ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE SUŠICE

Přeskočit navigaci

Menu

Přeskočit navigaci

Uskutečněné akce

2013
 
17. 5.2013- KINO  v Sušici PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD, HRANICE ve vztazích
K. Lachmanová vystudovala psychologii na Gregoriánské univerzitě v Říme.
Je autorkou mnoha úspěšných knih Nyní vyučuje na TF v Praze a Olomouci a věnuje se také psychologickému poradenství. cca 90 posluchačů
 
od 10. 1. do 9. 5. 2013 vždy každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel - přednáška o Vyznání víry z cyklu V CO VLASTNĚ VĚŘÍME ?
 
17.4.2013 Bc. Alena Bernardová - 4. diskusní KAVÁRNA ČKA, beseda o II. VTK koncilu
 
8.2.2013 Maria Malá - Povídání o Šumavě a Paštích
 
 
2012
 
od 11. 10. do 20. 12. 2012 vždy každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci P. Mr. Mgr. Tomas van Zavrel - přednáška o Vyznání víry z cyklu V CO VLASTNĚ VĚŘÍME ?
 
9.9.2012, 17:30 kostel v Srní, ČECH HOLANĎANEM - PODNIKATEL KNĚZEM, o svém pohnutém životě vypráví P. Tomas van Zavrel
 
4. 5. 2012 P. Mgr. Michael Martinek, Th.D. - HLEDÁNÍ DUCHOVNÍ PÉČE V DNEŠNÍM SVĚTĚ
 
16. 3. 2012 Ing. Luděk Štěch - DOBA KAMENNÁ JEŠTĚ TRVÁ cestopis o expedici ke stromovým lidem
 
2. 3. 2012 P. Mgr. Ing. Zdeněk Demel, Th.D. - Vztah mezi vírou, liturgií a životem
 
 
2011
 
25. 11. 2011 pátek, 19.30 hodin Aleš Masner: Fair trade není přežitek, ochutnávka i prodej + cestopis z Uzbekistánu a Kyrgyzstánu - foto, hudba
 
11. 11. 2011 P. Tomas Van Zavrel - Uzdravení modlitbou
 
21. 10. 2011 Jaroslav Pavlíček - Chování v extrémních situacích
 
23. 9. 2011 ČECH HOLANĎANEM, PODNIKATEL KNĚZEM P. Tomas van Zavrel vypráví o svém pohnutém životě
 
10. 6. 2011 Ing. Jaroslava Jeslínková Litva - země blízká a přátelská
 
8.4.2011 RNDr. Jiří Šebesta - Ohrožují sopky a zemětřesení naší zemi?
 
 
2010
 
24.1.2010 PhDr.Jiřina ŠIKLOVÁ, CSc - Příprava na stáří a hledání nového životního stylu
 
2009
 
6.9.2009 Profesof Štěpán Rak - koncert na Andělíčku
21.8.2009 Varhanní koncert, kostel sv.Václava
26.6.2009 ThDr. P.Antonín Huvar - beseda o životních osudech kněze v 50. letech
22.5.2009 Dr.Scarlett Vasiluková Rešlová - Kultivace životního stylu a paměti.
17.4.2009 Věroslav Puchinger - Historie a současnost sušického sirkařství
27.3.2009 Prof. PhDr. Petr Piťha - Současná morální krize a odvaha být jiný. Asi 50 posluchačů vyslechlo zajímavou přednášku o odvaze člověka být slušný.

 

2008

28.11.2008 Smetanův sál - přednáška a beseda pod názvemRelaxace a smích v životě člověka. Přednášel Prim. MUDr. Karel Nešpor CSc. – psychiatr,autor mnoha knih a odborných článků o léčení návykových nemocí, józe a relaxaci.

 

 11. 11.2008 FAIR TRADE – pomoc, která má smysl. Spravedlivý ( férový) obchod a život v Ugandě LENKA ČERNÁ M.A.

 23.10.2008 Souvislosti kolektivizace v Československu-Mgr. Petr Slinták – lektor Ústavu pro studium totalitních režimů 

12.9.2008   JAK VIDÍ NAŠI SOUČASNOST PhDr.Jiřina ŠIKLOVÁ, CSc., setkání se známou socioložkou a publicistkou, která získala v r. 1995 ocenění Žena Evropy

 12.06.2008  Česká křesťanská akademie Sušice - KDO JSOU KAPUCÍNI

Vyprávěli  P.František a bratr Ambrož

Diskuze s bratry kapucíny, kteří žijí v sušickém klášteře od října 2007.

 

15.05.2008  INDIE - země pro Evropu stále plná překvapení - přednáška P.Wirtha

Zážitky ze čtrnáctidenní cesty po různých částech Indie

vám přiblížil slovem, fotografiemi i videozáznamem

P. Jan Wirth, který Indii navštívil

jako člen inspekční skupiny Arcidiecézní charity Praha

se zaměřením na rozvojový projekt Adopce na dálku

 

 

06.03.2008  Aranžování květin a velikonoční výzdoba

Ukázky aranžování předváděla floristka  Hana Šebestová z Hrádku,

4 násobná mistryně ČR ve floristice

 

7.02.2008  Problémy s výchovou dětí a mládeže-  P. Bohuslav Richter

- jak vést ke svobodě, autorita, vrstevníci ….

Přednášel  P. Bohuslav Richter

Přednášející má bohaté zkušenosti s vedením mládeže, vyučoval na střední škole a byl mnoho let v kontaktu s vysokoškoláky

 

 

 

6.12.2007 Jitka Kotalová ze Sušice - O misii a dobrovolnictví  a životě v Bulharsku

 

3.listopadu 2007 setkání s katolickou mezinárodní komunitou Blahoslavenství

 

 

27.9.2007 v jídelně Domu Penzion setkání s pí.Hanou Novákovou z Třeboně Jak je důležité mluvit jazykem druhých ( jak vytvářet dobré vztahy i v rodině )

 

 

14.8. 2007 Odhalení pamětní desky - P. Beránek umučený v komunistickém vězení

 

- 14.8. 2007 v 17 hod  Česká křesťanská akademie Sušice odhalila pamětní desku na rodném domě umučeného kněze Msgre.Tomáše Beránka ke 110 výročí jeho narození. Dům stojí v Kostelní ulici č.71 (nyní Pension Milli) v Sušici

 

 

V roce 2007 byl upraven hrob dlouholetého sušického kněze Matyáše Petra.

 

14.6.2007  Členská schůze - volba nového výboru

také 14.6.2007 Posezení s Ladislavem Zachem – rodákem  ze Sušice, který proslavil svou vlast hrou na dudy v Austrálii. Jednalo se o poslední setkání cyklu  POSEZENÍ S .....

 

 

10.5.2007  Mgr. Miloslav Čelakovský

Posezení s Miloslavem Čelakovským, sušický malíř je autorem loga ČKA Sušice

 

 

08.03.07   MUDr. Josef Kalný CSc.

Posezení s…. cyklus České křesťanské akademie

Hostem moderátora Jaroslava Hambergera byl sušický rodák, významný chirurg pan MUDr. Josef Kalný CSc.

 

 

8.2.2007      Emil Kintzl

Posezení s Emilem Kintzlem uváděl opět J.Hamberger.cca 40 lidí. Povídání o jeho životě na sušicku.

 

 

 

11.01.07   Jan Říčka FC Chelsea

 další “POSEZENÍ s…“ Tentokrát byl hostem Mgr. Hambergera sušický rodák JAN ŘÍČKA. Setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 11. ledna 2007 v 19.30 hodin v jídelně Domu-Penzion. Vyprávění člověka, který většinu života zasvětil „velkému“ fotbalu a nyní pracuje pro fotbalový klub Chelsea.

 

 

2006

14.12.2006 Vánoční posezení v Penzionu

 

zpěv koled, vánoční povídání P. Michala Pulce

 

 

20.11.2006  Mons. František Radkovský  V zaplněném Smetanově sále jsme vyslechli poměrně náročnou přednášku o ekumenismu u nás i ve světě.

 

 

9.11.2006  Jiří Šebesta

Vyslechli jsme zajímavé vyprávění z geologického putování do Střední Ameriky.

 

 

19.10.2006  sušičtí loutkáři

Více než 85 let je se Sušicí spojeno loutkové divadlo. Mohli jsme vidět i slavného „kašpárka“

 

 

14.9.2006  Petr Hrach

Podepsal Chartu 77 a ostatní následovalo podle klasického scénáře, výslechy, nemožnost sehnat dobrou práci, perzekuce…

 

 

2.7.2006  Koncert členů Státní opery Praha

Gabriela Pešinová, Luděk Koverdinský, Carlo Roman, koncert ve Smetanově sále.

 

 

8.6.2006  Josef Pospíchal

moderovaný večer „Posezení s…“, tentokrát byl  hostem Mgr.Jaroslava Hambergera pan Josef Pospíchal(grafik, fejetonista, ilustrátor), syn známého sušického knihkupce Joži Pospíchala.

 

 

11.5.2006  Mgr. František Březina

Proběhl ve Smetanově sále Gymnázia moderovaný večer „Posezení s…“, tentokrát byli hosty Mgr.Jaroslava Hambergera ředitel gymnázia Mgr. František Březina a členové profesorského sboru.

 

 

5.4.2006   DOc. MUDr. Boris Kreuzberg CSc.

V smetanově sále hovořil pan Kreuzberg o životním prostředí, o globálním oteplování.

 

 

23.3.2006    Jitka Kovaříková

Profesorka opery v Lipsku,sušická rodačka,  povídala o svém životě a o životě operních pěvců, také nám zazpívala.

 

 

9.2.2006  Orchestr RYTMUS

Kamil Švech, Kamil Richter, Miroslav Kotál a Adolf Blahůt, spolu s mladšími členy orchestru Rytmus - zahráli i povídali.

 

 

12.1.2006 19.30   JUDr. Karel Jiroušek

Setkání s prvním porevolučním starostou města Sušice

 

 

8. 12. 2005 Posezení s ...beseda s dlouholetými členy sušického pěveckého sboru Svatobor a zpěv koled 34 posluchačů

 

23. 11.2005 Židovství současnosti, přednáška a beseda s vrchním zemským rabínem K. Sidonem   70 posluchačů a 60 žáků

 

10.11.2005  Posezení s... beseda s bývalými ochotníky sušického divadla, výstava plakátů a fotografií       28 posluchačů

 

15. 10.2005  Život v zorném poli - o médiích, morálce a demokracii - přednáška prof.PhDr. Tomáše Halíka, doplněná o autorské čtení z připravované knihy Noc zpovědníka      150 posluchačů      

 

 

13.10. 2005 Posezení s... (cyklus besed - moderátor Mgr. Jaroslav Hamberger), hosté Josef Baierl, dirigent sušického sboru Svatobor a Jiří Kolář, malíř a básník
22 posluchačů

 

17. 9. 2005 Schůzka aktivního výboru

 

10.9. 2005  Mše svatá v.kostele sv. Felixe v Sušici - kostel zaplněn

Odhalení desky na rodném domu P. Václava K. Petra v Klostermannově ulici (projev.p. starostky města a kulturní program) 56 přítomných

 

8.9. a 10. 9. 2005 Vzpomínková akce k uctění památky sušického rodáka Václava Klementa Petra
8.9. Beseda s-P. Martinem Víchem z Dobrše a P. Vojtěchem Jenišem (zástupci řádu Petrínů) o činnosti řádu     42 posluchačů

 

6.9. 2005 Schůzka aktivního výboru

 

9. 6. 2005 Stará Šumava - přednáška s promítáním unikátních žánrových obrázků ze života bývalých obyvatel šumavských osad - autor p. Emil Kintzl
127 posluchačů

 

7.6. 2005 Schůzka aktivního výboru

 

18. 5. 2005 Skrytá nebezpečí techniky - přednáška z cyklu setkání s osobnostmi ­
host prof. Phdr. Petr Pit'ha       55 posluchačů
(přednáška pro žáky gymnázia - Velké náboženské pojmy) 60 posluchačů

 

12. 5. 2005 Hrady, zámky a tvrze v okolí Sušice - beseda s promítáním, uváděla Mgr. Zdeňka Řezníčková, ředitelka Muzea Šumavy 37 posluchačů

 

3.5. 2005 Schůzka aktivního výboru

 

 

14. 4. 2005 Putování za památkami města Sušice - beseda s promítáním, uváděla Mgr. Z. Rezníčková, ředitelka Muzea Šumavy 48 posluchačů

 

5.4. 2005 Schůzka aktivní výboru

 

1. 4. 2005  Slavnostní odhalení desky věnované páteru Ferdovi

 

10.3. 2005  Výroční členská schůze s následnou přednáškou
Jak se žilo na Šumavě - setkání se znalcem regionální historie, známým

 

1. 3. 2005 Schůzka aktivního výboru

 

10.2. 2005 Památky města Sušice - beseda (doplněná promítáním) s ředitelkou Muzea Šumavy Mgr. Zdeňkou Řezníčkovou
Žijeme ve městě, které oplývá bohatstvím kulturních památek. Dovedeme se zastavit a vnímat tento odkaz našich předků?           43 posluchačů

kašperskohorským učitelem a sportovcem Emilem Kintzlem
126 posluchačů

 

21.1. 2005  Židovsko křesťanské kořeny Evropy - Mgr. Jan Samohýl, autor přednášek na Teologické fakultě JUČ v Českých Budějovicích     32 posluchačů

 

13.1.2005 Posezení s paní Vladěnou Tesařovou, autorkou skleněného oltářního retabula a křížové cesty v kostele sv. Vintíře v Dobré Vodě      35 posluchačů

 

 

2004

 

9.12. 2004 Adventní rozjímání - ing. Volenec, setkání oživí děti z houslového souboru ZUŠ v Sušici            29 lidí

 

23.11. 2004 Schůzka aktivního výboru u p. Březinové - plán práce

 

19.11. 2004 LÉČENÍ A UZDRAVOVÁNÍ Z HLEDISKA VZTAHU DUŠE A TĚLA
Doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc. vedl přednášku a nádhernou diskuzi.            25 lidí + návštěva zástupců Klatovské ČKA

 

17.11. 2004 Recitál Slávka Klecandra v kostele Matky Boží" Protější břeh" v 15.30 a v 17. 30 se svíčkou u lípy v tento sváteční den.            55 lidí

 

11.11. 2004 ŠUMAVKÝ BETLÉM - beseda a videoprojekce s tvůrci o jejich řezbářském díle
Karel Titl a Pavel Svoboda oživili divákovi historii i současnost Sušicka. 36 lidí

 

 

2.11. 2004 schůzka aktivního výboru u p. Koverdynské - příprava akcí

 

 

20.10. 2004  "KŘESŤAN A VÁLKA" přednášel a v diskuzi odpovídal vojenský kaplan
Tomáš Holub.  35 lidí

 

2.10. 2004 POUTNÍ ZÁJEZD DO JIŽNÍCH ČECH - téma Chalupská slať, Želnava, Zadní Zvonková, Horní Planá, Čertova stěna, Vyšší Brod, Maria Rast, České Budějovice.
- plný autobus

 

22.9. 2004 Schůzka přípravného výboru - poslední doladění zájezdu.
10 členů

 

9.9. 2004Pravidelné setkání členů v penzionu

 

13.7. 2004 Schůzka aktivního výboru, příprava zájezdu, vybírání členských příspěvků 10.8. Schůzka aktivního výboru - plán další činnosti, příprava a koordinace akcí

 

10.6. 2004 "DNEŠNÍ DOBA A BŮH "- přednášel P. František. Halaš, následovala diskuze
28 lidí

 

18.5. 2004  "KDE KONČÍ MOJE SVOBODA" Prof.PhDr.Jan Sokol,CSc.
Nádherná přednáška s následující diskuzí.        55 lidí

 

13.5. 2004 " Hodnoty křesťanství v rodině" přednášel P. Miroslav Nikola         35 lidí
Krásně připravená přednáška a diskuze reagující i na nevyslovené myšlenky.

 

20.4. 2004 Setkání s Jaromírem Štětinou - válečným zpravodajem v cyklu setkání s osobnostmi v sále Gymnázia. večer 60 posluchačů
Dopoledne pro studenty gymnázia, večer pro veřejnost s obrazovým záznamem.

 

15.4. 2004 "Světec i středověký diplomat sv.Vintíř a Evropa kolem r.l000"
Slovem provázel Ing.Václav Šmídl, jehož celoživotním koníčkem je historie v regionu.

 

11.3. 2004 "THAJSKO" vyprávění pana Karla Trnavského, který žil 2 roky v této zemi.
Zdařilý příjemný večer doplněný fotografiemi cestovatele.        45 lidí

16.3.,12.4., 11.5.a 8.6. Schůzky aktivního výboru u p. Chylíkové- příprava dalších akcí.
33 lidí

 

12.2. 2004 Aleš Brotánek " Ekologie v současné architektuře"
s promítáním diapozitivů.          52 lidí

 

23.1. 2004 Doc.Ing.Miloslav Král CSc. přednáška před zcela zaplněným sálem v penzionu
" VEDA - CLOVEK - BUH"  95 lidí

 

8.1. 2004 První letošní schůzka,přání všeho nej…   do nového roku
plány a příprava dalších akcí .  přít. 15 členů

 

 

 

ROK 2003

 

1. pravidelné letošní setkání členů ČKA v Penzionu 9.1.3002 20 členů + hosté za účasti hosta p. Marie Kutilové o její práci v Centru pro život Hrádek ,Sdružení na ochranu nenarozeného života, pomoc ženě v těžké situaci.

 

21.1. setkání aktivního výboru - příprava akce

22.1.2003 přednáška Doc.lng. Miloslava Krále: VĚDA - ČLOVĚK - BŮH
"Zjištění, že víra dokáže léčit nemoci, už není v rozporu se současnými vědeckým poznatky."       
220 lidí, přeplněný sál

 

13.2.2003    2. pravidelné setkání v Penzi onu 15 členů,17 hostů
Milan Pokorný: ZANIKLÉ CÍRKEVNÍ STAVBY SUŠICKA s promítáním.

3. pravidelné setkání členů ČKA a hostů v Penzionu

 

13.3.2003 P .Löffelmann : Volšovský zámek
P. Marie Hrečínová - Prodanová : Činnost místní CHARITY
14 členů, 1 7 hostů

 

27.3.2003 PhDr. Zdeněk Rejdák : ŽIVOTNÍ OSUDY PÁTERA FERDY
120 lidí

 

10.4.2003 Ludvík Vaculík - fejetonista a spisovatel
kulturní středisko zapomnělo na vylepení plakátů, článek v novinách nevyšel - pouze 50 lidí ale příjemný zdařilý večer.
Dopolední přednáška v gymnáziu, Smetanův sál - 180 studentů

 

14.4. 2003 schůzka aktivního výboru - příprava opravy kapličky v Podmoklech - kontakt člen ČKA p. Šebesta

 

22.5.2003 Prof. Jan Bednář a PhDr. Jan Stříbrný: CO SI NESEME DO EVROPY - přednáška ke vstupu do Evropské unie - 30 lidí
Při dopolední přednášce v gymnáziu mládež neudržela pozornost, večerní účast byla slabá,
jednalo se o předvečer dnů Sušice, kdy na radnici a v Sokolovně probíhala pracovní setkání představitelů města a podnikatelů. Prezenční listiny byly odvezeny do Prahy.

Pracovní setkání aktivního výboru ČKA 5.6.2003: p.Chylíková, p.MUDr.Prajerová, Březinová, p.Bc.Gersdorfová a nově p.Koverdynská
-přiznán příspěvek na činnost od MěÚ Sušice v částce 5.000,-Kč, příprava dalších akcí.

 

12.6.2003 Pravidelné setkání členů ČKA v Penzionu pro důchodce Odhlásili se 4 členové. Seznámení s programem na II. pololetí.
20 lidí

 

26.6.2003 Alfred Strejček - literární pořad Dary světla
80 až 100 lidí

 

9.7.2003 pracovní schůzka aktivního výboru.

 

8.8.2003 Klasický koncert zpěváků Národního divadla        50 lidí
účinkovali: Sylva Čmugrová, Luděk Koverdynsky, Adolf Melichar

28.8.2003 schůzka aktivního výboru - jak roznést plakáty po selhání MěKS

 

11.9.2003 přednáška Keltové na Šumavě ve spolupráci s muzeem
PhDr.Miloslav Slabina a PhDr.Jiří Waldhauser,CSc. Přeplněný sál 110 lidí

 

18.9. - schůzka aktivního výboru - zájezd nebude letos, nemůžeme najít volný termín.

 

9.10.2003 učitel a spisovatel Milan Pokorný: Zaniklá církevní architektura Pošumaví
spojeno s promítáním diapozitivů, zdařilý večer            45 lidí

 

21.10.2003 p. Ladislav Špaček v sále gymnázia v cyklu setkání s osobnostmi.
Obrovský úspěch.        110 lidí

 

6.11.2003 Doc.RNDr. Josef Reischig CSc. s přednáškou Medicína a dědičnost spojenou s krásnou vernisáží výstavy fotografií z mikrosvěta,
účinkoval soubor hudební a taneční místní ZDŠ.           110 lidí
Dopoledne proběhla přednáška - beseda se studenty na učebně gymnázia - 40 studentů

 

13.11. pravidelná čtvrteční schůzka s pokračováním přednášky Milana Pokorného
o zaniklých církevních stavbách.     50 lidí

 

26.11.2003 schůzka aktivního výboru, příprava akcí, program mít 1/2 roku dopředu, pak je nebezpečí, že se bude/překrývat s místními aktivitami, o kterých se včas nedozvíme.

11.12.2003 Poslední pravidelné setkání v letošním roce spojené s občerstvením a
vystoupením hudební skupiny HO-HO.            50 členů

Odezva na večerní setkání s osobnostmi v Sušici v podobě SMS od pana Ladislava Špačka, předsedkyni paní Terezii Chylíkové :

22.10.2003, 0,40 hod.
"Teprve teď jsem dojel domů. Cestou byla dlouhá objížďka a ještě jsem si dal kafe. Bylo t příjemné, děkuji ze pěkný zážitek s příjemnými lidmi."

23.10.2003, 13,58 hod.
"Byl jsem na obědě s prezidentem Havlem. Moc Vás pozdravuje a děkuje za vánočku."

 

Rok 2002

 

12.12.2002  15. pravidelná schůzka členů ČKA jako Vánoční posezení při občerstvení a muzice 20 členů

 

14.11.2002    14. pravidelná schůzka v Penzionu účast 18
Přednáška ředitelky muzea paní Zdeňky Řezníčkové : O minulosti našeho muzea

12.9.2002    13. pravidelné setkání členů ČKA v Penzi onu účast 30 lidí
Host pan Jiří Šlechta: ZÁHADY SUŠICKA, KRUHY V OBILÍ a JINÉ ÚKAZY

 

 

9.9.2002    koncert MARTY KUBIŠOVÉ      přít. 140 lidí – Smetanův sál
Výtěžek byl věnován na vybavení nemocnice, každý přítomný dostal místo vstupenky keramický knoflík a poděkování.

 

2.9.2002 návštěva a přednáška Biskupa JIŘÍHO PAĎOURA účast 160 lidí Téma přednášky: NADĚJE A SKUTEČNOST
Vstupné bylo předáno na konto" POVODNĚ".
Program: dopoledne mše pro děti a mládež, žehnání před hrobkou kapucínů, oběd s paní starostkou, odpoledne návštěva v Domově důchodců s farářem Löffelmannem a večer.

 

27.8.2002 - setkání aktivního výboru u p. Chylíkové - příprava návštěvy p.biskupa Ozvučení před hrobkou kapucínů, co v nepřízni počasí, oběd s p. starostkou Rippelovou, odpoledne v Domově důchodců a večer přednáška. 

 

8.8.2002  12. pravidelné setkání v Penzionu,
účast 70 posluchačů

Host Páter František Hranáč - NÁBOŽENSTVÍ A POLITIKA
V úvodu seznámení s naší činností za uplynulý rok.

 

29.7.2002  pracovní setkání u p. Chylíkové 

 

12.7.2002    11. pravidelné setkání v Penzionu - provozní záležitosti, 8 členů

 

13.6.2002  10. pravidelné setkání ČKA v Penzionu 22 členů + 2 hosté
- informace o Zvěřinových dnech a z představenstva ČKA Host MVDr. Josef Staněk - autor knihy DUCHOVNÍ VÝVOJ LIDSTVA.
- nádherná přednáška a vysvětlování názorů. 

11.6.2002  MUDr. Petr Příhoda: PROČ JE ČESKÝ NÁROD NEJBEZBOŽNĚJŠÍ V EVROPĚ
plný sál sušického gymnázia     180 lidí

 

9.5.2002 duchovní pořad v Kostele Matky Boží Miroslava Gabriela Částka: CITADELA
50 posluchačů.

 

5.5.2002 pracovní setkání aktivního výboru u p. Chylíkové

 

12.4.2002 koncert VLASTIMIL MAREK ve Smetanově sále Sušického gymnázia Přítomno 220 převážně mladých lidí na pořadu" Hudba Tibetských mnichů".

 

 

11.4.2002     9. pravidelné setkání ČKA v Penzionu - přítomno 15 členů+ 7 hostů
S hostem PhDr. Eliškou Hranáčovou :"ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ, EUTHANAZIE Z POHLEDU KŘESŤANSTVÍ" "Největší dar člověka je naslouchat mu.

 

 

14.3.2002   8. pravidelné setkání ČKA v Penzionu - Diskusní večer s P. Janem Wirthem- dlouhý a krásný večer ani domů se nechtělo.
přítomno 70 lidí

 

14.2.2002   7. pravidelné setkání ČKA v Penzionu pro důchodce - provozní záležitosti, placení příspěvků, noví členové, plán akcí. Přednáška paní Evy Smetanové - kinezioložky.
přít. 19 členů + 12 hostů

 

30.1.2002    Pracovní setkání aktivního výboru u p. Chylíkové - plán akcí.

 

10.1.2002  6. schůzka ČKA v Penzionu - - příprava nových akcí,
- Jak udělat sbírku na nemocnici - koncert ? Přednáška Moniky Chomové - léčitelky.
přítomno 15 členů ČKA

 

Rok 2001

 

15.12.2001  5. schůzka ČKA v Penzionu - - Vánoční s občerstvením a písničkami.
přítomno 16 lidí + 2hosté
Poděkování sponzorovi za koncert Š.Raka, příprava nových akcí.

 

10.12.2001 Alfréd Strejček a Štěpán Rak BIBLICKÁ ZASTAVENÍ
koncert odpoledne pro mládež a večer pro veřejnost, plný sál gymnázia - 180 posluchačů

 

 

28.11.2001- Biskup Václav Malý: HODNOTY DNEŠNÍ DOBY
přednáška pro veřejnost v plném sále sušického gymnázia,      účast 200 lidí
dopoledne pro studenty, večer pro veřejnost.

 

 

17.11.2001  článek v novinách autorky MUDr. Jaroslavy Prajerové " Obětem komunistické zvůle" jako vzpomínka na sušického rodáka, kněze Tomáše Beránka, který žil ve Vodňanech.

4.schůzka ČKA v Penzionu
Pan Volenec " Povídání o Šumavě "
Dále provozní záležitosti a příprava dalších akcí. "Šumava je nejlepší trezor pro naše zlato".
přítomno 17 členů + hosté

 

3. schůzka ČKA v Penzionu pro důchodce     přítomno 31 lidí
Za přítomnosti a krásného povídání paní Vladimíry Tesařové, autorky skleněného oltáře v Dobré Vodě.

 

18.10.2001 přednáška Doc.PhDr.lng. Jan Royt : PAMÁTNÁ MÍSTA JIHOZÁPADNÍ ŠUMAVY Přednáška se uskutečnila v sále gymnázia.
účast 160 lidí

 

13.9.2001. 2 schůzka ČKA ve "školičkách"   přítomno 12 členů + hosté
- informace o připravovaných akcích a činnosti, příjem nových členů / 43 + 3/

 

15.8.2001        přítomno 23 členů + hosté
1. schůzka ČKA v zasedací síni radnice za přítomnosti p.starostky JUDr. Jiřiny Rippelové,
hostem byl předseda místní skupiny ČKA ve Vodňanech.

Výbor ČKA : předsedkyně - p.Terezie Chylíková
místopředseda - p.MUDr. Jaroslava Prajerová
jednatelka - p. Ludmila Březinová
pokladník - p. Josef Jícha
kronikářka - p- Zlatuše Gersdorfová
člen - p. Volenec jako zástupce Hartmanic
p. Horpeniak jako zástupce Kašperských Hor
p.Kutil jako zástupce Hrádku u Sušice.

 

 

 

 

 

 Kontakt:

Česká křesťanská akademie Sušice

ckasusice@centrum.cz

 

evangelizace.cz
WebDesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
na základě grafického návrhu p. Čelakovského
Informace o Šumavě naleznete na Informačním serveru ŠumavaNet.CZ
Česká křesťanská akademie, místní skupina Sušice
[CNW:Counter]