Pěší okruh z Dobré Vody přes bývalou osadu Stodůlky a divokou přírodou kolem Křemelné. Její balvanité koryto s peřejemi patří k nejkouzelnějším šumavským místům.

Délka: 15 km, vyšší náročnost.

Pro dokonalý zážitek z nádherné přírody a krajiny si naplánujte výšlap na celý den.

Z Dobré Vody přes Pustinu a Stodůlky ke Křemelné

Výchozím místem pro motorizované turisty je Dobrá Voda u Hartmanic. Zaparkovat je možné na parkovišti „Zaparkuj a jdi dál“ 400 m pod Dobrou Vodou (1a). Ti, kteří cestují veřejnou dopravou, mohou využít autobusovou linku Sušice – Železná Ruda. Zastávka je u odbočky do Dobré Vody (1b)

Z parkoviště (1a) dojdete po modré turistické značce do Dobré Vody (2). Je zde několik atraktivních míst, která můžete před zahájením cesty nebo po jejím skončení navštívit.  Určitě nevynechejte kostel sv. Vintíře postavený v několika etapách v letech 1706 až 1777. Obnoven a znovu vysvěcen byl roku 1995. Raritou je v něm skleněný oltář a další skleněná díla sklářské umělkyně Vladěny Tesařové. Před kostelem stojí kaplička sv. Vintíře, v níž vyvěrá pramen údajně se zázračnou vodou, která léčí zejména zrak.

Od kapličky vystoupáte strmě po modré značce na rozcestí Pustina (3), odkud po ní pokračujete 150 m společně se zelenou k bývalé usedlosti Pustina (4). Dnes z ní zbyla pouze zchátralá rozpadající se budova bývalé knížecí hájovny, v níž v letech 1964 až 1993 žil Zdeněk Kostrouch, známý mezi místními jako doktor na koni, na němž jezdil za svými pacienty. Jeho zdejší působení připomíná dřevěný pomníček.   

Dál pokračujete 3,5 km po modré přes rozcestí bývalý Malý Babylon (5) svahem hory Křemelné (v 15. a 16. století proslulou těžbou zlata) k bývalé osadě Stodůlky (6), která byla centrální obcí největší šumavské královácké rychty (na konci 19. století čítala přes 500 obyvatel a 40 domů).  O její totální likvidaci se v 50. letech minulého století postarala armáda, jíž v rámci vojenského újezdu Dobrá Voda sloužila jako dělostřelecká střelnice. O historii se dozvíte z historického alba Šumavy u rozcestí, z něhož sestoupíte po asfaltové silničce k mostu přes Křemelnou (7).


Po břehu Křemelné neznačenou cestou

Křemelná patří na Šumavě k  nejatraktivnějším přírodním lokalitám. Její balvanité koryto s peřejemi je v některých partiích dokonce považováno za malebnější a divočejší, než na řece Vydře. V dolním, 9 km dlouhém toku (od mostu pod bývalou osadou Stodůlky až k soutoku s řekou Vydrou u Čeňkovy Pily) protéká strmě zařezaným, v některých místech až 200 metrů hlubokým kaňonem, v němž tvoří četné meandry. Převážná část této oblasti je, bohužel, z důvodů ochrany přírody, pro turisty nepřístupná. Ale zajímavá a romantická místa této divoké horské řeky lze poznat i v její přístupné části pod bývalou osadou Stodůlky.

Poněkud náročná, z větší části neznačená cesta vede stezkou po levém břehu proti proudu řeky bez překonávání výškových rozdílů. Je však třeba počítat s nerovným kamenitým terénem, s podmáčenými místy, překračováním potoků a přelézáním padlých stromů. Ale úchvatné přírodní scenérie určitě stojí za vynaložené úsilí. 

Od mostu na Stodůlkách (7) po víceméně znatelné pěšině projdete proti proudu Křemelné nejprve po travnatém břehu porostlém keři a pak lesem na štěrkovanou cestu (8). Tento náročný dvoukilometrový úsek patří k nejhezčím. Řeka se tady v prudkém spádu řítí balvanitým korytem a vytváří fascinující kaskády a peřeje.

Po 400 m vstupuje cesta do I. zóny, jejíž hranice vede po okraji lesa (9). Po břehu řeky tuto zónu obejdete a po lesní cestě a následně po pěšině podél řeky dojdete na Žákovu cestu (10), k tzv. bodu záchrany (tabulka A28). Z cesty je mezi stromy vidět rozlehlá louka, kterou širokým obloukem obtéká Křemelná. Stávala tady obec Frauenthal, kterou potkal stejný osud jako Stodůlky. Všechny objekty byly rozstříleny a srovnány se zemí.

Zhruba v polovině cesty, která vás po 1,2 km přivede na žlutě značenou turistickou cestu, se zachoval bunkr (11), z něhož armádní velitelé sledovali a řídili střelbu.

 

Návrat na Dobrou Vodu

Na rozcestí (12) odbočte po žluté vpravo a po 2 km po stoupající lesní cestě a 400 m po silnici přijdete k chatě Rovina (13). Mezi místními byl nazýván hotel Seno, protože byl v tehdejším vojenském prostoru využíván jako seník. V roce 2009 byla zchátralá budova obnovena, tak zde můžete v pohodě posedět a občerstvit se.

Od chaty Rovina pokračujte po zelené značce, která vede přes louku k odbočce pod vrchol Březníku (14). V 11. století žil v poustevně pod vrcholem benediktýnský mnich Vintíř. Pod žulovou skálou byla k uctění jeho památky postavena kaple, která byla armádou v 50. letech min. století zničena. Obnovena byla v r. 1992.

Pokud vám zůstal ještě dostatek energie, a hodláte se k ní podívat, odbočte po zeleném trojúhelníčku na lesní cestu. Po schodech vytesaných do skály můžete od kapličky také vystoupit ke kříži na vrcholu Březníku (15). Výhledy částečně omezují vzrostlé stromy. Z vrcholu se vrátíte na zelenou turistickou značku (14) a budete po ní pokračovat na rozcestí Pustina (3) a po modré sejdete do Dobré Vody (2).

 

Text a foto František Janout, ŠumavaNet.CZ

 

Reklama – Google