Židovský hřbitov se nachází na zalesněném návrší 1,5 km severovýchodně od obce, při lesní cestě do Hradiště.  

Jde o menší židovský hřbitov z druhé poloviny 19. století. Hřbitov byl založen r. 1869, náhrobky pocházejí z druhé poloviny 19. stol. a z počátku 20. stol.  Doklad židovského osídlení obce obsahuje jen zlomek z původního souboru náhrobků. 

Náhrobky většinou žulové, nejčastěji obloukově a hrotitě ukončené, s hebrejskými nápisy. V některých případech mimo nápisy náhrobky zdobeny tradiční židovskou symbolikou. 

Na rozloze 15 x 20 m je umístěno 15 náhrobků, prostor je ohrazen zdí s branou, patrné jsou zbytky márnice.

Ohradní zeď z lomového neomítaného kamene o nestejné výšce od 0,2 do 1,5 m, místy zcela rozvalena. Brána vyzděna ze smíšeného zdiva. Otvor ukončený segmentem oblouku, segment vyzděný z cihel, vrata chybí.

V podélné straně souběžné s lesní cestou ve střední ose zděná vstupní brána převyšující ohrazení.

V jihovýchodním rohu hřbitova patrny základy umývárny.


Mapa

Reklama – Google

Reklama

Chata Modrava
Chata Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Stavební, zemní a zámečnické práce. Výroba a prodej betonu. Zpracování cenových nabídek
Komfortní hotel, česká a mezinárodní kuchyně, sauna, masáže, grilování, parkoviště. Turistika a cykloturistika. (*I)

Reklama – Google