Původ Petrovic, Kněžic a Vojetic spadá pravděpodobně do 12. stol. n.l. Kněžice byly původně kněžským sídlem. Když se majitelem Kněžic stal v roce 1589 Jan Jindřich Plánský ze Žamberka přestěhoval kněze Ondřeje do chalupy koželuha ve vsi Petrovice.

K panství kněžickému tehdy patřily tvrz a dvůr Kněžice, vsi Petrovice, Vojetice, Vlastějov, Kochánov, ves a dvůr Zbraslav. V průběhu šesti století se pak ve vlastnictví Kněžic vystřídalo 11 šlechtických rodů, nejdéle zde hospodařil český rod Hubáčků (Hubatiusů), rytířů z Kotnova, od roku 1785 až 1898.

Dalšími majiteli byli Albert Dub z Vídně a jeho syn Vilém, který Kněžice prodal v r. 1897 Otakaru Heinschelovi – Heinegovi z Vídně za 175 000,-- zlatých. Tehdy ke kněžickému panství patřily také statky Žíkov a Strunkov. V roce 1900 činila celková výměra statku 1 071 hektarů.

V létech 1903 – 1906 prošla budova zámku i hospodářských budov rozsáhlými úpravami. Z Vojetic byl do zámku zaveden elektrický proud. JUDr. Wolfgang Heinschel se v roce 1906 přistěhoval z Vídně do Kněžic s rodinou k trvalému bydlení. Žili zde až do roku 1926. Zadlužený velkostatek koupil Josef Janeček, továrník a majitel dolů.

V roce 1929 převzala velkostatek Kněžice do svého majetku česká diskontní banka, u které byl majitel značně zadlužen. Tento rok znamenal zánik statku, banka přistoupila k jeho parcelaci. Většinu pozemků a hospodářských budov koupili zemědělci z Petrovic a okolí, majitelem rozsáhlých lesů se stalo Solo Sušice. Zámek i domek čp. 42 se podařilo bance prodat až začátkem roku 1939 prof. Miloši Seifertovi a Marii Novákové.

Z hlediska veřejného zájmu přešel tento majetek v roce 1940 na nového majitele “Deutsche Frauenwerk” se sídlem v Berlíně. Po válce v roce 1945 se stal zámek Kněžice majetkem čsl. státu.

Obec Petrovice několikrát usilovala o využití zámku pro školské účely – školu, dětskou ozdravovnu nebo dětský domov, což se nepodařilo.

V roce 1954 rozhodl ONV v Sušici zřídit zde domov důchodců. Po nákladných opravách byl zámek 31. 12. 1955 otevřen a začal dobře sloužit starým spoluobčanům až do roku 2002.

V dubnu 2003 prodalo kněžický zámek město Sušice, které se stalo po roce 1989 jeho majitelem, dánské společnosti NB Kněžice s.r.o. Po opravách a modernizaci celého objektu byl hotel s restaurací slavnostně otevřen 1. července 2004.

Zapsal p. J. Koudelka, kronikář - srpen 2004

Reklama – Google

Reklama

Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
AUTOSPOL PLUS spol. s.r.o.
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Hotel Svatý Tomáš
Hotel Svatý Tomáš
Penzion PUPÍK, Modrava
Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Prodej a servis lesní, zahradní a komunální techniky, stavebních strojů, sněžných skútrů a čtyřkolek. Prodejny Klatovy a Domažlice.
Hotelový a jezdecký areál, restaurace, jezdecká hala. Konferenční místnost. Víceúčelové hřiště, relax centrum. (*I)

Reklama – Google