Popis: Klatovy - Hejno - Křištín - Hubenov - Radinovy - Neznašovy - Týnec - Loreta - Klatovy
Délka: cca 25 km

Z Klatov se vydáte po červené turistické značce směrem k velkému městskému parku. Zde půjdete po cyklostezce, kterou opustíte u nádraží Luby a dáte se doleva přes trať do Spáleného lesa. Zde vás čeká stoupání až k asfaltové silnici vedoucí do osady Hejno (převýšení 150 m). Odtud pokračuje cesta pod vrchol hory Červ, odkud sejdete do Křištína a Střeziměře. Za touto obcí následuje ještě výstup na Kašpárkovnu a poté půjdete z kopce k rozcestí s cyklostezkou č. 2033. Zde opustíte červenou značku a dáte se doprava na Hubenov a zde opět dolů doprava po asfaltové cestě do Radinov a Neznašov. V Neznašovech přejdete hlavní silnici a u vlakové zastávky najdete počátek žluté turistické trasy. Nyní vás čeká výstup do svahu hory Úliště (převýšení 150 m), za nímž narazíte na asfaltovou silnici. Žlutá značka vás po ní dovede až do Týnce. Odtud pokračujete z kopce stále po žluté do Lorety a odtud po červené zpět do Lub a Klatov.

Charakteristika cesty: Trasa je vedena po červené turistické stezce, lesních cestách, místní komunikaci, žluté a opět červené turistické stezce.

Poznámka: trasu je možné také rozdělit a zkombinovat s jízdou vlakem do / z Neznašov (trať č. 185 Klatovy - Horažďovice předměstí).

Zajímavosti v okolí trasy:

Křištín: raně gotický kostel sv. Matouše ze 13. - 14. stol., roubená stavba čp. 5 je památka lidové architektury.
Týnec: barokní zámek z 18. stol., kdysi centrum rozsáhlého panství Kolovratů- Krakovských. Dnes soukromý majetek ve stádiu rekonstrukce (veřejnosti nepřístupný).
Loreta: loretánská poutní kaple z r. 1711, jihozápadně zřícenina barokní kaple.


Text : Informační centrum Klatovy, www.klatovy.cz/icklatovy

Reklama – Google