory

17. 4. | 16.00

Zelený čtvrtek

| 16.00 Tradiční Pesachova večeře na Arciděkantsví |přihlašte se v zákristii |18.00 Mše sv. se starobylým obřadem mytí nohou | 19.00 Ceonoční adorace na Arciděkanství | zapište se na seznam v zákristii nebo jen tak přijďte | do 21.00 Příležitost ke sv. smíření

Kostel sv. Markéty | Arciděkanství

ŘKF

17. 4. | 17.00

Velikonoční výtvarná dílna pro děti

| vstup zdarma pro hosty kavárny

Café Nebespán

Café Nebespán

18. 4. | 7.00

Velký pátek

7.00 Velkopáteční temná hodinka | modlitba breviáře | 13.00 – 15.00 Soukromá modlitba |příležitost k svátosti smíření |15.00 Akt odevzdání Božímu milosrdenství |16.00 Křížová cesta od Šibeničního vrchu k sv. Markétě |17.00 Velkopáteční obřady |uctívání kříže bílými květinami

Kostel sv. Markéty

ŘKF

18. 4. | 17.00

Povídání o bylinkách

| Jak a kde pěstovat, prodejní výstava bylinek | vstup zdarma

Café Nebespán

Café Nebespán

18. – 21. 4. | 10.00 – 16.30

Velikonoce na Kašperku |prohlídky hradu s doprovodným programem – Šaškování s pomlázkou (So + Ne)

Hrad Kašperk

Hrad Kašperk

19. – 20. 4.

Velikonoční gastronomická tour - francouzské speciality

Café Nebespán

Café Nebespán

19. 4.

Bílá sobota

11.00 – 18.00 Soukromá modlitba

do 14.00 příležitost k svátosti smíření

21.00 – 23.00 Vigilie ze slavnosti zmrtvýchvstání

Kostel sv. Markéty

ŘKF

19. 4.

Kašperské Hory – kino

15.00 Justin: Jak se stát rytířem kino pro děti,

20.00 hod. Kino Nespoutaný Django

Kašperské Hory | kino

MěKIS

20. 4.

Boží hod Velikonoční

9.30 Mše sv. - žehnání přinesených pokrmů

14.00 -16.00 Kostel otevřený | komentovaný audio výklad na požádání

Kostel sv. Markéty

ŘKF

20. 4.

Kašperské Hory

10.00 – 16.00 Řemeslné a farmářské trhy

10.00 Divadelní pohádka o Velikonočním Kuřátku Bohouškovi

15.00 Divadelní pohádka Perníková chaloupka

16.00 Pellant trio - velikonoční koncert komorní hudby v Kašperských Horách v roce české hudby

Kašperské Hory | Náměstí

obřadní síň na radnici

MěKIS

21. 4. | 14.00 – 16.00

Kostel otevřený veřejnosti

| komentovaný audio výklad na požádání

Kostel sv. Markéty

ŘKF

26. 4.

4. ročník pochodu k památníku 11 umučených židovských žen u Rejštejna

 

OS NDŠ

Květen

6. 5.

Oslavy osvobození

   

23. 5.

Noc kostelů8. 5. | 9.00

V. ročník pochodu Ždánovskými vrchy |trasy 5 km, 10 km, 20 km

Náměstí u kašny

OS NDŠ

17. 5. | 9.00

V. ročník běhu kolem Lišáku | závod v běhu

Parking na Prádle

OS NDŠ

18. 5. | 10.00

IV. ročník běhu do vrchu na hrad Kašperk

Náměstí

OS NDŠ

květen – září

Cyklus oživené historie na hradním nádvoří – kovář, výcvik bojového koně, lukostřelba, šerm a další

Hrad Kašperk

Hrad Kašperk

květen

otevření nového prohlídkového okruhu na hradě kašperk s doprovodným programem

Hrad Kašperk

Hrad Kašperk

červen

 

Den dětí

   
 

Zájezd do Německa | Luzný |Bavorský Národní park

 

OS NDŠ

14. 6.

Cyklistická Kašperská 66 | Tour Šumava Go – silniční cyklistický závod

 

sumavago.cz

21. 6.

Den Hudby | hudební odpoledne a podvečer s doprovodným programem

   

červenec

4. - 5. 7.

Mount Kašperk | festival duchovní hudby

 

ŘKF

 

Na konci světa, 3. ročník | multižánrový hudební festival

 

OS Culture Reunion

17. – 19. 7.

Netradiční noční prohlídky hradu Kašperk

Hrad Kašperk

Hrad Kašperk

19. 7.

KH CUP 2014 | nohejbalová liga

Fotbalové hřiště

 

19. 7. | 20.00

Koncert sboru Musica Lucis | původně Concacollegium

Kostel sv. Mikuláše

ŠKS

srpen

srpen - říjen

Výstava Gotika – v jihozápadních Čechách / Obrazy krásy a spásy

Muzeum Šumavy

Muzeum Šumavy Kašp. Hory

1. – 3. 8.

Kašperskohorská pouť Panny Marie Sněžné

Náměstí a blízké okolí

ŘKF, MěKIS

1. 8.

22.00 - Tiché světelné procesí, svíčky s sebou (kostel sv. Markéty)
22.30 - Adorace – meditace při svíčkách doprovázená zpěvy (kostel P.Marie Sněžné)

Kašperské Hory

ŘKF

2. 8.

17.00 - Gregoriánské nešpory – Schola Introitus (kostel sv. Markéty)
17.40 - Slavnostní procesí s korouhvemi a milostnou soškou (kostel sv. Markéty)
18.00 - Českoněmecká mše sv. (kostel P. Marie Sněžné) – celebrují P.Tomas Zavrel a Msgr. Kajetán Steinbeisser (SRN)
20.30 - Benefiční poutní koncert “Spirituál kvintet“ (kostel sv. Mikuláše)

Kašperské Hory

ŘKF

3. 8.

10.00 - Gregoriánská pontifikální mše sv. (kostel sv. Markéty), pěvecký doprovod Schola Introitus
15.00 - Žehnání poutníkům (kostel P.Marie Sněžné), hudební doprovod Eibnschläger Sänger (SRN)

Kašperské Hory

ŘKF

3. – 6. 8. | 21.00

Divadelní spolek Kašpar | představení Romeo a Julie

Hrad Kašperk

Hrad Kašperk

7. – 10. 8. | 21.00

Divadelní spolek Kašpar | představení Cyrano

Hrad Kašperk

Hrad Kašperk

21. -23. 8.

Netradiční noční prohlídky hradu Kašperk

Hrad Kašperk

Hrad Kašperk

září

12. – 14. 9.

Šumavské Kašperské Hory | třídenní městské slavnosti, farmářský a řemeslný jarmark, soutěž o nejlepší gastronomickou specialitu místních restaurací, hudební, taneční doprovodný program

Náměstí a blízké okolí

MěKIS

 

Zájezd na Ranklov | pochod přes Starou Huť, Flusárnu, Dobronín, Kozí Hřbety do Kašp.Hor

 

OS NDŠ

13. 9.

Šumavský fotomaraton

Kašperské Hory

Fotoinstitut.cz

20. 9.

Běžecká Kašperská 10 | Tour Šumava Go – vytrvalostní běžecký závod

Kašperské Hory

sumavago.cz

20. 9.

Godless Night 2 | Kašperské Hory | hudební festival – žánr metal

Horský klub

 

říjen

28. 10.

Den vzniku samostatného československého státulistopad

11. 11.

Den válečných veteránů17. 11.

Den boje za svobodu a demokraciiprosinec

 

Sjezd vrchu Vodárna |sjezd z vrchu na čemkoliv – akce se bude konat v případě dobrých sněhových podmínek

   
 

Vánoční trhy | vánoční trhy v prostoru malebného náměstí s doprovodným programem

Náměstí

MěKIS


Mikulášská nadílka

Horský klub

ŠKS

 

Vánoční koncert | tradiční předvánoční koncert

 

MěKIS

13. 12. | 9.00

V. ročník pochodu Odysea soudního sluhy | 1. trasa Kašperské Hory – Studenec a zpět – 10 km | 2. trasa K. Hory – Churáňov a zpět – 20 km.

Náměstí

OS NDŠ

24. 12. | 9.00

VII. ročník pochodu na Chlum a okolí

Náměstí

OS NDŠ

28. 12. – 1. 1.

Zimní prohlídky hradu Kašperk s doprovodným programem

Hrad Kašperk

Hrad Kašperk

31. 12.

Silvestrovský sjezd s pochodněmi | sjezd na lyžích za svitu pochodní

Skiareál Kašperky

Snowhill

 

změny programu vyhrazeny

Zpracovalo Městské kulturní a informační středisko Kašperské Hory, +420 376 503 412, kultura@kasphory.cz, www.sumava.net/ickhory. Informace jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány.

 

Rozpis zápasů 4. a 5. třídy do konce roku 2001