První sklářská huť stála v Anníně již v polovině 18. století. O majitelích a sortimentu však dostupné informace uvádějí jen tolik, že byla v roce 1755 vyhasnuta a celých 40 let ležely objekty a zařízení v nečinnosti.

6. února 1796 podal Augustin Müller , purkmistr města Kašperské Hory, žádost, aby mohl na pozemcích svého statku ve Vatěticích u Sušice vybudovat skelnou huť a při ní brusírnu a dílny řezačské a malířské. 15. září téhož roku mu byla povolena rekonstrukce již vyhaslé sklárny v Anníně.  Při svém otevření měla sklárna 24 dělníků. Jejím hlavním sortimentem bylo křišťálové sklo, perle a pateříky (skleněné korále k růžencům).

Roku 1803 koupil statek i sklárnu Jakub Wimmer, podnikatel a průmyslník, který nechal zastavit chod pateříkové pece a obratem sklárnu na 5 let pronajal Janu Václavu Fürlingerovi. Za něho bylo hlavní sortimentem sklárny duté a zelené tabulové sklo. Dalším nájemcem byl skelmistr Pavel Meyer. Ten se zasadil o znovuobjevení technologie tzv. rubínového skla, za což obdržel Zlatou medaili císaře Františka II. Pod jeho vedením se huť rozvíjela.  Hlavním sortimentem byl zvláštní druh anglického skla, obyčejné sklenice a okenní sklo.  Roku 1817 se sklárna dostala do odbytových potíží a byla na 20 let uzavřena.

V roce 1837 najal huť zkušený Jan Lötz. Zasadil se o vybudování nové brusírny a sídla pro nájemce sklárny.  Pokračoval ve výrobě  dutého zušlechtěného křišťálu. Po dvanácti letech  se stávají nájemci sklárny Samuel Bloch, později bratři Blochové, které přerušili tradici umělecké výroby a začali vyrábět zrcadlové sklo na židovská zrcátka.

 

V roce 1863 se huť dostala do rukou zkušeného skelmistra Josefa Eduarda Schmida. Ten se postaral o prudký rozvoj firmy.  Roku 1965 uvedl do provozu náhon zařízení brusírny na vodní energii a páru, následovaly opukávací a brousicí stroje, v roce 1870 změnil otop tavicí pece. Dominantním sortimentem sklárny bylo prvotřídné křišťálové sklo a bylo velmi úspěšné na mezinárodních veletrzích. Eduard Schmid se zasloužil o rozvoj nejen vlastní sklárny, ale i jejího okolí. Zvýšil počet pracovních příležitostí ve sklárně, postavil pro zaměstnance několik obytných domů, železniční most spojující Annín se silnicí na Kašperské Hory,  zprovoznil turistický hotel v Anníně, nechal instalovat  telefonní síť a vybudoval vlastní hydroelektrárnu, jejíž výkon zajišťoval elektrické osvětlení ve sklárně i v obci.

Po jeho smrti, v roce 1910, se vedení sklárny ujímá jeho zeť František Novotný. Jako první v tehdejším Rakousko-Uhersku aplikuje technologii chemického leštění  křišťálového skla.  Závod modernizuje elektrifikací pohonu zařízení. Roku 1934 se vedení sklárny ujímá jeho zeť ing. Karel Schell, rodák z Dlouhé Vsi. Ten dokončil projekt elektrifikace sklárny tím, že silný nedostatek palivového dříví vyřešil originálním způsobem elektrotavby skla v peci vlastní konstrukce. Tato technologie byla světovým primátem.

Několik měsíců po skončení 2. světové války byla do sklárny v Anníně dosazena tzv. národní správa. Prvním národním správcem se stal Jaroslav Koucký, jeho nástupcem pan Konrád, který pokračoval v technologii elektrického tavení skla, kterou  ještě zdokonalil výstavbou nové pece. Tu však nechává počátkem roku 1948 rozebrat a po únorovém převratu odchází do zahraničí.

Po znárodnění je sklárna v Anníně začleněna do Šumavských skláren národního podniku Lenora.  V roce 1951 jsou Šumavské sklárny dále začleněny do národního podniku Český křišťál Chlum u Třeboně. V roce 1965 je provoz Annín přičleněn k monopolnímu uskupení výrobců olovnatého křišťálu Sklárny Bohemia se sídlem v Poděbradech. V této době je provoz Annín těsně spjat se sklárnou v Nižboru a provozem Vimperk. Kvalita zpracování i náročnost sortimentu řadily sklárny v Nižboru i v Anníně mezi špičkové podniky vyrábějící olovnatý křišťál v tehdejším Československu.

1. září 1993 se stal tento bývalý provoz a.s. Sklárny Bohemia Poděbrady majetkem ing. Jiřího Rückla, podáním vítězného privatizačního projektu.

Sklárna v Anníně (i když v omezené míře) pokračuje s výrobou dodnes. Nabízí ukázky sklářského řemesla. V objektu sklárny je muzeum, kde jsou vystavená díla vyrobená ve sklárně Annín jak v minulosti, tak i práce současných mladých umělců, kteří se účastní workshopů a sympozií.  

Reklama – Google

Reklama

Pension Klose
Boubín
Pension Klose
Penzion Klose
Chata Modrava
Chata Modrava
Pivovar LYER Modrava
Pivovar LYER Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Klostermannova chata, Modrava
Penzion Modrava
Penzion Modrava
Obchod, servis, montáž - kombinace prodeje kompletního elektrosortimentu s poskytnutím profesionálních služeb zákazníkům.
Pronájem pokoje nebo celé chaty, wifi, venkovní ohniště, společenská místnost s krbovými kamny. (*I)

Reklama – Google